Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Påverknadsarbeid. Frivillige organisasjonar er samfunnspåverkarar Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Påverknadsarbeid. Frivillige organisasjonar er samfunnspåverkarar Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Påverknadsarbeid

2 Frivillige organisasjonar er samfunnspåverkarar Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid

3 Påvirkning har funnet sted når èn subjektiv mening er blitt til en intersubjektiv mening gjennom samhandling i et sosialt fellesskap Kristen Ulstein: Organisasjon og ledelse i frivillig arbeid (1999) Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid

4 Påverknad i lokalsamfunnet: Start prosessen internt. Kva vil vi? Kva betyr arbeidet vårt? Tenk store tankar. Sett langsiktige mål Kva kan myndigheitene hjelpe oss med? Spiss bodskapen Finn enkeltsaker som samsvarar med det store målet Bygg alliansar. Kva kan vi gjere for andre og andre for oss? Finn din plass å påverke Marknadsfør det positive og ver stolt! Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid

5 Når du skal drive påverknadsarbeid: Førebu deg. Bruk politiske planar og program Få sakene inn i valprogramma til partia Ta personleg kontakt Kom med uttalar til program og planar Vis engasjement. Ver tålmodig Viss de når fram med bodskapen - vis det! Viss ikkje - hald fram! Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid

6 Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid

7 Kvifor offentleg støtte? 1. Organisasjonen har ein fungerande demokratisk struktur. 2. Arbeidet blir opplevd som meiningsfullt for medlemene, og artikulerer deira interesser. 3. Frivillig arbeid er samfunnsnyttig og eit supplement til det offentlege tilbodet. 4.Frivillige strukturar skapar meiningsdannande sosiale nettverk, og sosial tilhøyrsle. Kristen Ulstein: Organisasjon og ledelse i frivillig arbeid (1999) Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid

8 Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid

9 Korleis påverke i fylket eller nasjonalt? Kontakt politikarar frå nærområdet eller heimfylket Send e-post eller ring politikarar i utvalet/komiteen Skriv lesarbrev eller kom med uttale i media Ta kontakt med byråkratane i fylket eller i departementet Send innspel til program og meldingar Inviter til arrangement i laget Snakk med dei på valkampstand Skap ein lokal aksjon Bruk dei nettverka laget har Legg fram fråsegn for årsmøtet i fylkeslaget eller NU Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid

10 Påverknadsnotat Namn på organisasjonen og personar på møtet Kva gjeld saka? Kvifor er dette ei viktig sak for laget? Kva er målet? Kva står i ulike program, planar og meldingar om den aktuelle saka? Kva kan representanten gjere for dykk? Kva kan de eventuelt gjere for han/ho? Kontaktinformasjon for ytterlegare informasjon Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid

11 Hugs: Politikarar og andre med makt er avhengig av innspel for å gjere ein god jobb Gjennom lobbyarbeidet hjelper vi dei med å få innsikt og gjere dei rette grepa Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid


Laste ned ppt "Påverknadsarbeid. Frivillige organisasjonar er samfunnspåverkarar Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Påverknadsarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google