Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tallregning Basale regneregler Anslå svar. Vurdere rimelighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tallregning Basale regneregler Anslå svar. Vurdere rimelighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tallregning Basale regneregler Anslå svar. Vurdere rimelighet.

2 Regneregler positiv · positiv = positiv + · + = + positiv · negativ = negativ + · - = - negativ · positiv = negativ - · + = - negativ · negativ = positiv - · - = +

3 Eksempel 3 · 4 = ➢ 3 · 4 = 12 + · + = + 4 · (-2) = ➢ 4 · (-2) = -8 + · - = - (-3) · 12 = ➢ (-3) · 12 = -36- · + = - (-5) · (-3) = ➢ (-5) · (-3) = 15- · - = + (-2) · (-2) · (-2) = ➢ (-2) · (-2) · (-2) = 4 · (-2) = -8 ● (-1) · (-1) · 2 = ➢ (-1) · (-1) · 2 = 1 · 2 = 2 ● Regn 1.10

4 Regnerekkefølge I.Parentesuttrykk II.Potenser III.Multiplikasjon og divisjon IV.Addisjon og subtraksjon

5 Eksempel ● -2 · (3+1) + 4 · 2³ =Regn ut uttrykket i parentesen. ● -2 · 4 + 4 · 2³ =Regn ut potensen. ● -2 · 4 + 4 · 8 =Gjør multiplikasjonene. ● -8 + 32 = -24Gjør til slutt addisjonen. ● -3² + (2 – 5)² =Uttrykket i parentesen. ● -3² + (3)² = Potensene. ● -9 + 9 = 0 Addisjonene. ● Regn 1.12 og 1.13

6 Hoderegning ● Addisjon og multiplikasjon. ● Rund av oppover på ett ledd. Rund av nedover på neste ledd. ● Subtraksjon og divisjon. ● Rund av oppover eller nedover i begge ledd.

7 Eksempel ● 184,75 + 257,20 ≈ ● 180 + 260 = 440 ● 657,50 – 379,45 ≈ ● 660 – 380 = 280 ● 18,5 ∙ 26,3 ≈ ● 20 ∙ 25 = 500 ● 122 : 3,12 ● 120 : 3 = 40 ● Ett ledd opp, ett ned. ● Begge opp eller begge ned. ● Ett ledd opp, ett ned. ● Begge opp eller begge ned. ● 1.24-1.27

8 Forkorting og utviding av brøk ● Forkort en brøk ved å dividere med samme tall i teller som i nevner. ● Utvid en brøk ved å multiplisere med samme tall i telleren som i nevneren.

9 Forkorting av brøk. Eksempler

10 Forkorting av brøk ● Enklere å forstå med lavest mulig verdi av nevner. ● Av og til ønskelig når man skal addere eller subtraherer to brøker og må ha felles nevner for brøkene. ● Selv om 1/6 = 3/18, vil man ikke få full pott med svar der man ikke har forkortet. ● Løs 1.30 og 1.31, men uten bruk av lommeregner.

11 Utvidelse av brøk, eksempel ● Utvid brøkene 1/3, 5/6 og 3/8 slik at alle brøkene får 24 som nevner. Løs 1.32 og 1.33

12 Uekte brøk og blandede tall ● En uekte brøk er en brøk der telleren er større enn nevneren. ● 3/2 er et eksempel på en uekte brøk. ● Et blandet tall består av et heltall og en brøk. ● 1½ er et eksempel på et blandet tall. ● 3/2 = 1½

13 Regneregler brøkregning ● Ved summering og subtrahering av brøk må man først finne felles nevner. ● Ved multiplikasjon av et helt tall med en brøk, multipliserer vi det hele tallet med telleren. ● Ved multiplikasjon av to brøker, multipliseres teller med teller og nevner med nevner. ● Ved divisjon med en brøk, multipliserer man med den omvendte brøk.

14 Addisjon av brøker, eksempel ● Vi finner fellesnevneren som her er 8. ● Vi utvider den første brøken slik at begge brøkene får 8 i nevneren. ● Vi summerer tellerne og lar nevneren stå som den er.

15 Multipliser helt tall med brøk ● Vi multipliserer det hele tallet med telleren. ● Vi forkorter brøken ved å dividerer med 3 i telleren og i nevneren.

16 Multipliser to brøker ● Multipliser teller med teller og nevner med nevner. ● Forkort ved å dividere med 3 i teller og nevner.

17 Divider to brøker ● Snu brøken vi dividerer med og multipliser med den omvendte brøken. ● Gang teller med teller og nevner med nevner. ● Forkort ved å dividere med 6 i teller og nevner. ● 1.42-1.43

18 Brøkdelen av et tall ● Brøkdelen av et tall finner vi ved å multiplisere brøken med tallet. ● Eksempel regn ut ¾ av 120kr. ● ¾ av 120kr: ¾ ∙120kr = 90kr ● A og B deler en jobb. En uke jobber A 5d og B 2d. Lønn: 2.800kr. Hva skal de ha i lønn? ● A, 5/7 av 2.800kr: 5/7 ∙ 2.800kr = 2.000kr ● B, 2/7 av 2.800kr: 2/7 ∙ 2.800kr = 800kr ● Oppgave 2.50-2.53

19 Oppgaver til neste uke ● 2.210 ● 2.241 ● 2.252 ● 2.301 ● 2.305 ● 2.307 ● Installer GeoGebra.


Laste ned ppt "Tallregning Basale regneregler Anslå svar. Vurdere rimelighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google