Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EMCDDA - Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk og norsk samarbeid Avtalen med EMCDDA: St.prp.29 (1999- 2000). Norge (et ikke helt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EMCDDA - Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk og norsk samarbeid Avtalen med EMCDDA: St.prp.29 (1999- 2000). Norge (et ikke helt."— Utskrift av presentasjonen:

1 EMCDDA - Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk og norsk samarbeid Avtalen med EMCDDA: St.prp.29 ( ). Norge (et ikke helt vanlig) medlem fra SIRUS –Focal point fra 2001 oho/Sirus

2 2 EMCDDA - EU agency opprettet i 1993 – i Lisboa EU agency opprettet i 1993 – i Lisboa Mandat: Monitorering av narkotikasituasjonen, analysering av informasjon og formidling Mandat: Monitorering av narkotikasituasjonen, analysering av informasjon og formidling Nettverk (REITOX) med kontaktpunkter i 27 EU land + Kroatia, Tyrkia, Norge Nettverk (REITOX) med kontaktpunkter i 27 EU land + Kroatia, Tyrkia, Norge

3 oho/Sirus Sentrale oppgaver samle inn/analysere eksisterende data; samle inn/analysere eksisterende data; forbedre metoder for sammenligning av data; forbedre metoder for sammenligning av data; formidle data og informasjon formidle data og informasjon samarbeide med EUs institusjoner; internasjonale partnere og land som ikke er medlemmer av EU. samarbeide med EUs institusjoner; internasjonale partnere og land som ikke er medlemmer av EU.

4 oho/Sirus program team : overvåking og analyse av narkotikasituasjonen og utbredelsen overvåking og analyse av narkotikasituasjonen og utbredelsen overvåking og analyse av mottiltak overvåking og analyse av mottiltak overvåking og risikovurdering av nye narkotiske stoffer (Council decision av 2005) overvåking og risikovurdering av nye narkotiske stoffer (Council decision av 2005) overvåking og analyse av strategier og politikk nasjonalt og på EU plan, og hvordan disse påvirker narkotikasituasjonen overvåking og analyse av strategier og politikk nasjonalt og på EU plan, og hvordan disse påvirker narkotikasituasjonen Egen vitenskapskomite Egen vitenskapskomite

5 oho/Sirus Nøkkelindikatorer Utbredelse av stoffbruk i befolkningen Utbredelse av stoffbruk i befolkningen Estimering av problematisk stoffbruk Estimering av problematisk stoffbruk Narkotikainduserte dødsfall og dødelighet blant narkotikabrukere Narkotikainduserte dødsfall og dødelighet blant narkotikabrukere Narkotikarelaterte infeksjonssykdommer Narkotikarelaterte infeksjonssykdommer Etterspørsel etter behandling Etterspørsel etter behandling

6 HOD representert i styret SIRUS – Head of Focal point møter. To- tre årlig Deltar i ekspertgrupper og Early warning – 5 faste. Ett årlig møte + ad hoc grupper på spesielle tema oho/Sirus

7 7 Hovedoppgaver for kontaktpunktene Levere årlig rapport om narkotikasituasjonen Levere årlig rapport om narkotikasituasjonen - spesialtema - epidemiologiske data/tabeller/spørreskjema Delta i Early Warning system om nye psykoaktive stoffer. Umiddelbar varsling om forekomst av nye stoffer + halvårsrapportering Delta i Early Warning system om nye psykoaktive stoffer. Umiddelbar varsling om forekomst av nye stoffer + halvårsrapportering Delta i og promotere gjennomføring av 5 epidemiologiske nøkkelindikatorer Delta i og promotere gjennomføring av 5 epidemiologiske nøkkelindikatorer ”Best Practice” project – bidrag til database over forebyggings- og behandlingstiltak ”Best Practice” project – bidrag til database over forebyggings- og behandlingstiltak Formidling av EMCDDA produkter Formidling av EMCDDA produkter

8 oho/Sirus Guidelines for rapportering Part A: New Developments and Trends Part A: New Developments and Trends Part A: New Developments and Trends Part A: New Developments and Trends 1.National policies and context 1.National policies and context 1.National policies and context 1.National policies and context 2.Drug Use in the Population 2.Drug Use in the Population 2.Drug Use in the Population 2.Drug Use in the Population 3.Prevention 3.Prevention 3.Prevention 3.Prevention 4.Problem Drug Use 4.Problem Drug Use 4.Problem Drug Use 4.Problem Drug Use 5.Drug-Related Treatment 5.Drug-Related Treatment 5.Drug-Related Treatment 5.Drug-Related Treatment 6.Health Correlates and Consequences 6.Health Correlates and Consequences 6.Health Correlates and Consequences 6.Health Correlates and Consequences 7.Responses to Health Correlates and Consequences 7.Responses to Health Correlates and Consequences 7.Responses to Health Correlates and Consequences 7.Responses to Health Correlates and Consequences 8.Social Correlates and Consequences 8.Social Correlates and Consequences 8.Social Correlates and Consequences 8.Social Correlates and Consequences 9.Responses to Social correlates and Consequences 9.Responses to Social correlates and Consequences 9.Responses to Social correlates and Consequences 9.Responses to Social correlates and Consequences 10.Drug Markets 10.Drug Markets 10.Drug Markets 10.Drug Markets Part B – Selected Issues Part B – Selected Issues Part B – Selected Issues Part B – Selected Issues

