Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Majavatn Camping & Opplevelser introduserer Fritidstunet! En helårs basert virksomhet, nytenkende og nyskapende, Som produkt og forretningsmodell. 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Majavatn Camping & Opplevelser introduserer Fritidstunet! En helårs basert virksomhet, nytenkende og nyskapende, Som produkt og forretningsmodell. 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Majavatn Camping & Opplevelser introduserer Fritidstunet! En helårs basert virksomhet, nytenkende og nyskapende, Som produkt og forretningsmodell. 1

2 Majavatn Camping & Opplevelser tilbyr Høystandard vognplasser ved din egne minihytte, med tilkobling til vann, kloakk, strøm og internett. Høystandard vognplasser ved din egne minihytte, med tilkobling til vann, kloakk, strøm og internett. Plassert langs bredden av store Majavatn med fiske som ressurs/ opplevelse hele året. Plassert langs bredden av store Majavatn med fiske som ressurs/ opplevelse hele året. Vi vil tilby vogn plasser og minihytte plasser i et tiltalende og gjennomtenkt miljø. Formet som et tun. Vi vil tilby vogn plasser og minihytte plasser i et tiltalende og gjennomtenkt miljø. Formet som et tun. Vi vil tilby høy standard på service og komfort. Vi vil tilby høy standard på service og komfort. Hver enhet tilpasses den enkeltes ønsker, og behov. Hver enhet tilpasses den enkeltes ønsker, og behov. 2

3 Forretnings modell; Våre gjester får kjøpe leieretten til sin egen vognplass. Våre gjester får kjøpe leieretten til sin egen vognplass. Leieretten innebærer at hver plass blir tilpasset den enkeltes behov, med vatn, kloakk, og strøm tilkobling. Leieretten innebærer at hver plass blir tilpasset den enkeltes behov, med vatn, kloakk, og strøm tilkobling. Vi vil dekke driftskostnadene av tjenestene m.m. med en fast månedlig leie. Vi vil dekke driftskostnadene av tjenestene m.m. med en fast månedlig leie. I tillegg vil vi tilby tjenester/service som hever standarden/komforten ytterligere, og som igjen generer inntekter for oss. I tillegg vil vi tilby tjenester/service som hever standarden/komforten ytterligere, og som igjen generer inntekter for oss. 3

4 Våre tjenester genererer mer omsetning Tilgang til mini spa, vaskerom, tilsyn av minihytta/vognplassen, måking av snø fra tak osv. Tilgang til mini spa, vaskerom, tilsyn av minihytta/vognplassen, måking av snø fra tak osv. 4 arrangement i året. 4 arrangement i året. Opplevelsesbaserte tilbud. Opplevelsesbaserte tilbud. Servering og mulighet for egne arrangement. Servering og mulighet for egne arrangement. Egen nettside med oppdatert informasjon for våre gjester. Egen nettside med oppdatert informasjon for våre gjester. Tilgang til å leie hytte, for familie på besøk. Tilgang til å leie hytte, for familie på besøk. 4

5 Leieavtale Som en del av avtalen kan du som leietager få dekket dine faste utgifter ved å leie minihytta tilbake til Majavatn Camping. Som en del av avtalen kan du som leietager få dekket dine faste utgifter ved å leie minihytta tilbake til Majavatn Camping. Da øker vi vår kapasitet/omsetning, uten at vi må foreta egne investeringer i egen hyttepark. Da øker vi vår kapasitet/omsetning, uten at vi må foreta egne investeringer i egen hyttepark. Dette er en stor fordel for deg som leietager, ettersom du kan få dekket dine faste utgifter gjennom året. Dette er en stor fordel for deg som leietager, ettersom du kan få dekket dine faste utgifter gjennom året. 5

6 Vi vil tilby topp standard og moderne Spiker telt/Minihytter I samarbeid med produsent vil vi tilby kjøp av spikertelt. I disse vil det være mulig å koble til vatn, kloakk og strøm. Våre gjester kan selv velge utforming på sin Minihytte/spikertelt. De vil inneholde bad, kjøkkenkrok og kombinert opphold og sove plass. Det vil være mulig å komplettere med tilbygg. Alle enhetene er moderne, har god standard, og er nærmest vedlikeholdsfrie. 6

