Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Foreldremøte 1SEA Onsdag 2. september 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Foreldremøte 1SEA Onsdag 2. september 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Foreldremøte 1SEA Onsdag 2. september 2015

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/26/2016 2 Presentasjoner

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/26/2016 3 Klassen Miljøet –Ulike ”bli kjent” opplegg i fagene –Velkomstsamtale/kontaktlærers samtale Foreldreliste Elevboken Aktivitetsplan (se skolens hjemmeside )hjemmeside

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Faglig Diagnostisering – nasjonale prøver/osloprøver Prøveplanlegger Ny læringsplattform: It's Learning –Periodeplaner 9/26/2016 4

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/26/2016 5 Avgangskarakterer Alle programfagene Planlegging Drift og oppfølging Kommunikasjon og service Matematikk Naturfag

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/26/2016 6 Fag som fortsetter på Vg2 Norsk Kroppsøving Engelsk

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/26/2016 7 Orden og atferd Ordenskarakter –forsentkomming - punktlighet –arbeidsinnsats – møte forberedt –ha med læremidler Atferd –udokumentert fravær –oppførsel overfor medelever, lærere og andre –omtanke og respekt for andre –ureglementert bruk av PC eller mobiltelefon

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium De fire reglene Alle møter presis med læremidler Alle reiser seg når timen starter, og hilser Alle bidrar til orden Alle bidrar til arbeidsro 9/26/2016 8

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Ulike prosjekter vi har på OHG Skolestartprogram Innsamlingsaksjonen Dignity Day VIP-prosjekt 9/26/2016 9

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/26/2016 10 Fravær Elevene gir beskjed til kontaktlærer hvis de går hjem i løpet av dagen Gi beskjed til kontaktlærer ved fravær første fraværsdag (send mail) Gi beskjed til skolens kontor (22129250), hvis fravær på vurderingssituasjon – før prøven. Kan kreve legeattest "Melding om planlagt fravær" (skjema som eleven får på kontoret) leveres når eleven på forhånd vet at han eller hun skal være borte Fravær for hvert skoleår blir ført på vitnemålet –Se Elevboken for mer informasjon om fravær

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/26/2016 11 § 3-3 forskrift til opplæringsloven, grunnlaget for vurdering Elever skal møte til og delta aktivt i opplæringen, slik at lærer får grunnlag for å vurdere elevens kompetanse i faget Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at grunnlaget for karakterer i faget mangler Klar sammenheng mellom høyt fravær og fag-/eksamenskarakter Vi oppfordrer sterkt til ikke å melde om fravær utover oppsatte fridager/ferier

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium 9/26/2016 12 Neste foreldremøte er 21.januar Tema – Informasjon om Vg2 - Møte med faglærerne

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium https://ohg.vgs.no/


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Foreldremøte 1SEA Onsdag 2. september 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google