Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 9.trinn Høle Barne- og Ungdomskule 17.09.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 9.trinn Høle Barne- og Ungdomskule 17.09.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 9.trinn Høle Barne- og Ungdomskule 17.09.15

2 Program  Timeplan, lærare, fag, klassereglar  It`s learning  Mobilskole  Generelt  Oppstart med klassen  Info frå rådgiver  Kontakt med kontaktlærar  Val av klassekontaktar  Eventuelt

3 Timeplan for 8.trinn hausten 2015 MåndagTysdagOnsdagTorsdag Fredag 08:20 09:05 MatematikkNorskKRLENorskMat og Helse 09:20 10:05 SamfunnsfagEngelskNorskMatematikkMat og Helse 10:05 10:50 EngelskNaturfagMatematikkSamfunnsfagMat og Helse 11:30 12:15 KroppsøvingNaturfag K&HSamfunnsfag 12:15 13:00 KroppsøvingMatematikkEngelskK&HSpråkfag 13:15 14:00 NorskSpråkfagValfagSpråkfagNorsk 14:00 14:30 Valfag

4 Faglærarar -Norsk: Ole Rasmus -Kroppsøving: Ole Rasmus -Samfunnsfag: Ole Rasmus -Naturfag: Bjørn Magne -Engelsk: Morten -Matematikk: Kristin -Tysk: Norbert -Engelsk fordypning: Tone Hilde -Fransk: Oddbjørg -KRLE: Kristin -Fysisk aktivitet og helse: Kenneth -Teknologi i praksis: Bjørn Magne -Design og redesign: Ann-Mari -K&H: Roar (sløyd) og Anne Jorunn -Mat og Helse: Kristin

5 Mat og helse  Alltid ha med forkle og hårstrikk  Dei har to bøker, ei kokebok og ei teoribok  Blir vurdert teoretisk og praktisk, begge er individuelt  Har fått utdelt leseplan fram til jul  Standpunktkarakteren til sommaren

6 Oversikt over fådeling  Samfunnsfag  RLE  Kroppsøving  Tysk og Engelsk fordypning  Naturfag etter jul

7 Karakterar i fag  Mat og helse er avgangsfag. Det vil si at dei får standpunktskarakter i faget.  I norsk er det tre karakterar: Hovudmål, sidemål og munnleg. Den munnlege karakteren vil bli eit resultat av kappitelprøvar, presentasjonar og munnleg aktivitet i timane.  I engelsk er det munnleg og skriftleg karakter.  Elevane er veldig opptatt av å samanlikne karakterar med kvarandre.  Karakterene er viktige og vil ha mykje å seie for val av videregående skule, men hugs at i år er det berre karakteren i Mat og Helse som er standpunkt.  Prøv å ha eit fokus på kva som må jobbas med vidare for at eleven skal forbetre seg, dvs framovermeldingane på prøvane/innleveringane.

8 Klassereglar  Link Link

9 It`s learning  Finn oversikt over fråvær og ordensmeldingar på elevens brukar.  Ny inndeling. Eit fag som heitar 9.klasse. Under faget ligg mappar med dei forskjellige faga, til dømes norsk og samfunnsfag.  Alle tekstar i norsk skal leverast på its. Dei vil da ligge tilgjengelige der, saman med framovermeldingane.  Vil også bruke its til ein del små innleveringar i både norsk og samfunnsfag. Type leksearbeid.

10  Motta viktige påminnelser og endringer frå skulen  Viss barnet ditt er sykt må du sende ein HBUSK-melding til meg før klokka 08:00, slik at eg veit kvifor han/ho ikkje er tilstede. Tidspunktet gjeld også for beskjedar som: «Kari må på handlå for å kjøpe mat» eller «Ola Nordmann skal til tannlegen klokka 12:45». På travle dager er det ikkje sikkert eg får muligheit til å sjekke før etter endt undervisning.  For å sende SMS til kontaktlærer: Send SMS til 03686, start melding med HBUSK “KLASSE”,  HBUSK 9 Per er sjuk i dag. Hilsen Lise. til 03686.  Skolen sender SMS med påminnelser/ endringer/ varsling ved uforutsette hendelser osv

11 Generelt  Lekseplan: leggjas ut måndag på www.minskole.no/hole og i klasserom. I travle og hektiske periodar kan eg leggje ut på fredag etter ynskje.www.minskole.no/hole  Lekser: Sjekk leksene til barna! Lekser skal være repetisjon, eller ein førebuing til ein time. Når dei får sistnemnte vil det som regel være ei leselekse eller ei skrivelekse med fokus på reflektering rundt forkunnskapar  Nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk. Se www.udir.no for infowww.udir.no  Har gjennomført i lesing.  Språkfag: leselekser for å øve uttale  Eg er vekke måndag-torsdag neste veke.

12 Generelt  Muligheit for å være inne i friminuttet, fortsatt velkommen til å delta på TL- aktiviteter. Dei får være inne i alle friminutta utanom det siste.  Klassekassa er på 22000,-. Meir enn nok til ein kjekk tur. Eg har bestemt meg for at vi skal reise til høyt og lavt på Nestrand. Vil gjere dette på slutten av skuleåret.på  Går ikkje med buss eller tog. Avhengig av bidrag frå dokker.  Meir info etter jul.  Orden og åtferdsmeldingar:  Orden: 6 lappar, advarsel heim  Atferd: 2 lappar, advarsel heim

13 Oppstart med klassen  Forandringar i klassen: Ein elev har forlatt klassen, og ein elev har kome inn i klassen.  Klassen er nå 50/50 med gutar og jenter.  Mi subjektive meining er at klassen har forbetra seg på punkt som: tar større ansvar (lekser, tidsfristar, orden) og arbeidsroen har betra seg, dei jobbar generelt godt i timane. Men eg har også fått bekrefta dette av andre faglærare.  Fortsatt eit godt klassemiljø. Virker som dei har det kjekt saman på skulen.

14 Hausten 2015  Nasjonale prøver:  Lesing: 15.sept  Matematikk: 30.sept  Tentamen:  19.nov: Norsk, hovudmål  20.nov: Norsk, sidemål  23.nov: Engelsk  25.nov: Matematikk

15 Info frå rådgiver  Før jul  -Yrkesmesse på Jåttå vidergående 1.okt.  -Yrkesmessa o stvg/stavanger forum 25.nov  Etter jul:  Hospitering,dvs prøve ut et utdanningsprogram på en videregående skole 1 dag, uke 10 og 11  Arbeidsuken: uke 15  Vil bli lagt ut info om arb.uken på hjemmesiden god tid før jul.

16 Kontakt med Ole Rasmus  Først og fremst på mobilskole  Kan kontakte på SMS viss det er viktige spørsmål som haster, men ikkje forvent at eg svarer med ein gong. Har ein vane (ikkje uvane) med å ikkje drasse med telefonen overalt.  Helst ikkje telefonar. Ynskje du kontakt over telefon, sender du ein SMS og spør om eg kan ringe. Legg ved kva saka handlar om.

17 Valg av klassekontakter  «Rune Vik og Anita Haugen fortsetter som klassekontakter for 8.klasse. Nye vara er: Lena Ims og Martin Magnar Eskeland. De rykker opp som klassekontaktar neste år.» Møtereferat frå i fjor  Klassekontakt  Vara

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Eventuelt ??


Laste ned ppt "Foreldremøte 9.trinn Høle Barne- og Ungdomskule 17.09.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google