Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av kognitive tester i hukommelsesklinikker Øyvind Ø. Sundseth Sjefpsykolog Avd. Fys. Med., Nevropsykologisk poliklinikk OUS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av kognitive tester i hukommelsesklinikker Øyvind Ø. Sundseth Sjefpsykolog Avd. Fys. Med., Nevropsykologisk poliklinikk OUS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av kognitive tester i hukommelsesklinikker Øyvind Ø. Sundseth Sjefpsykolog Avd. Fys. Med., Nevropsykologisk poliklinikk OUS

2 Hvorfor kognitive tester? Kan objektivisere subjektive svikt Gir mulighet for å fange opp subkliniske svikt Kan lette vurdering av endring over tid

3 Hva er en kognitiv svikt? Kan beskrives som en redusert kapasitet i ett eller flere kognitive funksjonsområder vurdert ut fra sannsynlig tidligere (premorbid) nivå Ingen konsensus for hvordan vi skal gjenkjenne eventuell kognitiv svikt når vi bruker kognitive tester. I MCI litteratur refereres ofte til –1 ½ sd under gjennomsn. som cutoff/ avviksskåre

4 Hvilke funksjoner bør testes? Hukommelses, språk og visuospatiale vansker som kan sees tidlig i en alzheimers sykdom Tempo, oppmerksomhets og eksekutivvansker som kan sees ved mange bevegelsesforstyrrelser eller vaskulært betinget kognitive svikt

5 Valg av tester Bør være tilgjengelig anerkjente normsett Bør ha kjent validitet og reliabilitet Bør beskrive hvilke ”feil” som kan oppstå ved bruk av grenseverdier (cut-off).

6 Alder Kjønn Utdanning Premorbid funksjonsnivå Forhold vi vet påvirker testresultat

7 Vanlige årsaker til vansker i testingen trøttbarhet smerter depresjon/angst medikamenter språkforståelse manglende testinnsats Lese/skrivevansker, spesifikke læreforstyrrelser Hjerneorganisk forstyrrelse

8 Eksempel utredninger ved kognitiv svikt Kognitive screeningbatteri (f.eks MMSE, Trail A og B, Klokketest, evt., RBans ) Nevropsykologisk undersøkelse

9 Ordforståelse/WAIS-III California Verbal Learning Test Brief Visual Retention Test D-Kefs Trail 1-5, Ordflyt og Stroopbetingelsene CVLT/BVRT gjenkalling (20-30 min) Rey-Osterieth kopi Tallhukommelse/WAIS-III Rey-O umiddelbar gjenkalling (3 min) Wisconsin Card Sorting Test Seashore/Pasat Rey-O gjenkalling (30 min) Likheter/WAIS-III Terningmønster/WAIS-III Matriser/WAIS-III Pegboard Eksempel testliste Nevropsyk us.

10 Funksjonsområder som dekkes i nevropsykologisk utredning Sensomotorikk Psykomtorisk tempo, kognitiv effektivitet’ Oppmerksomhet Hukommelse Eksekutivfunksjon Verbalt og nonverbalt evnenivå

11 RBANS liste B (Randolph, 1998) Lys, Sukker, Vogn, Hotell, Bonde, Landsby, Smørbrød, Fjær, Artist, Papir 123Usatt huk 1________________________________ 2________________________________ 3________________________________ 4________________________________ 5________________________________ 6________________________________ 7________________________________ 8________________________________ 9________________________________ 10________________________________

12 Omforming av råskårer Råskårer omformes til avledede skårer (Prosentil, Skalerte skårer, T- skåre, IQ skåre) S - skåre. Gj. Sn.: 10/ 1 sd +/- 3 IQ skåre Gj.sn: 100/ 1 sd +/-15 T skåre Gj. sn.: 50/ sd +/- 10. Korrigeres for alder og/eller kjønn og utdanning

13 Hva er ett testavvik? En skåre som er vesentlig svakere enn forventet ut fra sannsynlig tidligere (premorbid) nivå. Valgte cut-off for avvik kan variere fra –1, -1 ½ til –2 sd. Ved cut-off –1 sd blir ca 17% av skårene i normalpopulasjonen beskrevet som avvikende

14 Normalfordelingskurven

15

16 Ulike testmål og korrelasjon med IQ

17 Avviksskårer i en normalpopulasjon (Palmer et al 1998)

18 Halstead-Reitan batteriet (Binder et al 2009)

19 Avviksskårer 8 hukommelsesmål med cutoff 16%, (Brooks et al 2009)

20 Forts. hukommelsesmål: cut off 5%

21 Avvikskårer 4 eksekutivtester 20-59 år (Iverson et al, 2012)

22 Avvikskårer eksekutivbatter 60-89 år

23 Viktig å huske ved bruk av testmål Testresultat avhenger av premorbid status, IQ, kjønn, alder, utdanning, språk Kan være sensitive for hjerneorganisk betinget svikt, men er ikke spesifikke mht det. Jo flere testmål, jo flere avviksskårer Rett valg av normsett og vurdering av når en testskåre er svakere enn forventet


Laste ned ppt "Bruk av kognitive tester i hukommelsesklinikker Øyvind Ø. Sundseth Sjefpsykolog Avd. Fys. Med., Nevropsykologisk poliklinikk OUS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google