Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©TNS 2016 Konjunkturrapport for arkitektbransjen 1H 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©TNS 2016 Konjunkturrapport for arkitektbransjen 1H 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 ©TNS 2016 Konjunkturrapport for arkitektbransjen 1H 2016

2 ©TNS 2016 2 Oppsummert Konjunkturindeksen for arkitektbedrifter i Norge faller Bedriftene rapporterer nedgang i ordrereservene de siste 6 månedene De mindre bedriftene er særlig rammet. Bildet er annerledes for store bedrifter Nedgangen i ordrereserver merkes særlig på Vestlandet og i Nord-Norge Markedet for kontorbygg og andre næringsbygg har hatt særlig negativ utvikling Innen boligbygging og offentlige bygg er trenden at store arkitektbedrifter spiser innpå markedsandelene til de mindre

3 ©TNS 2016 Arkitektbedriftene i Norge 3 Selvstendig arbeidsgiver- og bransjeforening. Påvirker rammebetingelser, leverer etterutdanning, sørger for forskning og utvikling, leverer tjenester og verktøy som profesjonaliserer medlemmene Har i underkant av 600 medlemsbedrifter med ca. 4200 ansatte. Legger til rette for at norske arkitektkontor er internasjonalt konkurransedyktige og utvikler et fremgangsrikt Norge.

4 ©TNS 2016 4 Om undersøkelsen (I) Hva:Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Arkitektbedriftene. Formålet er å kartlegge holdninger blant arkitektkontorene i Norge til spørsmål om økonomiske konjunkturer. Når:Data er samlet inn i perioden fra 14. til 25. januar 2016. Undersøkelsen vil bli gjentatt om seks måneder. Hvem:Målgruppen for undersøkelsen er ledere eller andre nøkkelansatte ved arkitektkontorene som er medlemmer av Arkitektbedriftene. Antall: Alle 587 medlemskontor i Arkitektbedriftene ble kontaktet via epost. Det ble registrert 254 komplette svar på undersøkelse. Metode:En web-undersøkelse som er sendt på e-post til medlemsbedriftene i Arkitektbedriftene.

5 ©TNS 2016 5 Om undersøkelsen (II) Spørre- skjema:Skjemaet er utviklet av Arkitektbedriftene i samarbeid med TNS Gallup. Respondentene blir spurt om utviklingen i deres bedrift på tre områder: ordrereserver, antall årsverk og omsetning per fagsektor/spesialistområde. Analyse:Spørreskjemaet er laget i samsvar med OECD’s og EU’s metodiske retningslinjer for hvordan å måle «business confidence».* Svarene på spørsmålene om ordrereserver og årsverk (fire spørsmål til sammen) brukes til å konstruere et indekstall. Indeks:Indekstallet, som bør tolkes i sammenheng med tidligere målinger, er en generell og robust indikator på hvordan respondentene vurderer det aktuelle forretningsklimaet og graden av fremtidsoptimisme blant arkitektbedriftene. Ansvarlige:Berit Solli, + 47 970 70 657, Berit@arkitektbedriftene.noBerit@arkitektbedriftene.no Martin Svedman, +47 971 04 231, Martin.Svedman@tns-gallup.noMartin.Svedman@tns-gallup.no *http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/userguide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/userguide_en.pdf

6 ©TNS 2016 Utviklingen de siste 6 månedene

7 ©TNS 2016 Konjunkturindeksen- bakgrunn 7  Konjunkturindeksen for arkitektbransjen er et mål for antatt fremtidig etterspørsel etter arkitekttjenester sett fra arkitektbedriftenes ståsted. Indeksen vil på sikt avdekke brudd i både positive og negative trender og kan bidra til å spå utviklingen i bransjen 3 til 6 måneder frem i tid.  Teknikken med en bedriftsindeks som fanger opp lederes holdninger til både tidligere og fremtidig utvikling i arbeidsstyrken og i ordrereserver har lange tradisjoner. EU tok til med denne type målinger på syttitallet, og EU- kommisjonen har påvist en klar sammenheng mellom deres indekser og vekstraten i utvalgte økonomiske sektorer.  Konjunkturindeksen, som Arkitektbedriftene gjennomfører to ganger i året i samarbeid med TNS Gallup, består av 4 spørsmål. Utregningen av indikatoren foregår ved at vi tar utgangspunkt i differansen mellom optimistiske (positive) og pessimistiske (negative) svar. Vi summerer differansene mellom optimistiske og pessimistiske svar og deler på antall spørsmål, slik at vi får gjennomsnittet. Dette er de indeksverdiene som blir publisert.

