Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO"— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

2 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Meddelelsesfrihet og informasjonsfrihet Retten til å ytre seg

3 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Klassisk ytringsfrihet Rett til å ytre seg Ytringsfrihetskommisjonen definerer klassisk ytringsfrihet som den enkelte borgers frihet til selv å bestemme hva han eller hun ønsker å meddele, gi uttrykk for eller fremføre av opplysninger, ideer og budskap. Vernet omfatter i utgangspunktet retten til å fremsette ytringer av ethvert innhold, til enhver tid, uavhengig av ytringens form og uavhengig av hvilket medium ytringen formidles gjennom, jf. NOU 1999: 27 s. 240. Ytringene kan være ytrerens egne, eller videreformidlinger av andres ytringer.

4 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Klassisk ytringsfrihet Rett til å ytre seg Den klassiske ytringsfriheten omfatter ikke retten til å ytre seg gjennom andres kommunikasjonskanaler. Den gir ingen rett til å få bruke kanalene som leder ut i det offentlige rom. En slik rett måtte eventuelt utledes av infrastrukturkravet.

5 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Skille mellom ytring og handling Forsøk på eller tendenser til å utviske skillet mellom ytringer og handlinger, er ytterst problematiskForsøk på eller tendenser til å utviske skillet mellom ytringer og handlinger, er ytterst problematisk «Det er forskjell på ord og handlinger». Det er fullt mulig å være tydelig og prinsipiell om ytringsfrihet uten å avvise nyanseneDet er fullt mulig å være tydelig og prinsipiell om ytringsfrihet uten å avvise nyansene Flemming Rose, redaktør i Jyllands-posten: Ytringsfrihet i det 21. århundreYtringsfrihet i det 21. århundre Frank Rossavik, nå kommentator i Aftenposten: Ytringsfriheten er alle andre friheters mor Ytringsfriheten er alle andre friheters mor Vinnerne i S;Ds skrivekonkurranse «Hva er ytringsfrihet for deg?» vant med et dikt: «Ytringsfridomen lever»«Ytringsfridomen lever»

6 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Meddelelsesfrihet og informasjonsfrihet Retten til å ytre seg Retten til å bli informert (informasjonsfrihet) –Krav på informasjon

7 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Informasjonsfrihet Informasjonsfriheten er friheten til å motta eller gjøre seg kjent med opplysninger, ideer og budskap som kilden frivillig gir fra seg, eller iallfall ikke er uvillig til å meddele. Utgangspunktet er at myndighetene ikke kan hindre en slik utveksling av ytringer. Vilkårene for inngrep i informasjonsfriheten finnes i forslaget til Grunnloven § 100 annet ledd første og annet punktum, jf. uttrykket «mottaget», samt i tredje ledd.

8 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Informasjonsfrihet I begrepet informasjonsfrihet ligger både friheten til passivt å motta informasjon og friheten til aktivt å søke, oppbevare og bearbeide informasjon som rent faktisk er tilgjengelig. Informasjonen kan være allment tilgjengelig eller tilgjengelig for vedkommende i kraft av avtale med informasjonsbesitteren, jf. NOU 1999: 27 s. 241. Eksempler kan være informasjon i offentlig tilgjengelige registre, på internett og i aviser.

9 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Grl § 100, 4. ledd Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

10 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

11 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Offentlighetsprinsppet Vernet av Grunnloven Følger ikke av EMK art 10 Offentlighetslov –Meroffentlighet

12 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net http://www.aftenposten.no/jobb/Bygger-opp-database-med-alle-landets-studenter-6737534.html#.TxdVZflfRVU

13 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net http://www.aftenposten.no/jobb/Universitetet-i-Oslo-nekter-a-gi-fra-seg-studentregister-6740106.html#.TxdV9PlfRVV

14 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Meddelelsesfrihet og informasjonsfrihet Retten til å ytre seg Retten til å bli informert (informasjonsfrihet) –Krav på informasjon Retten til taushet

15 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihetens begrunnelse Grl § 100, annet ledd, første punktum Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse.

16 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet

17 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7479905

18 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet Autonomi

19 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Autonomi Individets frie meningsdannelse Rett til informasjon Rett til ikke å bli informert Rett til taushet

20 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet Autonomi Demokrati

21 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Demokrati Informasjon er en forutsetning for deltakelse Informasjon er en forutsetning for kontroll med makthavere

22 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Demokrati Informasjon er en forutsetning for deltakelse Informasjon er en forutsetning for kontroll med makthavere Retten til å ytre seg er en forutsetning for medvirkning i demokratiske prosesser

23 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ytringsfrihetens begrunnelse Sannhet Autonomi Demokrati En verdi i seg selv?

24 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Meninger ≠ Ytringer Det er lov å mene hva man vil Det er lov å være rasist –men det er ikke lov til å fremsette rasistiske ytringer

25 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Avgrensning av ytringsfrihet Gl § 100 Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov. Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser. Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.

26 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net EMK art 10 (2) Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.

27 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Det er innskrekningene som må begrunnes Spørsmålet er ikke om ytringen er nødvendig, men om det er nødvendig å forby dem. Må fastsettes i lov: Grl § 100: –” Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.” EMK art 10: –” formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov …”


Laste ned ppt "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google