Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tradisjonelle arbeidsgivere eller svak relevans i utdanningene? Hvorfor sliter realistene mer enn ingeniørene på arbeidsmarkedet? Liv Anne Støren Frokostseminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tradisjonelle arbeidsgivere eller svak relevans i utdanningene? Hvorfor sliter realistene mer enn ingeniørene på arbeidsmarkedet? Liv Anne Støren Frokostseminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tradisjonelle arbeidsgivere eller svak relevans i utdanningene? Hvorfor sliter realistene mer enn ingeniørene på arbeidsmarkedet? Liv Anne Støren Frokostseminar på NIFU 19. januar 2016 Basert på rapporten “Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet” av Arnesen, Støren og Wiers-Jenssen

2 Kandidatundersøkelse av teknologer, realister og økonomer tre år etter eksamen To fagfelt: naturvitenskapelige og tekniske fag og økonomisk- administrative fag Det første fagfeltet deles i to grupper –Teknologer (ingeniører og sivilingeniører) –Realister (naturvitenskapelige og tekniske fag «ellers») Alle uteksaminert i vårsemesteret 2012, som bachelor eller master. Undersøkt vinteren/våren 2015 Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet

3 Litt bakgrunn De to fagfeltene har ekspandert de senere årene: –Studenttallet i naturvitenskapelige og tekniske fag har økt med 41 prosent fra 2007 – 2014 –Studenttallet i økonomisk-administrative fag har økt med 26 prosent i samme periode –Tallet på høyere grads kandidater i naturvitenskapelige og tekniske fag har økt med 28 prosent i samme periode –Tallet på høyere grads kandidater i økonomisk- administrative fag har økt med 134 prosent i samme periode Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet

4 Arbeidsledig nær tre år etter eksamen. Bachelorer undersøkt vinteren 2011 og 2015. Prosent av kandidater i arbeidsstyrken. Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet * Bachelorer i realfag var ikke med i 2011

5 Arbeidsledig nær tre år etter eksamen. Utvalgte grupper mastere undersøkt vinteren 2011, 2013 og 2015. Prosent av kandidater i arbeidsstyrken Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet * Siviløkonomer ikke med i 2013. ** Mastere i realfag var ikke med i 2011

6 Før og nå Vi har sett før at realister sliter mer enn teknologer i overgangen fra utdanning til arbeid Forskjellen er vanligvis nesten utliknet tre år etter eksamen Det nye nå er at realistene har større vansker enn teknologene også tre år etter eksamen Dette skjer mens alle er særlig opptatt av økt ledighet blant teknologer (ingeniører/sivilingeniører) på bakgrunn av problemer i oljeservicenæringen. Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet

7 Arbeidsledighetserfaring i treårsperioden 2012 - 2015 Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet

8 Mistilpasning på undersøkelsestidspunktet. Alle i arbeidsstyrken Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet

9 Realfagsmastere Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet

10 Videreutdanning til master (i perioden 2012 – 2015 ) Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet

11 Mistilpasning på undersøkelsestidspunktet (nær tre år etter eksamen). Bachelorer (2012) med fullført master innen 2015 Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet

12 Mistilpasning på undersøkelsestidspunktet (nær tre år etter eksamen). Bachelorer ikke påbegynt master Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet

13 Et tankekors: Ønske om et grønt skifte «Grønn teknologi», bioenergi, utnyttelse av vår lange kyst på flere måter, blant annet med tanke på marinbiologi etc. Kan en tenke seg dette virkeliggjort uten bruk av realfaglig kompetanse? Kan en tenke seg et slikt skifte dersom mange realister ikke får jobb? Kan / må flere av realistene skape sine egne arbeidsplasser? Ting å tenke på til diskusjonen … Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet

14 Samarbeid med arbeidslivet i studietida Tidligere funn: –Øker sjansene for vellykket overgang fra høyere utdanning til arbeid. –Særlig utdanningsgrupper der slik samarbeid foregår sjeldnest Funn siste studie (teknologer, realister og økonomisk-administrative fag): –Generelt ingen effekt av erfaring med slik samarbeid med hensyn til risikoen for å oppleve arbeidsledighet –Men da vi så spesielt på den gruppen der slikt samarbeid var minst utbredt (i utvalget i den siste undersøkelsen), nemlig realistene, fant vi: Erfaring med prosjektsamarbeid med arbeidslivet i studietida reduserte risikoen for å oppleve arbeidsledighet i løpet av den første treårsperioden etter fullført utdanning blant (nettopp) realistene Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet

15 Utnytte kunnskaper og ferdigheter i jobben. Mastere Frokostseminar 19. januar 2016. Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet

16 www.nifu.no livs@nifu.no


Laste ned ppt "Tradisjonelle arbeidsgivere eller svak relevans i utdanningene? Hvorfor sliter realistene mer enn ingeniørene på arbeidsmarkedet? Liv Anne Støren Frokostseminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google