8 ©TNS 2016 Konjunkturindeksen for arkitektbedrifter i Norge faller i årets første måling 8 Utviklingen i totalindeksen *Ordlyden i spørsmålene i konjunkturbarometeret ble endret i første halvdel 2016. Dette kan ha en viss grad av påvirkning på totalindeksnivået. *

9 ©TNS 2016 Fallet i indeksen er drevet av at bedriftene rapporterer et kraftig fall i ordrereservene de siste 6 månedene 9 Utviklingen i delindeksene 1H 2015 2H 2015 1H 2016

10 ©TNS 2016 Utviklingen de siste 6 månedene

11 ©TNS 2016 Mindre ordrereserve 11 Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden?

12 ©TNS 2016 11-20 ansatte har størst nedgang i ordrereserver 21-50 ansatte har størst økning i reservene 12 Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden? 1-5 ansatte N= 103 6-10 ansatte N= 65 11-20 ansatte N= 41 21-50 ansatte N=38 51-100 ansatte N=2 101 eller flere ansatte N= 5 *Bedriftene mellom 51-100 ansatte og de med over 101 ansatte har svært lave baser (2 og 5 i respektive grupper)

13 ©TNS 2016 Nedgangen i ordrereserve merkes særlig på Vestlandet og i Nord-Norge 13 Hvor stor er din ordrereserve nå i forhold til for 6 måneder siden? *Nord-Norge og Sørlandet har lave baser Oslo N= 59 Østlandet= 31 Sørlandet N= 14 Midt-Norge N= 39 Vestlandet N=40 Nord-Norge N=7

14 ©TNS 2016 Flat utvikling i årsverk 14 Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden?

15 ©TNS 2016 Et mer spraglete bilde fordelt på kontorenes størrelse 15 Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden? *Bedriftene mellom 51-100 ansatte og de med over 101 ansatte har svært lave baser (2 og 5 i respektive grupper) 1-5 ansatte N= 103 6-10 ansatte N= 65 11-20 ansatte N= 41 21-50 ansatte N=38 51-100 ansatte N=2 101 eller flere ansatte N= 5

16 ©TNS 2016 Geografi er mindre utslagsgivende enn størrelse på bedriften når det gjelder nedbemanninger 16 Hvor mange årsverk er det i virksomheten nå i forhold til for seks måneder siden? *Nord-Norge og Sørlandet har lave baser Oslo N= 59 Østlandet= 31 Sørlandet N= 14 Midt-Norge N= 39 Vestlandet N=40 Nord-Norge N=7

17 ©TNS 2016 Kontorbygg har hatt en negativ utvikling Plan er det eneste forretningsområdet som har vokst 17 Kan du angi hvordan omsetningen i forretningsområdene under har utviklet seg for din bedrift over de siste 6 månedene?* Kontor Annen næring Offentlige bygg Eksport SamferdselBolig Plan *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hvert forretningsområde.

18 ©TNS 2016 På Vestlandet har omsetningen på bolig falt mere enn for landet som helhet. 18 Kan du angi hvordan omsetningen i forretningsområdene under har utviklet seg for din bedrift over de siste 6 månedene?* (Kun Vestlandet) KontorBolig Annen næring Offentlige bygg EksportSamferdsel Plan *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som rapporterer en positiv utvikling og bedrifter som rapporterer en negativ utvikling innenfor hvert forretningsområde.

