Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EMCDDA - Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk og norsk samarbeid Avtalen med EMCDDA: St.prp.29 (1999- 2000). Norge (et ikke helt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EMCDDA - Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk og norsk samarbeid Avtalen med EMCDDA: St.prp.29 (1999- 2000). Norge (et ikke helt."— Utskrift av presentasjonen:

1 EMCDDA - Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk og norsk samarbeid Avtalen med EMCDDA: St.prp.29 (1999- 2000). Norge (et ikke helt vanlig) medlem fra 1.1.2001 SIRUS –Focal point fra 2001 oho/Sirus 15.09.091

2 2 EMCDDA - www.emcdda.europa.eu EU agency opprettet i 1993 – i Lisboa EU agency opprettet i 1993 – i Lisboa Mandat: Monitorering av narkotikasituasjonen, analysering av informasjon og formidling Mandat: Monitorering av narkotikasituasjonen, analysering av informasjon og formidling Nettverk (REITOX) med kontaktpunkter i 27 EU land + Kroatia, Tyrkia, Norge Nettverk (REITOX) med kontaktpunkter i 27 EU land + Kroatia, Tyrkia, Norge

3 oho/Sirus 15.09.093 Sentrale oppgaver samle inn/analysere eksisterende data; samle inn/analysere eksisterende data; forbedre metoder for sammenligning av data; forbedre metoder for sammenligning av data; formidle data og informasjon formidle data og informasjon samarbeide med EUs institusjoner; internasjonale partnere og land som ikke er medlemmer av EU. samarbeide med EUs institusjoner; internasjonale partnere og land som ikke er medlemmer av EU.

4 oho/Sirus 15.09.094 2 program team : overvåking og analyse av narkotikasituasjonen og utbredelsen overvåking og analyse av narkotikasituasjonen og utbredelsen overvåking og analyse av mottiltak overvåking og analyse av mottiltak overvåking og risikovurdering av nye narkotiske stoffer (Council decision av 2005) overvåking og risikovurdering av nye narkotiske stoffer (Council decision av 2005) overvåking og analyse av strategier og politikk nasjonalt og på EU plan, og hvordan disse påvirker narkotikasituasjonen overvåking og analyse av strategier og politikk nasjonalt og på EU plan, og hvordan disse påvirker narkotikasituasjonen Egen vitenskapskomite Egen vitenskapskomite

5 oho/Sirus 15.09.095 Nøkkelindikatorer Utbredelse av stoffbruk i befolkningen Utbredelse av stoffbruk i befolkningen Estimering av problematisk stoffbruk Estimering av problematisk stoffbruk Narkotikainduserte dødsfall og dødelighet blant narkotikabrukere Narkotikainduserte dødsfall og dødelighet blant narkotikabrukere Narkotikarelaterte infeksjonssykdommer Narkotikarelaterte infeksjonssykdommer Etterspørsel etter behandling Etterspørsel etter behandling

6 HOD representert i styret SIRUS – Head of Focal point møter. To- tre årlig Deltar i ekspertgrupper og Early warning – 5 faste. Ett årlig møte + ad hoc grupper på spesielle tema oho/Sirus 15.09.096

7 7 Hovedoppgaver for kontaktpunktene Levere årlig rapport om narkotikasituasjonen Levere årlig rapport om narkotikasituasjonen - spesialtema - epidemiologiske data/tabeller/spørreskjema Delta i Early Warning system om nye psykoaktive stoffer. Umiddelbar varsling om forekomst av nye stoffer + halvårsrapportering Delta i Early Warning system om nye psykoaktive stoffer. Umiddelbar varsling om forekomst av nye stoffer + halvårsrapportering Delta i og promotere gjennomføring av 5 epidemiologiske nøkkelindikatorer Delta i og promotere gjennomføring av 5 epidemiologiske nøkkelindikatorer ”Best Practice” project – bidrag til database over forebyggings- og behandlingstiltak ”Best Practice” project – bidrag til database over forebyggings- og behandlingstiltak Formidling av EMCDDA produkter Formidling av EMCDDA produkter

8 oho/Sirus 15.09.098 Guidelines for rapportering Part A: New Developments and Trends Part A: New Developments and Trends Part A: New Developments and Trends Part A: New Developments and Trends 1.National policies and context 1.National policies and context 1.National policies and context 1.National policies and context 2.Drug Use in the Population 2.Drug Use in the Population 2.Drug Use in the Population 2.Drug Use in the Population 3.Prevention 3.Prevention 3.Prevention 3.Prevention 4.Problem Drug Use 4.Problem Drug Use 4.Problem Drug Use 4.Problem Drug Use 5.Drug-Related Treatment 5.Drug-Related Treatment 5.Drug-Related Treatment 5.Drug-Related Treatment 6.Health Correlates and Consequences 6.Health Correlates and Consequences 6.Health Correlates and Consequences 6.Health Correlates and Consequences 7.Responses to Health Correlates and Consequences 7.Responses to Health Correlates and Consequences 7.Responses to Health Correlates and Consequences 7.Responses to Health Correlates and Consequences 8.Social Correlates and Consequences 8.Social Correlates and Consequences 8.Social Correlates and Consequences 8.Social Correlates and Consequences 9.Responses to Social correlates and Consequences 9.Responses to Social correlates and Consequences 9.Responses to Social correlates and Consequences 9.Responses to Social correlates and Consequences 10.Drug Markets 10.Drug Markets 10.Drug Markets 10.Drug Markets Part B – Selected Issues Part B – Selected Issues Part B – Selected Issues Part B – Selected Issues

