Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NEDGRAVDE LØSNINGER er fremtiden - En effektiv, driftssikker og miljøvennlig renovasjonsløsning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NEDGRAVDE LØSNINGER er fremtiden - En effektiv, driftssikker og miljøvennlig renovasjonsløsning."— Utskrift av presentasjonen:

1 NEDGRAVDE LØSNINGER er fremtiden - En effektiv, driftssikker og miljøvennlig renovasjonsløsning

2 Fordeler ved nedgravde avfallsbeholdere: Driftssikkert Brannsikkert Plassbesparende Estetisk pent Effektivt å tømme Universal utforming (for funksjonshemmede) Luktkontroll, mindre lukt ved lavere temperatur Enheten kan utstyres med adgangskontroll. Ulemper ved nedgravde avfallsbeholdere: Lenger å gå for enkelte

3 Tømmefrekvens nedgravde løsninger Restavfall 1 gang per uke/hver 14. dag Papir hver 14. dag/hver 4. uke

4 Krav til plassering av nedgravde enheter: Kjørevei for tømmebil: Kjøreveier må være dimensjonert for lastebil (L) ihht statens vegvesen håndbok N100 og med gjennomkjøring eller snuplass/vendhammer. Avstand fra kjørevei til senter beholder: Avstand fra kjørbar vei for lastebil (L) til senter oppsamlingsenhet skal ikke overstige 3 meter (maks 5 meter fra senter bil til senter enhet) Enhetene skal plasseres på samme nivå som tømmebil står på. Avvik fra denne bestemmelsen må søkes spesielt om. Avstand fra nedgravd enhet (plattform) til omkringliggende omgivelser som vegg, postkassestativ, gjerder mm skal være minimum 1 meter (også i løftehøyde) Løftehøyde: Tømmestedet må ha fri løftehøyde på min 9 meter. Løftesystem: Det skal benyttes 2-kroks løftesystem ved tømming av helt nedgravde. Semi- nedgravde skal ha et quick-lift system. Kabler og rør: Området må alltid sjekkes for eventuelle nedgravde rør og ledninger. I tillegg må avstanden til nærmeste høyspentledning i luftlinje være min 30m. Stoppested for tømmebil: det må avsettes tilstrekkelig areal slik at annen trafikk kan passere under tømming. I tillegg må stoppested for tømmebil være relativt flatt.

5 Andre faktorer ved nedgravde løsninger Dybde: De fleste nedgravde systemer graves ned til ca. 3 m dybde, semi- nedgravd til ca. 1,7 m. Enhetene må heves 10-15 cm fra øvrig terreng og omgivelsene må være utformet slik at overflatevann ledes bort fra de nedgravde enhetene. Elektronikk: Det er mulig å montere nivåovervåkning og adgangskontroll, men Follo Ren stiller ingen krav til dette. For større borettslag og sameier kan Follo Ren være interessert i å etablere nedgravd enhet til glass- og metallemballasje sammen med de nedgravde enhetene til restavfall og papp/papir. Dette kan også være aktuelt dersom plasseringen av de nedgravde enheten er slik at de kan benyttes av andre enn borettslaget/sameiets beboere. Follo Ren vil da kunne stå for investeringen i denne enheten i sin helhet. Kravet er at den er åpen og tilgjengelig for allmennheten.

6 Prosedyrer for etablering av nedgravde enheter 1.Follo Ren skal godkjenne plasseringer av nedgravde løsninger i forkant. 2.Tiltaket skal byggemeldes til kommunen med ansvarlig søker. 3.I etterkant av ferdigstillelse, skal Follo Ren på ferdigbefaring og godkjenne installasjonen av de nedgravde enhetene. 4.Når Follo Ren har godkjent installasjonen, må utførende entreprenør søke kommunen om ferdigstillelse-erklæring. 5.Follo Ren setter enhetene i drift når ferdigstillelse-erklæring foreligger. 6.Borettslag/sameie står ansvarlig for å holde Follo Ren oppdatert på kontaktinformasjon til styret for informasjon om vask og annen relevant informasjon knyttet til nedgravde løsninger.

7 Kostnader semi-nedgravde løsninger: Ca. kr. 75.000 kr pr. enhet, ferdig nedgravd og klar til bruk Totalt ca. kr. 450.000.- Økonomisk støtte: Tilskudd fra Follo Ren: Kr 10.000,- pr nedgravd løsning til restavfall og papir. Støtten utbetales når den nedgravde løsningen står ferdig og installasjonen er godkjent Husholdninger tilknyttet nedgravd løsning får 20% reduksjon i renovasjonsavgiften (ca. kr 350.- pr. år)

8 Alternativ løsning: Det bygges et antall boder/skur til avfallsbeholderne. Prisantydning: +- kr. 800.000.- (sammenliknende priser fra andre borettslag/sameier) Ingen tilskudd fra Follo ren Ingen reduksjon i renovasjonsavgiften Bodene/skurene vil beslaglegge store deler av fellesområdene Luktproblematikk, skadedyr og brannfare vil være som nå Det vil fortsatt være langt å gå for enkelte

9 Plassering: Standplass 1: På venstre side av utkjørsel til Tangenveien: 1x5m3 til restavfall 1x5m3 til papp/papir 1x3m3 til glass- og metallemballasje (denne enheten bekostes av Follo Ren i sin helhet og vil bli betraktet som et returpunkt som skal være åpen for allmennheten) Standplass 2: I bunnen av stien opp mot Tangen terrasse (sikk-sakk- stien) 1x5m3 til restavfall 1x5m3 til papp/papir Standplass 3: Ved lekeplassen i Faret (vis a vis Faret 10) 1x5m3 til restavfall 1x5m3 til papp/papir

10

11

12

13

14 Eksempel på semi nedgravd løsning – fra Finstad Villenga i Ski Semi-nedgravd løsning


Laste ned ppt "NEDGRAVDE LØSNINGER er fremtiden - En effektiv, driftssikker og miljøvennlig renovasjonsløsning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google