19 ©TNS 2016 Bolig: Arkitektkontor med 21-50 ansatte vokser mest 19 Kan du angi hvordan omsetningen i forretningsområdene under har utviklet seg for din bedrift over de siste 6 månedene? (Bolig) *Bedriftene mellom 51-100 ansatte og de med over 101 ansatte har svært lave baser (2 og 5 i respektive grupper) 1-5 ansatte N= 103 6-10 ansatte N= 65 11-20 ansatte N= 41 21-50 ansatte N=38 51-100 ansatte N=2 101 eller flere ansatte N= 5

20 ©TNS 2016 Offentlige bygg: Store arkitektbedrifter spiser innpå markedsandelene til de mindre 20 Kan du angi hvordan omsetningen i forretningsområdene under har utviklet seg for din bedrift over de siste 6 månedene? (Offentlige bygg) *Bedriftene mellom 51-100 ansatte og de med over 101 ansatte har svært lave baser (2 og 5 i respektive grupper) 1-5 ansatte N= 103 6-10 ansatte N= 65 11-20 ansatte N= 41 21-50 ansatte N=38 51-100 ansatte N=2 101 eller flere ansatte N= 5

21 ©TNS 2016 Forventinger til de neste 6 månedene

22 ©TNS 2016 Flere forventer oppgang i ordrereserver de neste 6 månedene 22 Hvor stor forventer du at din ordrereserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag?

23 ©TNS 2016 Forventningen om en vekst i ordrereserver er større enn frykten for et fall 23 Hvor stor forventer du at din ordrereserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag? *Bedriftene mellom 51-100 ansatte og de med over 101 ansatte har svært lave baser (2 og 5 i respektive grupper) 1-5 ansatte N= 103 6-10 ansatte N= 65 11-20 ansatte N= 41 21-50 ansatte N=38 51-100 ansatte N=2 101 eller flere ansatte N= 5

24 ©TNS 2016 Vestlandet er den eneste regionen med større andel pessimister enn optimister 24 Hvor stor forventer du at din ordrereserve vil være om 6 måneder i forhold til i dag? *Nord-Norge og Sørlandet har lave baser Oslo N= 59 Østlandet= 31 Sørlandet N= 14 Midt-Norge N= 39 Vestlandet N=40 Nord-Norge N=7

25 ©TNS 2016 Arkitektkontorene forventer også at det vil komme flere ansettelser over de neste 6 månedene 25 Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid?

26 ©TNS 2016 Optimistisk holdning til fremtidige ansettelser 26 Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid? 1-5 ansatte N= 103 6-20 ansatte N= 106 1 Over 21 ansatte N= 45 (21) (64) (19) (15) (78) (7)

27 ©TNS 2016 Optimismen når det gjelder ansettelser er særlig høy i Oslo. I Midt- Norge er det mange som skal ansette flere, men også mange som skal nedbemanne. På Vestlandet så nedbemannes sektoren 27 Hvilken utvikling forventer du i antall årsverk 6 måneder frem i tid? *Nord-Norge og Sørlandet har lave baser Oslo N= 59 Østlandet= 31 Sørlandet N= 14 Midt-Norge N= 39 Vestlandet N=40 Nord-Norge N=7

28 ©TNS 2016 Det er høye forventinger til bolig og plan 28 Hvordan forventer du at kontorets omsetning kommer til å se ut om 6 måneder?* Kontor Annen næring Offentlige bygg EksportSamferdsel BoligPlan *Tallene representerer differansen mellom bedrifter som forventer en positiv utvikling og bedrifter som forventer en negativ utvikling innenfor hvert forretningsområde.

29 ©TNS 2016 De mellomstore bedriftene (11-20 ansatte) er under press innen kontor 29 Hvordan forventer du at kontorets omsetning kommer til å se ut om 6 måneder? (Kontor) *Bedriftene mellom 51-100 ansatte og de med over 101 ansatte har svært lave baser (2 og 5 i respektive grupper) 1-5 ansatte N= 103 6-10 ansatte N= 65 11-20 ansatte N= 41 21-50 ansatte N=38 51-100 ansatte N=2 101 eller flere ansatte N= 5

30 ©TNS 2016 De mellomstore bedriftene (11-20 ansatte) er under press innen boligbygging 30 Hvordan forventer du at kontorets omsetning kommer til å se ut om 6 måneder? (Bolig) *Bedriftene mellom 51-100 ansatte og de med over 101 ansatte har svært lave baser (2 og 5 i respektive grupper) 1-5 ansatte N= 103 6-10 ansatte N= 65 11-20 ansatte N= 41 21-50 ansatte N=38 51-100 ansatte N=2 101 eller flere ansatte N= 5


Laste ned ppt "©TNS 2016 Konjunkturrapport for arkitektbransjen 1H 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google