Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om Lånekassen Store endringer i behovsprøvingen av grunnstipendet – færre vil få Grunnstipendet skal gå til elever fra familier som har svak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om Lånekassen Store endringer i behovsprøvingen av grunnstipendet – færre vil få Grunnstipendet skal gå til elever fra familier som har svak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om Lånekassen Store endringer i behovsprøvingen av grunnstipendet – færre vil få Grunnstipendet skal gå til elever fra familier som har svak økonomi og som derfor trenger det mest. Hensikten med grunnstipendet: gi elevene bedre muligheter til å ta videregående utdanning, uansett familiens økonomiske situasjon. Bakgrunn for endringen: møte dagens familiesituasjon og den reelle familieøkonomien på en mer treffsikker måte. Konsekvens: Endringene fører til at mange som tidligere fikk grunnstipend, ikke lenger får. Les mer om endringene på www.lanekassen.no/grunnstipendwww.lanekassen.no/grunnstipend Elever under 18 år får ikke lenger lån. Lån gis bare til elever over 18 år som ikke bor sammen med foreldrene. Les mer på www.lanekassen.no/lanforeleverwww.lanekassen.no/lanforelever

2 Endringer i grunnstipendet Behovsprøvingen endres Inntekt til begge forsørgere behovsprøves, uavhengig om de bor sammen eller ikke. Forsørgerne har etter barneloven plikt til å forsørge barnet. Forsørgerplikten gjelder også etter at barnet har fylt 18 år og går på videregående skole. Inntektstabellen forenkles Intervaller i innteksttabellen fra 30 til 3. Summen på grunnstipendet økes Grunnstipendet er nå på 1 006 kroner, 2 012 kroner eller 3 020 kroner per måned.

3 Slik beregner Lånekassen om eleven kan få grunnstipend Lånekassen ser på inntekten til begge forsørgerne. Med forsørgere menes: Biologiske foreldre Adoptivforeldre Medmor Personer som har overtatt foreldreansvaret etter barneloven § 63 Lånekassen behovsprøver mot inntekten til forsørgeres nye ektefelle/samboer*: Hvis en forsørger har ny ektefelle/samboer*, blir det lagt til et fast beløp på 42 300 kroner på forsørgerens inntekt. * Foreløpig beregnes kun et tillegg for forsørgers nye ektefelle, men regjeringen har foreslått at dette også skal gjelde for forsørgers nye samboer. Dette er ennå ikke vedtatt.

4 Slik beregner Lånekassen om eleven kan få grunnstipend Lånekassen ser på personinntekt og netto positiv kapitalinntekt Lånekassen ser bare på kapitalinntekter hvis de går i pluss (netto positiv kapitalinntekt). Antall søsken har fortsatt betydning Inntektsgrensen heves for hvert søsken som er under 19 år (inntil tre søsken). Med søsken menes hel- og halvsøsken og adoptivsøsken. Ikke stesøsken. Les mer om grunnstipend og hvordan Lånekassen beregner på lanekassen.no/grunnstipend lanekassen.no/grunnstipend

5 Endringer i lån for elever på videregående Gis bare til elever over 18 år som bor borte. Blir ikke behovsprøvd mot foreldrene sin økonomi. Inntil 3 000 kroner per måned. Det vil fortsatt kunne gis lån til elever under 18 år til eventuelle skolepenger (opptil 25 101 kroner per skoleår). www.lanekassen.no/lanforelever


Laste ned ppt "Informasjon om Lånekassen Store endringer i behovsprøvingen av grunnstipendet – færre vil få Grunnstipendet skal gå til elever fra familier som har svak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google