Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Arbeider for å fremme økonomisk vekst i og handel mellom medlemslandene. Om OECD:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Arbeider for å fremme økonomisk vekst i og handel mellom medlemslandene. Om OECD:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Arbeider for å fremme økonomisk vekst i og handel mellom medlemslandene. Om OECD:

3 Det Internasjonale Energibyrået (International Energy Agency – IEA) Grunnlagt som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunne håndtere og redusere sin avhengighet av olje. Har siden starten opprettet en rekke programmer (forskning, informasjonsspredning etc.) knyttet til ulike energitemaer. Programmene er åpne også for ”ikke-medlemmer” som ønsker å bidra til teknologiutvikling og dra nytte av den. Om IEA:

4 Klima eller velstand?

5 Klima eller miljø?

6 Klima eller olje?

7 Kompetansemål Mål for opplæringen er at dere skal kunne: -forklare forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder. -forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes. -diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.

8 Grupper - ungdomsråd Hvert ungdomsråd består av fem grupper, som har fokus på hvert sitt land: Frankrike, Polen, Iran, Norge, Danmark Samlet konkurrerer dere mot andre ungdomsråd som har vært eller kommer til Norsk Oljemuseum. Når prosjektet Energi til evig tid er ferdig, kåres det beste ungdomsrådet!

9 Læringsportal Rapporten føres inn i Newton Læringsportal hvor hver gruppe har egen innlogg

10 Ansvarsområder Medlemmene i gruppene har hver sine ansvarsområder: Gruppeleder Informasjonsansvarlig Beredskapsansvarlig Tidsansvarlig Materialansvarlig

11 Ansvarsområder Gruppeleder Har ansvaret for at arbeidsoppgaver blir fordelt innad i gruppa, slik at alle på gruppa bidrar. Materialansvarlig har et overordnet ansvar for at gruppa får hentet aktuelt utstyr til aktivitetene, at alt ryddes på plass etter bruk, og at alt utstyret er i orden og inntakt. Tidsansvarlig har et overordnet ansvar for at gruppa overholder tidsfrister. Informasjonsansvarlig har overordnet ansvar for at laget fyller ut og sender inn rapporten (husk å trykke lagre-knappen). Sikkerhetsansvarlig har overordnet ansvar for at laget overholder sikkerhetskrav. F.eks. at vernebriller og hansker brukes der det er påkrevd. NB! Alle skal likevel ta del i å svare på oppgavene, rydde og lese oppgaver.

12 Oppdragene

13 Hva er energi?

14 Foto: kraftskolen.no

15 Energiloven Energi kan verken oppstå eller forsvinne, men omformes fra en form til en annen.

16 Bygg en kulebane Dere skal bygge en kulebane og en bil, med påfølgende konkurranse. Posisjon for start og slutt er bestemt. Banen skal ha minst en loop. Når kula forlater banen skal den skyve bilen lengst mulig langs gulvet. Velg en av kulene. I konkurransen har dere tre forsøk

17 Hvor er det lurest å plassere loopen? Det er lurest å ha loopen på midten. Da har kula nok fart til å gå rundt, samtidig som den ikke mister så mye fart på slutten. Det er lurest å ha loopen så langt nede som mulig. Da vil kula ha størst fart og mister derfor minst fart. Det spiller ingen rolle hvor loopen plasseres. Det er lurest å ha loopen så høyt som mulig, da mister kula minst fart.

18 Er det lurest at kula blir med bilen, eller bare støter bort til? Det er best om kula bare støter borttil bilen, da slipper den å frakte kula, som tapper den for energi. Det beste er om kula blir med bilen. Da vil mest mulig av energi en fra kula bli overført til bilen. Det spiller ingen rolle om en gjør det ene eller det andre.

19 Elektrisitet fra ulike energikilder DanmarkFrankrike IranNorge Per 2010, kilde: iea.org

20 Nils Kristian Rossing Mekanisk energikjede

21 Nils Kristian Rossing

22 Elektrisk energikjede

23 Nils Kristian Rossing Lag elektrisitet med magnetisme

24 Effekt, energi overført per tid Wattstyrken forteller hvor mye energi som blir overført til lysenergi og varmeenergi per sekund. En 40 watts lyspære gir fra seg energien 40 J hvert sekund. Når vi måler den elektriske energien vi bruker hjemme, blir energienheten kilowatt-time (kWh) brukt.

25 Energikjede

26

27 Dampkraftverk

28 Vannkraftverk

29 Vindturbin og generator


Laste ned ppt "Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Arbeider for å fremme økonomisk vekst i og handel mellom medlemslandene. Om OECD:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google