Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Landsrepresentativ telefonomnibuss – april 2014 Blindeforbundet Ipsos MMI © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

2 2 1008 intervju 15 år + Om undersøkelsen 22.-24. april 2014 Intervjuing via telefon ! Telefonomnibus

3 3 Oppsummering

4 4  Totalt har 1,3 mill. (31%) av befolkningen opplevd å komme i farlige situasjoner eller opplevd uhell som følge av trapper, kanter eller andre forhold ved bygg.  Kvinner og de yngste er mest utsatt for uhell i trapper, ved kanter eller lignende.  Andelen er lik som i 2008  Blant de som har opplevd uhell, er de vanligste årsakene at de sklei i trappa (24%), var uoppmerksomme (15%), at det var glatt (10%), eller at de bommet på et trinn/ikke så trappen (8%).  Totalt oppgir 100 000 (2,4%) av befolkningen at noen i bekjentskapskretsen eller familien har mistet livet etter å ha fått skader etter uhell i trapper, rulletrapper eller kanter.  Dødsfallene har skjedd som følge av fall mot asfalt, fall ned trapp, fall over rekkverk på terrasse.

5 5  48 000 (11%) har opplevd brudd som følge av uhell innendørs, 24 000 (6%) har fått ryggskader, og 18 000 (4%) hodeskader.  Totalt 427 000 (10%) har opplevd uhell innendørs.  De som har opplevd uhell innendørs siste 12 mnd, har i snitt opplevd 2 uhell. Antall uhell er høyest blant de yngste, og faller etter hvert som man blir eldre.  55 000 (11%) oppgir legebesøk som følge av uhell utendørs, 51 000 (10%) har fått ryggskader, og 23 000 (5%) hodeskader.  Totalt 498 000 (12%) har opplevd uhell utendørs.  I snitt har de som har opplevd uhell utendørs siste 12 mnd. hatt over 2 uhell. Menn har flere uhell enn kvinner, tilsvarende gjelder for de yngste.  Blåmerker (41%), skrubbsår (33%), overtråkk/fall (30%), ødelagte klær (18%) og kuttskader (13%) er de vanligste skadene fall utenom trapper og kanter gir.  I snitt har de som har hatt uhell andre steder siste 12 mnd. opplevd 2 uhell. Kvinner har opplevd flere uhell enn menn.

6 6 Resultater

7 Har du i løpet av de siste 12 mnd. opplevd å komme i farlige situasjoner eller opplevd uhell på grunn av noen av følgende forhold? Ja-svar 7 Signifikant høyere  Trapper innendørs:  15-24 år (12%)  Trapper utendørs:  15-24 år (14%)  Kanter innendørs:  15-24 år (18%)  Kanter utendørs:  15-24 år (11%)  Glassflater:  15-24 år (6%)  Skilt, stolper e.l.:  15-24 år (13%) Blindeforbundet 1402558901 Totalt har 1,3 mill. (31%) av befolkningen opplevd å komme i farlige situasjoner eller opplevd uhell som følge av trapper, kanter eller andre forhold ved bygg.

8 Blindeforbundet 14025589018 Har du i løpet av de siste 12 mnd. opplevd å komme i farlige situasjoner eller opplevd uhell på grunn av noen av følgende forhold? Ja-svar (totalt) Kvinner og de yngste er mest utsatt for uhell i trapper, ved kanter eller lignende.

9 9 Hva var grunnen til uhellet? Har hatt uhell innendørs eller utendørs (18%) Signifikant høyere  Sklei i trappa  Trapper innendørs (33%)  Trapper utendørs (33%)  Uoppmerksomhet  Kanter utendørs (25%)  Snø/is/glatt  Trapper utendørs (15%)  Bommet på et trinn  15-24 år (15%)  Så ikke trappen  Kanter utendørs (14%)  Skilt/stolper e.l. (16%)  Snublet  15-24 år (10%)  Kanter innendørs (8%)  Problemer med bena  25-39 år(8%)  Ujevnt underlag  40-59 år (5%) Blindeforbundet 1402558901 Blant de som har opplevd uhell, er de vanligste årsakene at de sklei i trappa (24%), var uoppmerksomme (15%), at det var glatt (10%), eller at de bommet på et trinn/ikke så trappen (8%).

10 Har noen i din bekjentskapskrets eller familie, de siste ti årene, fått skader etter uhell i trapper, rulletrapper eller kanter, som direkte eller indirekte førte til dødsfall? 10Blindeforbundet 1402558901 1,2 % 1 % 0,2 % I et privat hjem På offentlig sted Begge steder 0,9 % Vet ikke/husker ikke Totalt oppgir 100 000 (2,4%) av befolkningen at noen i bekjentskapskretsen eller familien har mistet livet etter å ha fått skader etter uhell i trapper, rulletrapper eller kanter. Dødsfallene har skjedd som følge av fall mot asfalt, fall ned trapp, fall over rekkverk på terrasse.

