Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort om Smart sortert Nytt avfallshentesystem i Kristiansand kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort om Smart sortert Nytt avfallshentesystem i Kristiansand kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort om Smart sortert Nytt avfallshentesystem i Kristiansand kommune
Kort introduksjon: Frode Rosland Renosvasjonssjef Kristiansand kommune (bygger på foredrag holdt på ”Organic waste conference in Stavanger” den 22. mai 2003)

2 Nytt avfallssystem i Kristiansand

3 Kristiansand kommune 74 000 innbyggere Areal 277 km2
husholdninger søppeldunker

4 Renovasjonsavdelingen
6 ansatte Budsjett 2003 ca 60 mill Bestillerfunksjon – kjøper tjenestene i markedet Betjener abonnenter og kunder Oppgaver: Innsamling av avfall og avløpslam Drift av off. toaletter Miljøkontroll av nedlagte deponier

5

6 Avfallsmengder i Kristiansand 2002

7 Kort historikk 1990: 2 søppeldunker, restavfall og papir
1995: 3 søppeldunker, restavfall, papir og organisk avfall 1998: Oppstart forsøk med elektronisk registrering for 3500 abonnenter 2003: Oppstart ”Smart sortert” elektronisk registrering av avfallshenting i hele kommunen

8 Begrunnelse for å sette i gang prøveprosjektet
Øke servicenivået overfor abonnentene – større valgfrihet og fleksibelt Mer rettferdig og riktig differensiering av prisene Økt gjenvinning Bedre oversikt over avfallsbeholdere Mer kostnadseffektiv innsamling Teste ut praktiske og tekniske løsninger

9 Antall tømminger av grå 120 grå i 1999
Tømmefrekvens før 2003 61 % tømmer < 27 ganger 39 % tømmer > 26 ganger

10 Ny ordning – Smart sortert
5 store endringer fra januar 2003: Ny renovatør (RenoNorge) To-kammer søppelbiler Omlegging av rutesystemet Sidelastere Elektronisk registrering og veiing av alle dunker

11 Elektronisk registrering og veiing av alle dunker Teknisk utstyr
To-kammerbil Dunker med brikker Retningspil Strekkodede To kammer: 70/30 Databrikke Adresselapp Antenne Veiecelle Datamaskin

12 Elektronisk registrering og veiing av alle dunker
Registrer manuelt i bilen: Avvik og feil (overfull, sortering, dunk ødelagt, m.m.) Faktura Registrer automatisk ved tømming: Dunketype og størrelse Brikkenummer Vekt Dato og klokkelsett Faktura Kontroll Statistikk Regnskap PC på kontor PC på mottaksanlegg

13 Nytt faktureringssystem Overordnet
Variabel andel av renovasjons-gebyret ca. 50 % Fast andel av renovasjons- gebyret ca. 50 % Sum årlig Renovasjons-gebyr 100 % + =

14 Nytt faktureringssystem Variabel andel
Hentekostnad (utgjør i snitt 20%) Renovatørkostnad Internt (fakturering m.m.) Sum årlig variabel andel av renovasjons- gebyeret = * Frekvens + Behandlingskostnad (Utgjør i snitt 80 %) Deponering Kompostering * Pris inkl. mva

15 Nytt faktureringssystem Fast andel
Grunnpris Fast kostnad fordelt på grå og brun dunk Fast kostnad fordelt bare på grå dunk Sum årlig fast andel av renovasjons- gebyret = + + Fra renovatør Bytting av dunker Administarsjon Investeringer (ca 50 %) Gjenvinningsstasjon Spesialavfall Returpunkter Plast m.m. (ca 50 %)

16 Priser i 2003 Variable priser Faste priser

17 Erfaringer så langt - Generelt
Mange fornøyde abonnenter Omlegging av rutesystemet skapte de størst problemene Det er ikke registrert økt forsøpling De med lite avfall fra før har fått økt gebyrene Stor utfordring å håndtere så store mengder data

18 Erfaringer så langt1) - Avfallsmengder
Mengden restavfall har gått noe ned (229 tonn eller 6,5 %) Mengden bioavfall har gått noe opp (63 tonn eller 3,6 %) Avfall levert til gjenvin-ningsstasjonene har økt (ca 99 tonn eller 17 %) Avfall levert til retur-punktene har økt ( tall mangler) 1) Til og med april 2003

19 Bioavfall og restavfall levert per uke i 2002 og 2003, akkumulert

20 Erfaringer så langt1) – Antall tømminger
Antall tømminger har gått ned for de fleste dunketypene: Små dunker mer enn store dunker Bioavfall mer enn restavfall Tømminger av 660 liter rest har økt 1) Til og med april 2003

21 Erfaringer så langt – Dunker
Totalt en reduksjon i dunkevolum på 1,2 % Mange dunker blir overfylt antakelig for å spare antall tømminger Avfallet i dunkene er ofte så pakket at tømming blir vanskelig

22 Internettsiden Adresse: http/:www.smartsortert.no


Laste ned ppt "Kort om Smart sortert Nytt avfallshentesystem i Kristiansand kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google