Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi flaskar til! -med brøk  Rik oppgåve!. MÅL Rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk. (Repetisjon/ aktivere forkunnskapar)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi flaskar til! -med brøk  Rik oppgåve!. MÅL Rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk. (Repetisjon/ aktivere forkunnskapar)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi flaskar til! -med brøk  Rik oppgåve!

2 MÅL Rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk. (Repetisjon/ aktivere forkunnskapar) med addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøk, introduksjon av divisjon. Touche innpå desimaltal og prosent Grunnleggjande ferdigheiter: Kunne forklare skriftleg og munnleg til dei andre.

3 Rik oppgåve med moglegheit for mange variasjonar  Vi ville hatt minikurs om rike oppgåver i kollegiet etter at vi har prøvd ut dette i klasserommet.  Minikurset: Ville gjeve kollegaene dei same oppgåvene som elevane, og hatt fokus på spørsmålstillinga slik at vi under oppsummeringa til slutt ville fått betre forståing for kva ei rik oppgåve er. Kva som er gode opne spørsmål.

4 OPPDRAG  Les nøye gjennom oppgåvene først. Kva er det spurt etter?  Velg ein metode for å løyse oppgåvene (teikne, teste, rekne)  De skal rekne og skrive på utdelte ark, ikkje i kladdeboka.  Skriv med ord kva de gjorde  Vis med rekning kva du gjorde  Lag ordliste (omgrep) over matematisk ord de har brukt.  Plasser alle storleikane og svara de har brukt på ei talline.  De skal presentere oppgåva, så det er viktig at de tek vare på det dykk skriv/teiknar

5 Oppgåve 1  Kor stor del av ein liter inneheld flaskane? 0.5 L 0,33 L 1,5 L  Er det andre måtar å skrive dette volumet på?

6 Oppgåve 2  Kor mange liter rommar flaskane til gruppa til saman?  Finst det fleire ulike måtar å rekne ut dette på?  Kva er skilnaden i volumet til den største og minste flaska på gruppa di?

7 Oppgåve 3  Du har ei full vassflaske på 1,5 L som skal delast på halvliterflaskar.  Kor mange halvliterflaskar treng du?  Kva tenkjer de om svaret?

8 Oppgåve 4 Kva om vi har 15 L vatn?  Foreslå ulike måtar vi kan fordele vatnet på.

9 Oppgåve 5  Lag matematiske problem der du brukar flaskane som utgangspunkt.  Lag forslag til korleis det kan løysast

10  Kan du foreslå ein algoritme (= framgangsmåte) for å dividere med brøk?

11 Moglegheit for utviding/forenkling:  Pizza  Større/mindre tal  Starte med berre flaskar på 0.5 L  Anna volum, berre heiltal  Sjokoladeruter  Ei historie med innlagte brøkar  Gjere oppgåva enda meir open eller avgrensa  Skriftleggjere enda meir, fagtekst? Engelsk? Samfunnsfag (statistikk), avisartiklar

12 Undervegs må vi hugse å…  Kva – viss (stille opne spørsmål)  Differensiere  Vere lydhør for nye problemstillingar  http://eleviki.wikidot.com/brok for gode bevis for å snu bakerste brøk ved divisjon http://eleviki.wikidot.com/brok


Laste ned ppt "Vi flaskar til! -med brøk  Rik oppgåve!. MÅL Rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk. (Repetisjon/ aktivere forkunnskapar)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google