Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning NVF- arbeidet Bjørn Erik Selnes NVF Organisering og markede Forbundsutvalgsmøte Stockholm 3. juni 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning NVF- arbeidet Bjørn Erik Selnes NVF Organisering og markede Forbundsutvalgsmøte Stockholm 3. juni 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning NVF- arbeidet Bjørn Erik Selnes NVF Organisering og markede Forbundsutvalgsmøte Stockholm 3. juni 2010 www.nvfnorden.org

2 Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och transportsystemområdet, där gränser mellan nationer, språk, fackområden eller trafikslag inte innebär hinder utan snarare vägar till nya och vidare möjligheter. Strategiska teman: 1. Förstärkt helhetstänkande 2. Nya roller och ny kompetens 3. Miljö 4. Trafiksäkerhet 14 utvalg + 2 temagrupper

3 Hovedarbeidsområde Organisering og marked Vägsektorens marknadsutveckling och organisationsförnyelse, upphandlingsmetodikk Organisasjonsmodeller og rammebetingelser Gjennomføringsmodeller/samarbeidsformer Samordne og utvikle et felles nordisk anleggsmarked Erfarings- og kompetanseoverføring Spesielt fokus på samarbeidsforholdene mellom offentlig sektor og anleggsbransjen

4 Mål for arbeidet i perioden 2008 - 2012 Møteplass for bransjen og offentlig sektor Kontakt GNA-nettverket og bransjen Erfaringsdeling Norden Økt kunnskap om fakta knyttet til markeds- og konkurranseutvikling, gjennomføringsmodeller og organisasjonsmodeller i Norden og internasjonalt

5 Kalender Forbundsutvalgsmøte avholdt Aalborg 2009 Forbundsutvalgsmøte Stockholm/Finland 2010 Forbundsutvalgsmøte Norge 2011 Kongress Island 2012 I tillegg seminarer jevnt fordelt mellom landene/fordelt etter tema Evt samarbeid andre utvalg, PIARC, baltiske land

6 Momenter Omorganiseringen i värkene preger aktiviteten Valgt å kjøre NVF-/GNA sammen Seminarer – krevende? – finne formen Nasjonalt - nordisk NVF – GNA – PIARC - Baltikum VIA Nordica 2012 – en sesjon 90 minutter Oppfølging virksomhetsplan – ambisjonsnivå Hjemmesider www.nvfnorden.org

7 GNA nettverk GNA videreføres i nettverk, etableres strategisk nettverk for samordning – samarbeid NVF i forhold til bransje Visjonen legges til grunn for innretting av trafikkverkenes strategier Felles portal for anslag og planer driftssettes og videreutvikles Felles ordliste for ”kontraktstermer” Nye entreprise- og samarbeidsformer - utvikling, erfaringsutbytte Felles HMS-krav, indikatorer, incitamenter, utvikling Felles funksjonsbeskrivelser drift og vedlikehold av veg (Felles krav til maskiner ved jernbanebygging) Felles kompetansekrav – vurdere reetablering Vurdere nye samarbeidsområder – Forslag: Marked og nøkkeltall

8 Et velfungerende nordisk anleggsmarked uten grenser! Det felles nordiske anleggsmarkedet kjennetegnes av: Samfunnsøkonomisk effektivitet, høy etikk og stor tillit Ingen nasjonale hindringer som begrenser leverandørenes mobilitet. Et bredt leverandørmarked med god erfaringsutveksling mellom bestiller og utfører. Sikre og miljøvennlige produksjonsmetoder. Et felles syn på innretningen i trafikkverkenes bestillerstrategier. Anskaffelsesformer som stimulerer til innovativ utførelse økt produktivitet og dermed god lønnsomhet for alle. En interessant framtidsbransje som tiltrekker ungdom av begge kjønn ved deres yrkesvalg. NORDISK VISJON

9 Portal for anslag og planer (kontrakter) Marked, Nøkkeltall Samarbeids- modeller Nye kontraktstyper Helse, miljø og sikkerhet Strategisk nettverk koordinering NIM-møte Jernbanedirektørene Generaldirektører veg og bane - Per Simonsen - Karin Brännström - Åke Svensson - Magnus Nygård - Odd Barstad Felles markedsplass Felles funksjons- beskrivelse drift/vedlikehold av veg - Jon Rømoen Felles praksisNye gjennomføringsmodeller Felles nordisk anleggsmarked GNA – struktur GD-møte Vegdirektørene Termino- logi, Ordliste - Peter Dittlau Nordisk Chefs- Forum Drift/vlhold Kontrakts- praksis drift Nordisk Vegforum Organisering og marked Andre utvalg GNA - Bransje Grensesnitt – nordiske fora

10 Lover, forskrifter, nasjonale standarder, grensehindringer Etatsinterne rutiner og prosedyrer Nettverk og erfaringsoverføring Informasjon Samarbeidsnivåer i praksis – ambisjonsnivå? GNA NVF EU

11 Samarbeidsnivåer status – potensial?

12

13

14 Bransjen syn på GNA GNA et steg i riktig retning, viktig –noen sier dette er viktigere for byggherresiden, og at de selv er etablert i hvert land –mer ensartet praksis og forståelse av hva praksis innebærer –mer lik evaluering –bestillerens sikkerhetsfokus –felles prosjektportal og mulig samordning store prosjekter Internasjonale selskaper –flere store og flere spesialiserte prosjekter –språkproblemet (engelsk) –kompetansegodkjenning, eurokoder, spesifikasjonsnivå, mulighet for å utnytte kompetanse i løsninger Maskinentreprenører (spesielt) –enklere å krysse grenser


Laste ned ppt "Innledning NVF- arbeidet Bjørn Erik Selnes NVF Organisering og markede Forbundsutvalgsmøte Stockholm 3. juni 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google