Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansatteoversikt videreføring av innhold og funksjonalitet - løsningsbeskrivelse Vedlegg 1.3 Mal for ansatteoversikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansatteoversikt videreføring av innhold og funksjonalitet - løsningsbeskrivelse Vedlegg 1.3 Mal for ansatteoversikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansatteoversikt videreføring av innhold og funksjonalitet - løsningsbeskrivelse Vedlegg 1.3 Mal for ansatteoversikt

2 Generelt Dagens funksjonalitet er minimum i ny løsning. Design og oppdateringsmetode kan endres. Se live-visning: norad.no -> Om Norad -> Ansattoversikt Tlf.katalogens innhold er søkbart fra norad.nos globale søk Csv-fil lastes hver mandag opp til eksisterende publiseringsløsning, med ansattoversikt bestående av tlf.nr, e-post, stilling, informasjon om hvor personen jobber, samt litt om hva personen jobber med. Portrettbilder (for alle ansatte) og tilknyttede filer (høyoppløselige bilder, cv etc – for noen ansatte) overføres via e-post og knyttes opp av leverandør Persondata (unntatt hva personen jobber med) vises også på engelsk site

3 Hva er målet og hvordan oppnår vi det? Mål og mening: –Enklere tilgjengelig kontaktinformasjon –Tydeliggjøring av Norads kompetanse, på personnivå –Vise en mer åpen og tydelig etat –Gjenbruk av persondata – prinsipp om data ett sted, som gjenbrukes mange steder Hvordan: –Mer informasjon om den enkelte ansatte vises på en mer tydelig og fleksibel måte

4 Tlf.katalogen, førsteside Alle ansatte A-Å Avdelinger Søk blant Norads ansatte Søk Oversikt over ansatte i Norad Her finner du kontaktinformasjon og oversikt over hva folk i Norad jobber med. manuell lenke, styres av oss, til side med opplisting av avdelinger – ’Organisasjonen’ lenke direkte til programmert side Søk returnerer treff fra alle datafeltene: navn, stilling, avdeling, seksjon/gruppe, tlf.nr og arbeidsområder

5 Visning av treffliste - alfabetisk opplisting Alle ansatte A-Å Følgende vises v klikk på lenken: Abdi, Ismail Noor Andresen, Solveig Angstreich, Michael G. Arnegaard, Turid Bain, Jannicke Bakke, Rasmus Bang, Heidi Bastøe, Per Øyvind Bauck, Petter Beer, Andreas Berggrav, Marit Bergstøl, Mona Biseth, Helle Bjelland, Rolv Bjerck, Mari Bjerkholt, Jarle Tommy Abdi, Ismail Noor Andresen, Solveig Angstreich, Michael G. Arnegaard, Turid Bain, Jannicke Bakke, Rasmus Bang, Heidi Bastøe, Per Øyvind Bauck, Petter Beer, Andreas Berggrav, Marit Bergstøl, Mona Cbdi, Ismail Noor CAndresen, Solveig Cngstreich, Michael G. Crnegaard, Turid Cain, Jannicke Cakke, Rasmus Cang, Heidi Castøe, Per Øyvind Cauck, Petter Ceer, Andreas Cerggrav, Marit Dergstøl, Mona Diseth, Helle Djelland, Rolv Djerck, Mari Djerkholt, Jarle Tommy Dbdi, Ismail Noor Dndresen, Solveig Dngstreich, Michael G. Ernegaard, Turid Eain, Jannicke Eakke, Rasmus Eang, Heidi Fastøe, Per Øyvind Fauck, Petter Feer, Andreas Ferggrav, Marit To spalter, delt av vertikal strek Alfabetisk opplisting på etternavn Ved klikk på enkeltnavn, går man videre til side for persondata Font Verdana, vanlig brødtekststr, noe mer linjeavstand for mer luft rundt navnene Her ser du en opplisting av Norads ansatte, alfabetisk ordnet på etternavn. For kontaktinformasjon og informasjon om hva den enkelte jobber med, klikk på navnet. Norads ansatte A-Å

