Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge 3. kvartal 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge 3. kvartal 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge 3. kvartal 2009

2 2 Økte forretningsvolumer siste 12 mnd Nordea Bank Norge Forvaltningskapitalen har økt med 1 % til NOK 508 milliarder (503) Utlån til kunder økt med 4 % siste 12 måneder – Utlån til personmarkedet økt med 3 % siste 3 mnd og 12 % siste 12 mnd – Utlån til bedriftsmarkedet redusert med 7 % siste 3 mnd og uendret siste 12 mnd – Økt markedsandel på utlån til privatkunder fra 10,7 % til 11,1 % siste 12 mnd – Innskudd fra kunder redusert med 3 % siste 12 måneder Markedsandel for fond steg med 0,5 %, fra 7,5 % til 8,0 % Økt kundetilstrømming siste 3 måneder i viktige satsningsområder – Antall Fordel Pluss kunder økt med 2 % – Antall Check-in kunder økt med 4 % – Antall Private Banking kunder økt med 3 %

3 3 Resultatsammendrag – Nordea Bank Norge konsern NOKm3. kv kv Endr % Jan - Sep 2009 Jan - Sep 2008 Endr % Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Netto gev/tap ved salg av driftsmidler0 Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden

4 4 Kommentarer til kvartalsregnskapet Nordea Bank Norge (tall i parentes Q2 2009) Totale inntekter har økt med 4 % til NOK millioner (2 528) – Rentenetto redusert med 4%; stabile marginer, reduksjon skyldes lavere effekt av renteendringer (6 ukers varsel) i forhold til Q2 – Netto gebyr- og provisjonsinntekter har økt med 21%, vesentlig som følge av økt aktivitet i sparemarkedet og syndikeringsmarkedet Kostnader redusert med 3 % til NOK millioner (1 283) Driftsresultat før tap på utlån økt med 11 % til NOK millioner (1 245) Netto tap på utlån er redusert med 142 mill til NOK 429 millioner (571) Resultat før skatt opp 42 % til NOK 954 millioner (674)


Laste ned ppt "Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge 3. kvartal 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google