Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Begynn å skrive! Med en gang!. Å skrive masteroppgave Opplegg, disposisjon metode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Begynn å skrive! Med en gang!. Å skrive masteroppgave Opplegg, disposisjon metode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Begynn å skrive! Med en gang!

2 Å skrive masteroppgave Opplegg, disposisjon metode

3 Systemet Fagansvarlig/hovedkoordinator: Tarjei Bekkedal 14 fagkoordinatorer 2 sekretærer Anne Brit Strandset: Det som har med kurs å gjøre Berit Garvik: Det som ikke har med kurs å gjøre (veileder ol.)

4 Veileder Forholdet til veileder Skifte av veileder – «særlige grunner» Få det til å fungere!

5 Forelesninger Ole-Andreas Rognstad: Etikk og kildebruk Hans Petter Graver og Johan Tønnesson

6 Undervisningsopplegg - kurs Nytt opplegg: Kurs for de med opptak høsten 16 1. kursdag: Drill av problemstillinger 2. kursdag: Metodiske utfordringer (metode/disposisjon)

7 3. kursdag: Utfordringer og livskriser

8 Opplegg Ingen mal (men vi kommer tilbake til eksempler) Skriv – med en gang «Ingen problemstillinger er for smale, men noen er for brede» Å vise analytiske ferdigheter krever at man lodder i dybden.

9 Hvordan leser en sensor en oppgave? 1.Skjønner jeg dette? Tittel, første avsnitt og konklusjon. 2.Tror jeg på dette? Kildelisten. Internasjonale kilder. Henvisninger underveis. Energi i analysene. 3.Holder den seg til tema, går den i dybden – innholdsfortegnelsen. 4.Er jeg enig i dette? Normalt irrelevant.

10 Tittel, tema, vinkling, problemstilling

11 Problemstillingorientert «Hvitvasking og heleri - grensen mellom forsøk og fullbyrdet overtredelse av straffeloven §§ 332, 333, 335, 337, 338 og 340» «Hvor går grensen mellom tilregnelig og utilregnelig i strafferetten - en gjennomgang av straffeloven (2005) § 20» «Hvilke lovmessige skranker har vi mot overvåkning av journalisters kildekommunikasjon?»

12 Vinklingsorientert «Den norske parodiregel i lys av Deckmyn-dommen (C- 201/13)» «Sammenhengen mellom konkurs og styreansvar» «Barns prosessuelle rettigheter: I hvilken grad ville det styrke barns prosessuelle rettigheter om dagens aldersgrense for partsrettigheter, jf. barnevernloven § 6-3 (2) for barnevernsbarn ble senket eller opphevet?» «Ansattes ytringsfrihet vs. ulovfestet lojalitetsplikt i arbeidsforhold» «Regulering av import av soya i lys av internasjonal handelsrett» «Hva er det seksuelle i seksuallovbrudd - herunder betydningen av seksuell motivasjon»

13 Temaorientert - spisset «Sviktende arbeidsprestasjoner som oppsigelsesgrunn» «Adgangen til dialog ved anskaffelser under EØS- terskelverdiene» «Kravet til plausibilitet ved søknader om farmasøytiske patenter.» «Rettskildemessig vekt av FNs uttalelser i individsaker» «Vernet mot selvinkriminering» ««Indirect expropriation»» in international investment law - On the outskirts of an ambiguous term»

14 1. kursdag – drill i problem/temaformulering Forklar den til alle du møter Hva er temaet? Hvorfor er det interessant? Hvordan vil du løse det? 60 sekunder.

15 Disposisjon To vanligste utfordringer: For oppramsende – «kommentarutgavepreg» For lineært – bredt – litt om alt (litt om metode, litt om historikk, litt om opplegg, litt om begreper, litt om tilgrensende ting …og litt om temaet. Hvorfor er dette så vanlig? Tidspress / kartmetaforen.

16 Begynn å skrive! Med en gang

17 Hva gjør avhandlingen «Grunnloven § 93 og unntaket for «lite inngripende myndighetsoverføring» god? 1.Stram kort innledning 1. side. 2.Går rett på det materielle. 3.Holder seg til saken, går i dybden, svarer på det han sier han skal undersøke. 4.Enkel og tight disposisjon / innholdsfortegnelse, maks 3 nivåer. 5.Overbevisende kildebruk. 6.Analytisk og kritisk tilnærming – viser forståelse.

18 2. kursdag Drill i disposisjon og valgt opplegg. Drill i metode, særlig internasjonale kilder

19 Metode Generelt metodekapittel er ofte overflødig Vi ser særlig på tilfang av internasjonal teori (bruk google scholar) og dybden i analysen av relevant internasjonal praksis Å kunne drøfte på ulike nivåer (trekke generelle hensyn og formål inn i drøftelsen av det partikulære og vise versa. Nyansert rettskildebruk – hvilken vekt har bestemte argumenter og hvorfor?

20 3. kursdag Intet fasttømret opplegg for 3. kursdag. I denne fasen er det normalt «selvgenererende». Små og store kriser er vanlige og ofte helt nødvendige.

21 Begynn å skrive! Med en gang


Laste ned ppt "Begynn å skrive! Med en gang!. Å skrive masteroppgave Opplegg, disposisjon metode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google