9 oho/Sirus 15.09.099 Selected issues 2009 Cannabis markets and production Cannabis markets and production Problem amphetamine and methamphetamine use, related consequences and responses Problem amphetamine and methamphetamine use, related consequences and responses

10 oho/Sirus 15.09.0910 ’Mest brukte’ samarbeidspartnere utenfor SIRUS HOD- folkehelseavdelingen HOD- folkehelseavdelingen FHI –rettstoksikologisk FHI –rettstoksikologisk Kripos- laboratoriet Kripos- laboratoriet Helsedirektoratet – avd. rusmidler Helsedirektoratet – avd. rusmidler SSB SSB JD- kriminalomsorgens sentrale forvaltning JD- kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rusfaglige kompetansesentre Rusfaglige kompetansesentre

11 oho/Sirus 15.09.0911 Formidling i Norge Norsk rapport til ca. 250 adresser (opplag 500) Norsk rapport til ca. 250 adresser (opplag 500) EMCDDAs årsrapport til de samme adressene EMCDDAs årsrapport til de samme adressene Info og nyhetsskriv, ledige stillinger mm. til ca. 150 kontaktpersoner + myndigheter Info og nyhetsskriv, ledige stillinger mm. til ca. 150 kontaktpersoner + myndigheter Løpende info på SIRUS’ nettsider Løpende info på SIRUS’ nettsider Presseservice – særlig ved lansering av årsrapporten Presseservice – særlig ved lansering av årsrapporten

12 Narkotikarelaterte dødsfall. Norge 3dje verst i Europa? Mulig, men EMCDDA advarer mot å gjøre sammenligninger mellom land. Til dels store forskjeller i datagrunnlaget. Uansett, svært høye andeler for Norge. oho/Sirus 15.09.0912

13 Part (i) Mortality rates among all adults (15 to 64 years) due to drug- related deaths and 95 % confidence intervals for last year available – according to national definition

14 Table DRD-3. Number of drug-induced deaths recorded in EU Member States and Norway according to EMCDDA standard definition 'Selection B', 2000 to 2007 Country 20002001 200220032004200520062007 Belgium :: :::::: Bulgaria 4124 131526402952 Czech Republic :: :::::: Denmark 240221 :::207227: Germany 14871239 11391161110412231169: Estonia 3145 8636985768: Ireland 11393 9096112::: Greece :: :::::: Spain :: :::::: France 247272 242231267301305: Italy 851698 530::::: Cyprus :: :::::: Latvia 4236 351214 1721 Lithuania 4535 334038326376 Luxembourg 2116 1210512118 Hungary :: ::23193638 Malta 67 85687: Netherlands 131144 10310412712211299 Austria 167153 84192185196202186 Poland (1) :: :::::: Portugal 5276 34231898: Romania :12 37762132 Slovenia :: 31233736:: Slovakia :: :::::: Finland (2) 134110 97101135126138143 Sweden (3) 191162 160152135168157: United Kingdom (4) 17142011 18571590170918121785: Croatia 5164 5257888472115 Turkey :: :::::: Norway(5) 374405 307255303234251:

15 Table DRD-4. Number of drug-induced deaths recorded in EU Member States according to EMCDDA standard definition 'Selection D', 2000 to 2007 Country 2000 2001200220032004200520062007 Belgium : ::::::: Bulgaria : 79335636 1847 Czech Republic 80 84445557624240 Denmark : 201198 211202221205 Germany : ::::::: Estonia : ::::::: Ireland 113 106125107126159:: Greece 304 321259217253314173175 Spain 254 240204274212237218: France 98 101827958::: Italy 1016 825520517653652517589 Cyprus : :::149712 Latvia 52 5154::::: Lithuania 23 1931:::: Luxembourg 26 18111413::: Hungary 38 40:32342825 Malta 5 855775: Netherlands : ::::::: Austria 167 139 163185191197175 Poland : ::::::: Portugal 318 280156::::: Romania : ::::::: Slovakia : :::23172017 Finland 96 60666774728892 Sweden : ::::::: United Kingdom : ::::::: Croatia : ::::::: Turkey : ::::::147 Norway 327 338210172223184195200

16 Best practice portal Opprettet i 2007/2008 Gjennomgang av praksis, gir verktøy og retningslinjer for evaluering mm EDDRA databasen (i slanket stand) er blitt en del av portalen Fra kvantitet til kvalitet oho/Sirus 15.09.0916

17 Evidence of efficacy Evidence of efficacy This section contains reviews on the efficacy of different types of interventionThis section contains reviews on the efficacy of different types of intervention. This section contains reviews on the efficacy of different types of intervention Tools for evaluation Tools for evaluation Contains EMCDDA information on how to evaluate demand reduction activities. Contains EMCDDA information on how to evaluate demand reduction activities. Standards and guidelines Standards and guidelines Contains standards and guidelines for the implementation of practices. Contains standards and guidelines for the implementation of practices. Examples: EDDRA Examples: EDDRA The Exchange on Drug Demand Reduction Action provides examples of evaluated practices in the European Union The Exchange on Drug Demand Reduction Action provides examples of evaluated practices in the European Union oho/Sirus 15.09.0917


Laste ned ppt "EMCDDA - Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk og norsk samarbeid Avtalen med EMCDDA: St.prp.29 (1999- 2000). Norge (et ikke helt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google