Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klasserom Framtidens. Evaluering Konkludere Ta avgjørelser Sammenligne og kontrastere to relaterte ideer Syntese Løse et ikke-rutine problem Lage hypotese.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klasserom Framtidens. Evaluering Konkludere Ta avgjørelser Sammenligne og kontrastere to relaterte ideer Syntese Løse et ikke-rutine problem Lage hypotese."— Utskrift av presentasjonen:

1 klasserom Framtidens

2 Evaluering Konkludere Ta avgjørelser Sammenligne og kontrastere to relaterte ideer Syntese Løse et ikke-rutine problem Lage hypotese Komme med nye ideer Analyse Sammenligne Årsak-effekt Beskrive hva som skjer Anvendel se Bruke Kalkulere Poengtere Forståelse Forklare Tolke Klassifisere Kunnskap Fastslå Gjengi Beskrive Ferdigheter Kan anvendes direkte, men ikke nok i seg selv. Krever ikke dyp forståelse Funksjonell kunnskap. Høyere ordens- tenking. Krever dyp forståelse og å trekke forbindelser. Høye kognitive krav Elevene må tenke og lage mening av materialet basert på tidligere lært kunnskap Lave kognitive krav Ikke krav til mye tenking, læring kan foregå isolert

3 Hvor bor dubridene?Hva gjør dubridene på dagtid?Hva kjøper de til duredimlene?Hvorfor er det lurt å kjøpe dalager til duredimlene?Hvor fornuftig er det å draple og drugle hele dagen?Hva vil skje hvis de drogler istedenfor å drugle? I Dibrastan bor dubrider som drapler og drugler hele dagen. Dubridene kjøper dalager til sine duredimler.

4 Refleksjon Uten IKT-ferdigheter, ingen jobb? Andelen jobber som krever at man har IKT-ferdigheter øker. Hva mener du blir igjen av jobber i framtiden for mennesker med ingen eller lite IKT-kompetanse? Er livslang læring mirakelkuren? Hvordan kan vi best forberede oss for en framtid hvor vi bytter jobb oftere?

5 Elevenes framtid – vårt ansvar

6 Det er de som skal passe på miljøet og forvalte jordkloden – de er globale innbyggere med globalt ansvar

7 Det er de som vil fortsette kampen med å bekjempe fattigdom og urettferdighet i verden Sosialt ansvar

8 Det er de som skal bli gode verdensborgere og sørge for at menneske- rettigheter har fokus og blir etterlevd – i hele verden

9 Det er de som vil finne kurer mot kreft og andre livstruende sykdommer

10 Det er de som skal bygge framtidens arbeidsplasser og sikre vårt velferds- samfunn

11 De skal utvikle sitt potensiale – vår jobb er å gi dem best mulig forutsetninger for å klare seg i et stadig mer digitalisert verdenssamfunn

12 Refleksjon Er digital kompetanse det samme som IKT- ferdigheter? Hvordan tror du de fleste forstår digital kompetanse? Hvordan forstår du begrepet? Dobbel teknologiutfordring; tilgang og bruk. Å ha tilgang til teknologi er en ting. Å vite hvordan man skal bruke teknologien er en helt annen. Hvilket aspekt mener du er mest utfordrende, og hvorfor?

13 Refleksjon 1.Teknologi vil øke skolens effektivitet, men har begrenset bruk i noen fag 2.Teknologi vil øke elevenes læring og lærerens effektivitet, men det må settes klare mål 3.Teknologi vil gjøre undervisningen mer motiverende for elevene, men vil ikke fundamentalt endre måten man underviser på i fagene 4.Teknologi vil hjelpe læreren i å bli mer effektiv, og forbedre samarbeid om læring mellom lærer og elev Hva er det sterkeste argumentet for strategisk investering i ny teknologi i skolen;

14 Tenk over; hva slags liv er det elevene skal utdannes til - hvilke ferdigheter har de bruk for i morgendagens samfunns- og arbeidsliv?

15 Rammeverk for digitale ferdigheter

16

17 Hva slags intrykk gir du av deg selv gjennom det du formidler?

18 Funksjonelle analfabeter?

19 Framtidens ledere?

20 Digital mobbing – dødelige konsekvenser

21 6. Kommunikasjonskompetanse 5. Samarbeidsegenskaper. 4. Kreativitet og innovasjon 3. Problemløsning 2. Kildekritikk og kritisk refleksjon 1. Informasjonskompetanse 7. Egenregulering. 8. Bruk av teknologi (effektivitet og kunnskapsbygging). 21 århundrets ferdigheter

22 Refleksjon Teknologi i hverdagen Nedgangen i barns kompetanse i dag er alarmerende. De gjør alt på datamaskinen og kan ikke skrive og regne lenger. Er du enig? Hvordan blir morgendagens voksne? Når man tenker på hvordan de bruker og konsumerer informasjon, hvor forskjellig eller lik sine foreldre tror du dagens ungdommer kommer til å være når de blir voksne? Ut med det gamle og inn med det nye. Det sies og skrives mye om innovasjon innenfor læring og undervisning. Hvordan oppfatter du at gamle metoder er sammenlignet med nye? Er nye læringsmetoder klart mer effektive?

23

24 Integrasjon teknologi og pedagogikk To hovedformål; jobbe mer effektivt støtte undervisning

25

26 SMIL-rapporten Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående skole? Primærindikatorer (teknologitetthet, kvantitativ bruk) Sekundærindikatorer (lærers kompetanse, faglig bruk, undervisningsmetoder, læringsklima, klasseledelse)

27 SMIL-rapporten Hovedfunn; digitale kompetansehevingstiltak for lærere generelt er nødvendig bedre forankring av digitale læremidler må til lærers digitale kompetanse hever elevenes læringsutbytte for elevene høyt læringstrykk/klare læringsmål/tilbakemelding for ikt- bruk er viktig utenomfaglig bruk og digital livsstil i klasserommet en utfordring lærer som rollemodell er viktig for elevers IKT-bruk sosiokulturell bakgrunn har sterk påvirkning på karakterer og digitalt bruksmønster

28 Ludvigsenutvalget Områder diskutert i hovedrapport; Fagkompetanse Lese- og skrivekompetanse IKT-kompetanser Vitenskapelige metoder Kommunikasjon og samhandling Metakognisjon og selvregulering Medborgerkompetanse og sosialt ansvar Kreativitet og innovasjon

29 OECD-rapport; Students, Computers and Learning – Making the connection Satsing på teknologi har ikke gitt forventet (ønsket) gevinst. En av hovedårsakene til dette er at man ikke har endret undervisningspraksis

30 Alle brikker må på plass Handlings- plan Ressurser Motivasjons faktorer Ferdigheter Endring Handlings- plan Ressurser Motivasjons faktorer Ferdigheter Forvirring Handlings- plan Ressurser Motivasjons faktorer Angst Handlings- plan Ressurser Ferdigheter Motstand Handlings- plan Motivasjons faktorer Ferdigheter Visjon Frustrasjon Ressurser Motivasjons faktorer Ferdigheter Visjon Falsk oppstart Mangler Visjon

31 Framtiden er ikke hva den engang var Eva Bratvold Digital Kompetanse Epost: evabra@online.noevabra@online.no Hjemmeside: evabra.wordpress.comevabra.wordpress.com @Evabra på Twitter


Laste ned ppt "Klasserom Framtidens. Evaluering Konkludere Ta avgjørelser Sammenligne og kontrastere to relaterte ideer Syntese Løse et ikke-rutine problem Lage hypotese."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google