7 Forprosjekt Som en del av prosjektet, er det nødvendig å utarbeide arkitekt tegninger, over arealet, samt utarbeide reguleringsplan, og å få festet tomten som per i dag er kun punktfestet. Som en del av prosjektet, er det nødvendig å utarbeide arkitekt tegninger, over arealet, samt utarbeide reguleringsplan, og å få festet tomten som per i dag er kun punktfestet. Vi vil utarbeide forretningsplan/finansieringsplan. Vi vil utarbeide forretningsplan/finansieringsplan. Denne vil inneholdebudsjett, finansierings plan, framdriftsplan, og salgs/markedsplan. Denne vil inneholdebudsjett, finansierings plan, framdriftsplan, og salgs/markedsplan. 7

8 Grane kommunes rolle Samarbeidspartner i utarbeidelsen av reguleringsplan. Se på mulighetene for opparbeidelse av infrastruktur. Aktivt samarbeide om å etablere tjenester. Som kloakk, strømforsyning, vatn m.m. Videreføring av prosjektet fra hovedvei til drømmefiske. 8

9 Statskogs rolle Samarbeidspartner i utarbeidelsen av reguleringsplan. Festeavtalens utforming og innhold. Se på begrensninger og muligheter i denne. Samarbeidspartner i utformingen av tilbud på og rundt Majavatn camping. Fiskekort salg, og annen kommersiell virksomhet. 9

10 Videreføring av forretningsplan Vi planlegger også å etablere en ”Gammepark”, etter noenlunde samme modell som Fritidstunet. Her skal det være mulig å kjøpe seg leieretten til en gammeplass. Det kreves en sertifisering av oppsett av gamme, dette for å ivareta den tradisjonelle byggetradisjonen. I området vil det også settes opp røykegamme, samt stabbur. I området vil det også settes opp røykegamme, samt stabbur. I nærområdet til Gammeparken skal det settes opp et reingjerde, som skal nyttes til opplevelsesbasert virksomhet. Det vil også bli en del av avtalen med leietagerne i Gammeparken, at Majavatn camping får leie Gammene til sin virksomhet. 10

11 Voengelen Diehtie Vi ønsker å fortsette vårt samarbeide med handverksforeningen Voengelen Diehtie. Sammen har vi etablert en foto/Duehtie utstilling, samt flere forskjellige kultur arrangementer. For å kunne videreføre/ og utvikle vårt samarbeide er det nødvendig med tak over hodet. Vi må sette opp et bygg som ivaretar våre felles interesser, og der vi kan videreutvikle våre forretningsmuligheter. 11

12 Resepsjon, opplevelser og servering Voengelen Diehtie vil også være en viktig samarbeidspartner i forbindelse med sertifisering av Gammeparken. Bygget bør inneholde, eller kunne tilpasses til variert virksomhet gjennom hele året. Vi ser for oss kurs og aktiviteter, samt arrangement som ”Barnas samiske kultur helg”, og servering i tilknytning til disse. Julebutikken i fra nov – des, aktiviteter og servering i forbindelse med denne. Som resepsjon vil det også være mulig å kjøpe de tjenester som vi videreformidler for andre, blant annet Statskog. Som tjenesteyter for våre leietagere i caravan parken, vil vi også tilby egne arrangement i bygget. Vi vil tilby servering, og aktiviteter. Med utgangspunkt fra resepsjonen vil vi også formidle guiding i området, rundt flere tema. 12

13 Vi ønsker våre samarbeidspartnere velkommen til et spennende og utviklende år, og våre gjester ønskes velkommen til ett nytt år! 13


Laste ned ppt "Majavatn Camping & Opplevelser introduserer Fritidstunet! En helårs basert virksomhet, nytenkende og nyskapende, Som produkt og forretningsmodell. 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google