6 Visning av treffliste - avdelingsvis Følgende vises ved å følge lenke fra manuell samleside ’Organisasjonen’ til en bestemt avdeling: En spalte Alfabetisk opplisting på etternavn innenfor hver org.enhet, Overstyring av alfabetisk ordning: for hver avd og seksjon/gruppe skal person med direktør i stillingsnavnet listes først og utheves (NB! avdeling Direktørens kontor skal først vise direktør, dernest assisterende direktør før prosjektdirektør) Sideoppsett: først avdeling, deretter evt underenheter (seksjon/gruppe) suksessivt under hverandre. Ved klikk på enkeltnavn, går man videre til side for persondata Overskrift H2 på avdeling, H3 på evt underenheter Font Verdana, vanlig brødtekststr, noe mer linjeavstand for mer luft rundt tekst Avdeling X Endresen, SolveigAvdelingsdirektørBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Angstreich, Michael G.FørstekonsulentBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Arnegaard, TuridRådgiverBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Bain, JannickeFørstekonsulentBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Bakke, RasmusRådgiverBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Bang, HeidiRådgiverBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Bastøe, Per ØyvindFørstekonsulentBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Seksjon/gruppe Y Undergrav, MaritUnderdirektørBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Bergstøl, MonaRådgiverBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Biseth, HelleRådgiverBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Bjelland, RolvFørstekonsulentBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Bjerck, MariRådgiverBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Etternavn, FornavnStillingArbeidsområder Avdeling X Her ser du en opplisting av ansatte i avdeling X. For kontaktinformasjon og ytterligere opplysninger om den enkelte, klikk på navnet. For generell henvendelse til avdelingen, send epost til POST-AvdelingX@norad.no.POST-AvdelingX@norad.no Beskrivelse av avdelingen, med evt underliggende seksjoner og grupper. Evt bilde(r). Som en vanlig side.  --------------Autogenerert--------------------------------  Fritekstfelt

7 Visning av treffliste etter generelt søk Følgende vises etter å ha foretatt et generelt søk på ”landteam x”. Som vist skal trefftermen utheves: En spalte Sideoppsett: Avdelingsvis visning, alfabetisk ordnet. Der avdeling har underenheter (seksjon/gruppe) listes disse også alfabetisk. Avdelingene skilles fra hverandre med en horisontal strek Alfabetisk opplisting på etternavn innenfor hver avdeling og evt underenhet (seksjon/gruppe) Ved klikk på enkeltnavn, går man videre til side for persondata Overskrift H2 på avdeling, H3 på evt underenheter Font Verdana, vanlig brødtekststr, noe mer linjeavstand for mer luft rundt tekst Avdeling X Andresen, SolveigFørstekonsulentBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Angstreich, Michael G.AvdelingsdirektørBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Seksjon/gruppe Y Berggrav, MaritFørstekonsulentBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Bergstøl, MonaAvdelingsdirektørBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Avdeling W Bjerck, MariFørstekonsulentBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Avdeling Ø Sterck, KariFørstekonsulentBla-bla-bla, med i landteam x, jobber med y og w Etternavn, FornavnStillingArbeidsområder Søk blant Norads ansatte Ditt søk etter ’landteam x’ ga følgende treff, og vises alfabetisk etter avdeling. For kontaktinformasjon og ytterligere opplysninger om den enkelte, klikk på navnet. Skal lenke til de respektive avdelingers visningsside

8 Tlf.katalog, persondata (1) Erik Aasheim Walter Bilde Rådgiver Personal- og administrasjonsavdelingen IKT-seksjonen Telefon: 22243434 / 22243535 (forværelse) NB2! Se neste side for sammenheng mellom feltene her og kolonnenavn fra csv-fila NB1! Hver persondataside må ha en unik URL, for å kunne lenkes opp fra andre sider Skal kun vises om bilde finnes. Om bilde ikke finnes, la teksten flyte ut til høyre sidekant. Se egen foil om bildevisning. Arbeidsområder: Bla-bla-bla jobber med hiv/aids. Er medlem i Aidsnett Norge, brukes som ressursperson i landteam Mosambik. Skal kun vises om data finnes. E-post: send e-postsend e-post E-post via webskjema Klikkbare, utfører generelt søk på nevnte termer

9 Tlf.katalog, persondata (2) Sammenheng mellom visningssidens elementer og dataene i csv-fila: LabelInnholdKolonnenavn fra csv-fil Erik Aasheim Walter’Fornavn’ ’Etternavn’ Rådgiver’Stilling’ Personal- og administrasjonsavdelingen’Avdeling’ IKT-seksjonen’Seksjon/Gruppe’ - skal kun vises hvis data finnes E-postSend e-post(Går til webskjema) Telefon22243434 / 22243535 (forværelse)’Internnummer’ (her må 222 legges til foran) / ’Telefon Forværelse’ (her må 222 legges til foran) - skal kun vises hvis data finnes Arbeids- områder Bla-bla-bla norsk med andre igjen! Det var hyggelig.... 'Arbeidsområde' - skal kun vises hvis data finnes

10 Bildevisning på persondatasiden Gjenbruker intranett-bilder, som med jevne mellomrom dumpes til norad.no. Autokobling mellom userinitialer og bildefiler navngitt med initialer. Skal kun vises om bilde m riktig initialnavn finnes. Når bilde ikke finnes, skal personteksten flyte ut til høyre sidekant. Autoresizing av bildene til bredde 130 px.

11 E-post via webskjema Basisfunksjonalitet ’send e-post til ansatte’ I tillegg: –mulighet for enkel formatering av tekst og innhold –mulighet for å legge til vedlegg –automatisk sending av epostkopi til avsender –capcha-funksjonalitet


Laste ned ppt "Ansatteoversikt videreføring av innhold og funksjonalitet - løsningsbeskrivelse Vedlegg 1.3 Mal for ansatteoversikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google