Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Vg1 studiespesialisering Onsdag 2. september 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Vg1 studiespesialisering Onsdag 2. september 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Vg1 studiespesialisering Onsdag 2. september 2015

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/19/2016 2 Presentasjoner

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/19/2016 3 Klassen Miljøet –Ulike ”bli kjent” opplegg i fagene –Velkomstsamtale/kontaktlærers samtale Foreldreliste Elevboken Aktivitetsplan (se skolens hjemmeside )hjemmeside

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/19/2016 4 Faglig Diagnostisering – nasjonale prøver/osloprøver Prøveplanlegger Ny læringsplattform: It's Learning –Periodeplaner

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/19/2016 5 Avsluttende fag etter Vg1 Engelsk (en karakter, skriftlig/muntlig) Geografi Samfunnsfag Naturfag Matematikk

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/19/2016 6 Fag som fortsetter på Vg2 Norsk –Siden høsten 2013 har OHG deltatt i forsøk med to karakterer i norsk, en karakter i norsk skriftlig og en i norsk muntlig. Dette gjelder Vg1 og Vg2. I Vg3 vil ordningen fortsatt være tre karakterer (hovedmål, sidemål og muntlig). –Elevene vil fortsatt få trening i skriftlig sidemål gjennom Vg1 og Vg2. Kroppsøving Fremmedspråk

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/19/2016 7 Orden og atferd Ordenskarakter –forsentkomming - punktlighet –arbeidsinnsats – møte forberedt –ha med læremidler Atferd –oppførsel overfor medelever, lærere og andre –omtanke og respekt for andre –udokumentert fravær –ureglementert bruk av PC eller mobiltelefon

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/19/2016 8 De fire reglene Alle møter presis med læremidler Alle reiser seg når timen starter, og hilser Alle bidrar til orden Alle bidrar til arbeidsro

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Faglige prosjekter på OHG Nordplus Junior: Utveksling i Norden mellom handelsgymnasier Euroklasse – inne i sitt 25. år. Utveksling til Bath i England for 30 elever på Vg2 Vennskapsskoleprosjekt med Ingrid Segerstedts gymnasium i Gøteborg Vennskapsskoleprosjekt med japanske skoler Samarbeidsskole i utvekslingsprosjekt til Berlin. Vg2-utveksling administrert av Kongshavn vgs. Studieturer uke 42 og uke 9. Roma, Tyskland, Spania osv. Deltakelse i faglige konkurranser: Abel, fysikk-, kjemi og filosofi- OL Elever fra Vg3 tar matematikk på Universitetet i Oslo Over 100 elever fra hele byen får japanskundervisning på kveldstid på OHG 9/19/2016 9

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Sosiale prosjekter på OHG Skolestartprogram Innsamlingsaksjonen Dignity Day VIP-prosjekt Nord-Sør: Utveksling og samarbeid med Paarl Gimnasium i Sør- Afrika, støttet av Vennskap Nord-Sør/Norad 9/19/2016 10

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/19/2016 11 Fravær Elevene gir beskjed til kontaktlærer hvis de går hjem i løpet av dagen Meld fravær fortløpende til kontaktlærer på mail Gi beskjed til skolens kontor (22129250), hvis fravær på vurderingssituasjon – før prøven. Skolen kan kreve legeattest "Melding om planlagt fravær" (skjema som eleven får på kontoret) leveres når eleven på forhånd vet at han eller hun skal være borte Skolen oppfordrer sterkt til ikke å legge feriereiser osv. på skoledager Fravær for hvert skoleår blir ført på vitnemålet –Se mer informasjon om fravær i Elevboken

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/19/2016 12 § 3-3 forskrift til opplæringsloven, grunnlaget for vurdering Elever skal møte til og delta aktivt i opplæringen, slik at lærer får grunnlag for å vurdere elevens kompetanse i faget Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at grunnlaget for karakterer i faget mangler Klar sammenheng mellom høyt fravær og fag-/eksamenskarakter

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/19/2016 13 Neste foreldremøte 16. november Tema - fagvalg –Faginformasjon –Møte med faglærerne

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium https://ohg.vgs.no/


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Vg1 studiespesialisering Onsdag 2. september 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google