11 11 Uhell innendørs

12 12 Hvilke skader har uhell/uhellene ført til? Har hatt uhell med trapper, rulletrapper eller kanter innendørs (10%) Signifikant høyere  Blåmerker  Trapper innendørs (76%)  Skrubbsår  Glassflater (66%)  Overtråkk/snublet  Trapper innendørs (50%)  Glassflater (82%)  Ødelagte klær  Rulletrapper innendørs (41%)  Glassflater (45%)  Skilt/stolper e.l. (42%)  Legebesøk:  60 år+ (31%)  Brudd  Kvinner (17%)  Andre skader  15-24 år (30%)  Trapper innendørs (23%) Blindeforbundet 1402558901 48 000 (11%) har opplevd brudd som følge av uhell innendørs, 24 000 (6%) har fått ryggskader, og 18 000 (4%) hodeskader.

13 Hvor skjedde skaden? Har hatt uhell med trapper, rulletrapper eller kanter innendørs (10%) 13Blindeforbundet 1402558901

14 Hvilke type skade fikk du? 14Blindeforbundet 1402558901 Hatt bruddskade etter uhell innendørs (1,1%)Hatt hodeskade etter uhell innendørs (0,4%)

15 Blindeforbundet 140255890115 Hvor mange uhell har du opplevd totalt med trapper, rulletrapper eller kanter innendørs de siste 12 mnd.? Har hatt uhell innendørs (10%) De som har opplevd uhell innendørs siste 12 mnd, har i snitt opplevd 2 uhell. Antall uhell er høyest blant de yngste, og faller etter hvert som man blir eldre.

16 16 Uhell utendørs

17 17 Hvilke skader har uhell/uhellene ført til? Har hatt uhell utendørs (12%) Signifikant høyere  Skrubbsår  15-24 år (55%)  Ryggskader  60 år+ (28%)  Brudd  25-39 år(14%)  Sykehusinnleggelse  60 år+ (8%) Blindeforbundet 1402558901 55 000 (11%) oppgir legebesøk som følge av uhell utendørs, 51 000 (10%) har fått ryggskader, og 23 000 (5%) hodeskader.

18 Hvor skjedde skaden? Har hatt uhell utendørs (12%) 18Blindeforbundet 1402558901

19 Hvilke type skade fikk du? 19Blindeforbundet 1402558901 Hatt bruddskade etter uhell utendørs (0,5%)Hatt hodeskade etter uhell utendørs (0,6%)

20 Blindeforbundet 140255890120 Hvor mange uhell har du opplevd totalt med trapper, rulletrapper eller kanter utendørs de siste 12 mnd.? Har hatt uhell utendørs (12%) I snitt har de som har opplevd uhell utendørs siste 12 mnd. hatt over 2 uhell. Menn har flere uhell enn kvinner, tilsvarende gjelder for de yngste.

21 21 Annet

22 Hvilke skader har de andre uhellene ført til? Har hatt uhell andre steder (24%) (ikke trapper, rulletrapper eller kanter) 22 Signifikant høyere  Blåmerker  Skilt/stolper e.l. (53%)  Andre forhold ved bygg (60%)  Skrubbsår  Kvinner (39%)  Hull/ujevnheter i gangareal (36%)  Overtråkk/snublet  Hull/ujevnheter i gangareal (34%)  Ødelagte klær  Skilt/stolper e.l. (31%)  Andre forhold ved bygg (28%)  Legebesøk  60 år+ (18%)  Andre forhold ved bygg (16%)  Brudd  60 år+ (16%)  Sykehusinnleggelse  60 år+ (14%)  Hodeskader  60 år+ (10%)  Andre skader  60 år+ (22%) Blindeforbundet 1402558901 Blåmerker (41%), skrubbsår (33%), overtråkk/fall (30%), ødelagte klær (18%) og kuttskader (13%) er de vanligste skadene fall utenom trapper og kanter gir.

23 Blindeforbundet 140255890123 Når du ser bort i fra alle uhell du har hatt med trapper, rulletrapper eller kanter, hvor mange andre uhell har du hatt totalt de siste 12 mnd.? Har hatt uhell andre steder (24%) I snitt har de som har hatt uhell andre steder siste 12 mnd. opplevd 2 uhell. Kvinner har opplevd flere uhell enn menn.

24 Kontaktinformasjon 24 Mona Nilsen (seniorkonsulent) Tlf: 22 95 47 44 E-post: mona.nilsen@ipsos.commona.nilsen@ipsos.com Facebook: http://www.facebook.com/IpsosMMIhttp://www.facebook.com/IpsosMMI Twitter: @IpsosMMI Nicolai Løvvik (juniorkonsulent) Tlf: 22 95 47 76 / 476 43 472 E-post: nicolai.lovvik@ipsos.comnicolai.lovvik@ipsos.com


Laste ned ppt "© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google