Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge 3. kvartal 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge 3. kvartal 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge 3. kvartal 2009

2 2 Økte forretningsvolumer siste 12 mnd Nordea Bank Norge Forvaltningskapitalen har økt med 1 % til NOK 508 milliarder (503) Utlån til kunder økt med 4 % siste 12 måneder – Utlån til personmarkedet økt med 3 % siste 3 mnd og 12 % siste 12 mnd – Utlån til bedriftsmarkedet redusert med 7 % siste 3 mnd og uendret siste 12 mnd – Økt markedsandel på utlån til privatkunder fra 10,7 % til 11,1 % siste 12 mnd – Innskudd fra kunder redusert med 3 % siste 12 måneder Markedsandel for fond steg med 0,5 %, fra 7,5 % til 8,0 % Økt kundetilstrømming siste 3 måneder i viktige satsningsområder – Antall Fordel Pluss kunder økt med 2 % – Antall Check-in kunder økt med 4 % – Antall Private Banking kunder økt med 3 %

3 3 Resultatsammendrag – Nordea Bank Norge konsern NOKm3. kv 2009 2. kv. 2009 Endr % Jan - Sep 2009 Jan - Sep 2008 Endr % Netto renteinntekter2 2972 400-47 2755 59130 Netto gebyr- og provisjonsinntekter447370211 1301 0943 Netto gevinst på poster til virkelig verdi2111712345440313 Egenkapitalmetoden-354-436-37815 Andre inntekter30233067188-64 Sum driftsinntekter2 6312 52848 5487 29117 Personalkostnader-754-787-4-2 304-2 04912 Andre kostnader-460-4620-1 407-1 2959 Avskrivninger-33-34-3-89-98-9 Sum driftskostnader -1 247-1 283-3-3 800-3 44210 Resultat før tap1 3841 245114 7483 84923 Tap på utlån-429-571-1 541-90 Netto gev/tap ved salg av driftsmidler0 Driftsresultat954674423 2063 758-15 Skattekostnad-353-31114-1 054-1 0263 Resultat for perioden601363662 1522 732-21

4 4 Kommentarer til kvartalsregnskapet Nordea Bank Norge (tall i parentes Q2 2009) Totale inntekter har økt med 4 % til NOK 2 631 millioner (2 528) – Rentenetto redusert med 4%; stabile marginer, reduksjon skyldes lavere effekt av renteendringer (6 ukers varsel) i forhold til Q2 – Netto gebyr- og provisjonsinntekter har økt med 21%, vesentlig som følge av økt aktivitet i sparemarkedet og syndikeringsmarkedet Kostnader redusert med 3 % til NOK 1 247 millioner (1 283) Driftsresultat før tap på utlån økt med 11 % til NOK 1 384 millioner (1 245) Netto tap på utlån er redusert med 142 mill til NOK 429 millioner (571) Resultat før skatt opp 42 % til NOK 954 millioner (674)


Laste ned ppt "Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge 3. kvartal 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google