9 oho/Sirus Selected issues 2009 Cannabis markets and production Cannabis markets and production Problem amphetamine and methamphetamine use, related consequences and responses Problem amphetamine and methamphetamine use, related consequences and responses

10 oho/Sirus ’Mest brukte’ samarbeidspartnere utenfor SIRUS HOD- folkehelseavdelingen HOD- folkehelseavdelingen FHI –rettstoksikologisk FHI –rettstoksikologisk Kripos- laboratoriet Kripos- laboratoriet Helsedirektoratet – avd. rusmidler Helsedirektoratet – avd. rusmidler SSB SSB JD- kriminalomsorgens sentrale forvaltning JD- kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rusfaglige kompetansesentre Rusfaglige kompetansesentre

11 oho/Sirus Formidling i Norge Norsk rapport til ca. 250 adresser (opplag 500) Norsk rapport til ca. 250 adresser (opplag 500) EMCDDAs årsrapport til de samme adressene EMCDDAs årsrapport til de samme adressene Info og nyhetsskriv, ledige stillinger mm. til ca. 150 kontaktpersoner + myndigheter Info og nyhetsskriv, ledige stillinger mm. til ca. 150 kontaktpersoner + myndigheter Løpende info på SIRUS’ nettsider Løpende info på SIRUS’ nettsider Presseservice – særlig ved lansering av årsrapporten Presseservice – særlig ved lansering av årsrapporten

12 Narkotikarelaterte dødsfall. Norge 3dje verst i Europa? Mulig, men EMCDDA advarer mot å gjøre sammenligninger mellom land. Til dels store forskjeller i datagrunnlaget. Uansett, svært høye andeler for Norge. oho/Sirus

13 Part (i) Mortality rates among all adults (15 to 64 years) due to drug- related deaths and 95 % confidence intervals for last year available – according to national definition

14 Table DRD-3. Number of drug-induced deaths recorded in EU Member States and Norway according to EMCDDA standard definition 'Selection B', 2000 to 2007 Country Belgium :: :::::: Bulgaria Czech Republic :: :::::: Denmark :::207227: Germany : Estonia : Ireland ::: Greece :: :::::: Spain :: :::::: France : Italy ::::: Cyprus :: :::::: Latvia Lithuania Luxembourg Hungary :: :: Malta : Netherlands Austria Poland (1) :: :::::: Portugal : Romania : Slovenia :: :: Slovakia :: :::::: Finland (2) Sweden (3) : United Kingdom (4) : Croatia Turkey :: :::::: Norway(5) :

15 Table DRD-4. Number of drug-induced deaths recorded in EU Member States according to EMCDDA standard definition 'Selection D', 2000 to 2007 Country Belgium : ::::::: Bulgaria : Czech Republic Denmark : Germany : ::::::: Estonia : ::::::: Ireland :: Greece Spain : France ::: Italy Cyprus : ::: Latvia ::::: Lithuania :::: Luxembourg ::: Hungary 38 40: Malta : Netherlands : ::::::: Austria Poland : ::::::: Portugal ::::: Romania : ::::::: Slovakia : ::: Finland Sweden : ::::::: United Kingdom : ::::::: Croatia : ::::::: Turkey : ::::::147 Norway

16 Best practice portal Opprettet i 2007/2008 Gjennomgang av praksis, gir verktøy og retningslinjer for evaluering mm EDDRA databasen (i slanket stand) er blitt en del av portalen Fra kvantitet til kvalitet oho/Sirus

17 Evidence of efficacy Evidence of efficacy This section contains reviews on the efficacy of different types of interventionThis section contains reviews on the efficacy of different types of intervention. This section contains reviews on the efficacy of different types of intervention Tools for evaluation Tools for evaluation Contains EMCDDA information on how to evaluate demand reduction activities. Contains EMCDDA information on how to evaluate demand reduction activities. Standards and guidelines Standards and guidelines Contains standards and guidelines for the implementation of practices. Contains standards and guidelines for the implementation of practices. Examples: EDDRA Examples: EDDRA The Exchange on Drug Demand Reduction Action provides examples of evaluated practices in the European Union The Exchange on Drug Demand Reduction Action provides examples of evaluated practices in the European Union oho/Sirus


Laste ned ppt "EMCDDA - Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk og norsk samarbeid Avtalen med EMCDDA: St.prp.29 (1999- 2000). Norge (et ikke helt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google