Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedre livskvalitet gjennom læring og mestring!. Hva er et studieforbund? Nesten alle organisasjoner og lag driver kurs og opplæring for sine medlemmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedre livskvalitet gjennom læring og mestring!. Hva er et studieforbund? Nesten alle organisasjoner og lag driver kurs og opplæring for sine medlemmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedre livskvalitet gjennom læring og mestring!

2 Hva er et studieforbund? Nesten alle organisasjoner og lag driver kurs og opplæring for sine medlemmer. Staten støtter denne opplæringen, og bevilger voksenopplæringsmidler over statsbudsjettet Fordelingen av midlene er overlatt til 15 ulike Studieforbund; Funkis, K-Stud, Kultur og Tradisjon, Samfunn og Næring, Musikk, Folkeuniversitetet osv. Til sammen har studieforbundene ca. 450 medlemsorganisasjoner Organisasjonene bestemmer selv hva slags kurs de vil arrangere og sender søknad til sitt studieforbund om støtte til disse, Studieforbundene godkjenner kursene og formidler støtte Slik støtter staten denne viktige læringen, uten å bestemme hva organisasjonene skal gjøre

3 Hvem er Funkis? Studieforbund for funksjonshemmede og kronisk syke, samt deres pårørende Funkis ble stiftet 17. september 1994 Funkis har pr. 2016 80 medlemsorganisasjoner med nesten 340 000 medlemmer Funkis er et bindeledd mellom medlemsorganisasjonene og forskjellige voksenopplæringsmiljøer Funkis formidler statlig støtte til voksenopplæring i funksjonshemmedes organisasjoner

4 Hvem er Funkis? Funkis har 16 fylkesledd Fylkesleddene skal bistå Funkis i sine fylker og være: 1.Bindeleddet til våre medlemsorganisasjoner regionalt og lokalt 2.Koordinere kursvirksomheten på regionalt og lokalt nivå Sekretariatet i Oslo

5 Hva gjør Funkis? Voksenopplæring for funksjonshemmede og deres pårørende Likestilling mellom funksjonshemmede og funksjonsfriske i arbeidslivet og i samfunnet generelt Godkjenner og registrerer studietiltakene i medlemsorganisasjonene og drive egne studietiltak Formidler statsstøtte Bidrar til tilrettelegging Service, rettledning og veiledning

6 Støtte til opplæring Funkis formidler ca. 25 millioner kroner per år til opplæring i medlemsorganisasjonene Voksenopplæringstilskudd: kr 140 per godkjente time (100 + 40) kr 400 for kurs uten utgifter Tilretteleggingstilskudd: støtte til kurs som trenger ekstra tilrettelegging for deltakerne

7 Hvilken opplæring Aktivt daglig liv – leve med diagnoser Kunnskap om helse, mestring, opptrening Kunnskap om språk, kultur, håndverk Organisasjonsopplæring Og så mye, mye mer….

8 Hvordan få støtte Planlegge et kurs Velge og tilpasse kursplan Innmelding til Funkis Holde kurs Rapportere til Funkis med søknad om støtte Motta støtte Spør om hjelp hos Funkis 1.Start enkelt 2.Lytt til hva som er etterspurt 3.Lag det litt fristende 4.Forberedelser 5.Ta kontakt sentralt når du lurer på noe! Tips til kursplanlegging

9 Samarbeid og påvirkning Delta aktivt i VOFO's virksomhet sentralt og i fylkene Videreføre et tett samarbeid på ulike områder med FFO og andre naturlige samarbeidspartnere Argumentere for viktigheten av kompetanse og voksenopplæring ved alle anledninger Argumentere for bedre finansiering av opplæring i medlemsorganisasjonene

10 Utvikling av gode felleskurs Mestring Brukermedvirkning Nettkurs Kursplanlegging og -ledelse Pedagogisk møteplass

11 Vilkår for medlemskap Organisasjonen må sikre funksjonshemmede og deres pårørende en avgjørende innflytelse i organisasjonen Organisasjonen må være åpen for medlemmer fra hele landet Organisasjonen må bygge på individuelt medlemskap og være demokratisk oppbygd Organisasjonen må støtte studieforbundets formål Organisasjonen må delta aktivt i Funkis

12 Å delta aktivt betyr å: Møte på årsmøter sentralt og i fylkene Påta seg verv - stille til valg sentralt og i fylkene Bli med på fagsamlinger / studieledersamlinger / Studieforum Erfaringsutveksling Utvikling av ny pedagogikk Kurslederopplæring Nye felles tilbud

13 Hvorfor Funkis? Vi kan mye om tilrettelegging for god læring i trygge omgivelser Vi er et lavterskel-tilbud for råd og veiledning Kombinasjonen av trygge omgivelse, i regi av egen organisasjon, og muligheten til å lære noe nyttig på en tilrettelagt måte, gir større sjanse for læring og trivsel Funkis i fylkene gir også et fellestilbud som bygger på nærmere kontakt med lokallagene Vi tror på bedre livskvalitet gjennom læring og mestring!

14 Læring og kurs som organisasjonsbygger Aktive medlemmer Sterkere organisasjon Bedre tilbud til medlemmene

15 Innhold på nettsidene På www.funkis.no finner du mer informasjon om:www.funkis.no Studieplaner Regler Kontakt oss Universell tilrettelegging både i kurssammenheng og på web. Følg oss gjerne på Facebook også!

16 Bedre livskvalitet gjennom læring og mestring! Besøk oss på vår nettside: www.funkis.no eller følg oss på vår Facebook-sidewww.funkis.noFacebook-side


Laste ned ppt "Bedre livskvalitet gjennom læring og mestring!. Hva er et studieforbund? Nesten alle organisasjoner og lag driver kurs og opplæring for sine medlemmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google