Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientkommunikasjon på nye måter Sissel Jor Oslo universitetssykehus HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientkommunikasjon på nye måter Sissel Jor Oslo universitetssykehus HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientkommunikasjon på nye måter Sissel Jor Oslo universitetssykehus HF

2 Pasientkommunikasjon på nye måter AGENDA

3 Pasientkommunikasjon på nye måter -> 1936

4 Sikker melding Mine Medisiner Skjema Samvalg Prøvesvar Innsyn Innsikt i egen helse og behandling. Kommunisere skriftlig med sykehuset E-konsultasjon Pasienten kan kommunisere med både sykehus og fastlege Kommunisere skriftlig med sykehuset E-konsultasjon Pasienten kan kommunisere med både sykehus og fastlege Ha oversikt over medisiner og send dem til legen Send inn strukturert informasjon til sykehuset. Forbered deg til timen Send inn strukturert informasjon til sykehuset. Forbered deg til timen Innsikt i egen sykdoms- utvikling Forbered deg til behandlings- valg Send dine prioritering til legen Forbered deg til behandlings- valg Send dine prioritering til legen

5 Pasientkommunikasjon på nye måter Innsynstjenester Oslo universitetssykehus har siden oktober 2013 gitt pasientene elektronisk tilgang til epikriser. Viser dokumenter tilbake til 1.1.13 Gradvis utvidelse av tjenesten ved OUS: – polikliniske notater fra oktober 2014 – sammenfatninger fra alle yrkesgrupper fra aug 2015 – hele journalen fra april 2016 Sykehuset Østfold tilbyr innsyn i epikriser og brev fra oktober 2015. Viser dokumenter fra 8.10.15 Helse Nord viser alle journalnotater fra 10.12.15 Helse Vest planlegger å vise alle journalnotater fra 22.5.2016

6 Pasientkommunikasjon på nye måter Hva vises i dag? Automatisk sanntidsvisning fra Dips Utvalgte journaldokumenttyper (OUS≠SØ) Dokumenttyper fra en gitt dato (OUS≠SØ) Dokumenter som er godkjent/signert Dokumenter som er begrenset for elektronisk innsyn vises ikke

7 Pasientkommunikasjon på nye måter

8 Sikker innlogging Pasienten logger seg inn via ID-porten (DIFI) på nivå 4 Kan bruke BuyPass, BankID eller Commfides Kun visning fra DIPS, dokumentet sendes ikke til MinJournal eller til pasient Kan skrives ut på papir eller lagres lokalt

9 Mulighet for å begrense innsyn Helsepersonell kan begrense innsyn i dokumenter via Dips Må sette en begrunnelse med paragrafhenvisning: - Fare for liv og helse - Hensyn til tredjepart som er omtalt - Etter pasientens eget ønske Helsepersonell kan også åpne for elektronisk innsyn i eldre dokumenter Pasientkommunikasjon på nye måter

10

11 Stetoskopet nr 3, 2009, Sykehuset Østfold ”Jeg ønsker å dobbeltsjekke at legen og jeg har samme forståelse og informasjon både om sykdommen og behandlingen videre”

12 Pasientkommunikasjon på nye måter Fra å vise deler av journal til å vise alt… Erfaringer fra Helse Nord* Pilot på innsyn i hele journal på 500 pasienter Sanntidsvisning av alt bortsett fra bilder, prøvesvar, fødejournal Pasienter er utelukkende positive – Hele 91 % sa at de forstod det meste av det de leste – 99 % ville bruke tjenesten videre og 95 % ville anbefale den til andre – Kritiske kommentarer: forventninger om at de ville få se flere dokumenter og uavhengig av nivå, fastlege, tannhelse, fysioterapi etc. Erfaringer fra Uppsala * * – 98 % av pasientene sa at de ønsket å lese dokumenter selv om de inneholdt informasjon som de ennå ikke hadde fått personlig fra behandler. De resterende 2 % sa at de i slike tilfeller lot være å logge inn for å lese dokumentet * http://www.helse- nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/Prosjekter/Elektronisk%20tilgang%20til%20pasientjournal/Rapport %20brukerevaluering%20pilot%20Elektronisk%20tilgang%20til%20pasientjournal%2009092015.pdfhttp://www.helse- nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/Prosjekter/Elektronisk%20tilgang%20til%20pasientjournal/Rapport %20brukerevaluering%20pilot%20Elektronisk%20tilgang%20til%20pasientjournal%2009092015.pdf ** http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/patienter-kan-fa-besked-om-dodliga-sjukdomar-pa-natet/

13 Pasientkommunikasjon på nye måter Juni, 2015 – Kvalitetsutvalget etterlyste fullt innsyn 09.06.15 OUS ledermøte besluttet oppstart 1.4.2016 På informasjonsmøter med klinikkene er noen udelt positive, andre svært bekymret Bekymringer: Hva med barn mellom 12 og 16? Hva med ungdom mellom 16 og 18? Dokumentasjonskurs? – Historikk? – Skyggejournal? Voldelige pasienter som finner legens navn? Forhåndsvurdering for å åpne versus stenge enkeltdokumenter På foretaksiden er det mer blandede følelser

14 Innsyn Innsikt i egen helse og behandling. Hva mangler? Laboratoriesvar Røntgensvar Data fra spesialsystemer og registre Oppdatere journal med egen informasjon Hva mangler? Laboratoriesvar Røntgensvar Data fra spesialsystemer og registre Oppdatere journal med egen informasjon

15 Pasientkommunikasjon på nye måter

16

17 Леонид Рогозов Leonid Rogozov BMJ 2009;339:b4965 Pasienten behøver ikke gjøre alt selv, men kanskje litt mer


Laste ned ppt "Pasientkommunikasjon på nye måter Sissel Jor Oslo universitetssykehus HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google