Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort om Smart sortert Nytt avfallshentesystem i Kristiansand kommune Kort introduksjon: Frode Rosland Renosvasjonssjef Kristiansand kommune (bygger på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort om Smart sortert Nytt avfallshentesystem i Kristiansand kommune Kort introduksjon: Frode Rosland Renosvasjonssjef Kristiansand kommune (bygger på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort om Smart sortert Nytt avfallshentesystem i Kristiansand kommune Kort introduksjon: Frode Rosland Renosvasjonssjef Kristiansand kommune (bygger på foredrag holdt på ”Organic waste conference in Stavanger” den 22. mai 2003)

2 Nytt avfallssystem i Kristiansand

3 Kristiansand kommune 74 000 innbyggere Areal 277 km 2 30 000 husholdninger 60 000 søppeldunker

4 Renovasjonsavdelingen 6 ansatte Budsjett 2003 ca 60 mill Bestillerfunksjon – kjøper tjenestene i markedet Betjener abonnenter og kunder Oppgaver: –Innsamling av avfall og avløpslam –Drift av off. toaletter –Miljøkontroll av nedlagte deponier

5

6 Avfallsmengder i Kristiansand 2002

7 Kort historikk 1990: 2 søppeldunker, restavfall og papir 1995: 3 søppeldunker, restavfall, papir og organisk avfall 1998: Oppstart forsøk med elektronisk registrering for 3500 abonnenter 2003: Oppstart ”Smart sortert” elektronisk registrering av avfallshenting i hele kommunen

8 Begrunnelse for å sette i gang prøveprosjektet Øke servicenivået overfor abonnentene – større valgfrihet og fleksibelt Mer rettferdig og riktig differensiering av prisene Økt gjenvinning Bedre oversikt over avfallsbeholdere Mer kostnadseffektiv innsamling Teste ut praktiske og tekniske løsninger

9 Antall tømminger av grå 120 grå i 1999 39 % tømmer > 26 ganger 61 % tømmer < 27 ganger Tømmefrekvens før 2003

10 Ny ordning – Smart sortert 5 store endringer fra januar 2003: –Ny renovatør (RenoNorge) –To-kammer søppelbiler –Omlegging av rutesystemet –Sidelastere –Elektronisk registrering og veiing av alle dunker

11 Elektronisk registrering og veiing av alle dunker Teknisk utstyr To-kammerbil To kammer: 70/30 Antenne Veiecelle Datamaskin Strekkodede Databrikke Adresselapp Retningspil Dunker med brikker

12 Elektronisk registrering og veiing av alle dunker PC på mottaksanleggPC på kontor Faktura Kontroll Statistikk Regnskap Registrer automatisk ved tømming: Dunketype og størrelse Brikkenummer Vekt Dato og klokkelsett Registrer manuelt i bilen: Avvik og feil (overfull, sortering, dunk ødelagt, m.m.)

13 Nytt faktureringssystem Overordnet Variabel andel av renovasjons- gebyret ca. 50 % + Fast andel av renovasjons- gebyret ca. 50 % = Sum årlig Renovasjons- gebyr 100 %

14 Nytt faktureringssystem Variabel andel Hentekostnad (utgjør i snitt 20%) Renovatørkostnad Internt (fakturering m.m.) + Behandlingskostnad (Utgjør i snitt 80 %) Deponering Kompostering * Frekvens Sum årlig variabel andel av renovasjons- gebyeret * Pris inkl. mva =

15 Nytt faktureringssystem Fast andel Grunnpris Fra renovatør Fast kostnad fordelt på grå og brun dunk Bytting av dunker Administarsjon Investeringer (ca 50 %) Fast kostnad fordelt bare på grå dunk Gjenvinningsstasjon Spesialavfall Returpunkter Plast m.m. (ca 50 %) Sum årlig fast andel av renovasjons- gebyret + + =

16 Priser i 2003 Faste priser Variable priser

17 Erfaringer så langt - Generelt Mange fornøyde abonnenter Omlegging av rutesystemet skapte de størst problemene Det er ikke registrert økt forsøpling De med lite avfall fra før har fått økt gebyrene Stor utfordring å håndtere så store mengder data

18 Erfaringer så langt 1) - Avfallsmengder Mengden restavfall har gått noe ned (229 tonn eller 6,5 %) Mengden bioavfall har gått noe opp (63 tonn eller 3,6 %) Avfall levert til gjenvin- ningsstasjonene har økt (ca 99 tonn eller 17 %) Avfall levert til retur- punktene har økt ( tall mangler) 1) Til og med april 2003

19 Bioavfall og restavfall levert per uke i 2002 og 2003, akkumulert Restavfall 2002 Restavfall 2003 Bioavfall 2003 Bioavfall 2002

20 Erfaringer så langt 1) – Antall tømminger Antall tømminger har gått ned for de fleste dunketypene: –Små dunker mer enn store dunker –Bioavfall mer enn restavfall –Tømminger av 660 liter rest har økt 1) Til og med april 2003

21 Erfaringer så langt – Dunker Totalt en reduksjon i dunkevolum på 1,2 % Mange dunker blir overfylt antakelig for å spare antall tømminger Avfallet i dunkene er ofte så pakket at tømming blir vanskelig

22 Internettsiden Adresse: http/:www.smartsortert.no


Laste ned ppt "Kort om Smart sortert Nytt avfallshentesystem i Kristiansand kommune Kort introduksjon: Frode Rosland Renosvasjonssjef Kristiansand kommune (bygger på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google