Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REKNINGREKNING med heile tal, brøk, prosent, desimaltal og bokstavar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REKNINGREKNING med heile tal, brøk, prosent, desimaltal og bokstavar."— Utskrift av presentasjonen:

1 REKNINGREKNING med heile tal, brøk, prosent, desimaltal og bokstavar.

2

3

4 Dei fire rekneartane Addisjon: ledd+ledd= SUM (addend + addend = sum) Subtraksjon: ledd-ledd= DIFFERANSE (minuend – subtrahend = differend) Multiplikasjon: faktor · faktor= PRODUKT Divisjon: dividend : divisor= KVOTIENT

5 Korleis kan vi øve? Arbeide med konkretar Utvikle eigne metodar Hovudrekning Elevane skal oppdage og utvikle hensiktsmessige reknemetodar, eller algoritmer

6 Midt i blinken Utstyr: Terningar Korleis: Førstemann kastar terningane. Tala spelaren får brukast til å lage eit reknestykke. Målet er å få eit svar som ligg så nær 28 (blinken!) som råd. Det er lov å bruke alle 4 rekneartar. Så kastar neste spelar og gjer det same. Den som kjem nærast får 1 poeng. Er begge like nær får ingen poeng. Ny runde, men no kastar den som var først i runde 1 sist. Den spelaren som først har 5 poeng, vinn. De kan også velje eit nytt tal som blink. Variasjon 1.Avgrens eller utvid kva for rekneartar det er lov å bruke. 2.Kast med fleire terningar. 3. Kast med minst 7 terningar og la det vere lov å lage flersifra tal. La 1000 vere blink. 4. La spelaren som ikkje kastar bestemme blinken. Tal mellom 5 og 30, ikkje lov å tenke meir enn 10 sekund etter kastet.

7 Rekne på tallinja 18 + 23 = 18+10+10+2+1= Særleg nyttig i området kring 0.

8 Negative tal

9 Dette må vi øve mykje på dobling og halvering oppfylling til 10 Gange og dele med 10, 100…. Gjere om måleeiningar, m, cm, kr, øre, m, km, mil tabellkunnskap

10 Multiplikasjon 4 + 4 + 4 = 3 · 4 = 3 · a =

11 Den vesle multiplikasjonstabellen

12 Veien fra konkret til abstrakt … Multiplikasjon:

13 Kompetansemål, tydelege Både ”utvikle” og ”bruke” metoder Kva med standardalgoritmer? 435 : 3 = 145 3 13 12 15 0 435 : 3 = 300 100 135 120 40 15 15 5 0 145

14 KAFFI OG KAKER Nokre vener var på kafé. Alle bestilte det same. Til saman betalte dei 259 kroner. Kaffien kosta 13 kr per kopp. Kvart kakestykke kosta 12 kr. Kva bestilte dei, og kor mange var dei?

15 DROPS OG KLUBBE Nokre vener var i kiosken. Alle kjøpte drops og klubbe, lik fordeling. Til saman betalte 133 kr. Dropsa kosta 2 kr og klubbene 3 kr. Kva kjøpte dei, og kor mange var dei?

16 BRØK

17 Likeverdige brøkar

18 Geobrett Legg strekk på ½ av geobrettet.

19

20 Fakta om brøk –Teljar (kor mange) –Nemnar (ein heil er delt i) –Ekte brøk (mindre enn 1) –Uekte brøk (større enn 1) –Blanda tal

21 Rekn ut: Fordi vi kan gangetabellen ser vi at dette blir 20. Hadde vi multiplisert alle talla ville vi fått 200 som fellesnemnar. Dette er det same som

22 Multiplikasjon av brøk 1/4 2/3 1 1/3 2/43/4 1

23 Divisjon av brøk 4 : 1/3 = 2/3 : 1/6 =

24 JADESTYKKET - ein legende frå Kina

25 For rundt 4000 år sidan budde det i Kina ein flink handverkar som heitte Tan.

26 Til ære for keisaren laga han ein dag ei svært vakker kvadratisk flis i jade.

27 Då Tan skulle overrekke det vakre jadestykket, følgde heile landsbyen med. Idet han gjekk opp trappa til keisaren sitt palass, snubla han, og jadestykket blei knust i 7 bitar mot steintrappa.

28 Alle i landsbyen prøvde å hjelpe Tan med å sette saman jadestykket, men det viste seg å vere vanskeleg. Dei fann imidlertid mange andre flotte geometriske figurar, medan dei strevde med å pusle saman kvadratet.

29 Keisaren blei svært glad i dette jadepuslespelet som gav han mange timar med underhaldning.

30 Aktivitet Korleis ser bitane ut. Kva er samanhengen mellom alle bitane? Kor mange av dei minste er settet sett saman av? Legg bitane slik at dei dannar eit kvadrat. Ikkje sei svaret, det er betre å få nokre hint/tips. Det kjennast godt å meistre!

31 PROSENT

32 Prosentrekning 1) Ei vare kostar 1000 kr. Så aukar prisen med 20 %, deretter vert prisen sett ned med 20 %. Er prisen igjen 1000 kr? 2) Ei vare kostar 350 kroner. Ny pris er 280 kr. Kor stort er avslaget?

33 Når prisen aukar med 20 % prosent på varen som kosta 1000 kr blir ny pris 1200 kroner. Når prisen deretter vert sett ned med 20 % vil det seie 20 % av 1200 kr slik at avslaget blir 240 kroner. Den nye prisen blir då 1200kr – 240kr = 960kr

34 2) Kan reknast på mange måtar. For eksempel:

35

36


Laste ned ppt "REKNINGREKNING med heile tal, brøk, prosent, desimaltal og bokstavar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google