Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEST-NORGES BRUSSELKONTOR Rapport fra Brussel til Hordaland …

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEST-NORGES BRUSSELKONTOR Rapport fra Brussel til Hordaland …"— Utskrift av presentasjonen:

1 VEST-NORGES BRUSSELKONTOR Rapport fra Brussel til Hordaland …

2 Rapport fra Brussel: - Brussel = Europa - Brussel = Vest-Norges Brusselkontors arbeid Vi skal se på : 1 VNBs organisasjon og arbeid 2 Situasjonsbilde – sentrale EU saker 3 Brussel og Hordaland – mange muligheter

3 NORSKE REGIONSKONTORER I BRUSSEL • Stavangerregionens Europakontor1993 • Midt Norges Europakontor2001 • Nord Norges Europakontor 2003/05 • Vest-Norges Brusselkontor 2003 • Oslo Regionens Europkontor2003 • Sør Norges Europakontor2005

4 EIERSTRUKTUR/FINANSIERING • Eierstruktur: Vest-Norges Brusselkontor AS eies av Foreningen Vest-Norges Brusselkontor som p.t. består av: –14 kommuner: •Austrheim, Bergen, Eidfjord, Fedje, Fjell, Høyanger, Jondal, Kvam, Lindås, Meland, Sund, Ulvik, Øygarden og Ålesund –3 fylkeskommuner: •Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal –1 NGO: •Norges Musikkorps Forbund (hovedsete i Bergen)

5 Finansiering Det er lagt til grunn at serviceavgiften som er på kr 4 pr innbygger for kommuner, kr 2 pr innbygger for fylkeskommuner og konkret vurdering for andre skal være den eneste finansieringskilden for VNB.

6 MÅLGRUPPER/STYRE/ORGANISERING • Målgrupper –Det offentlige –Næringsliv –FoU –Kultur • Styre –7 medlemmer: Representanter fra alle 4 målgrupper –Styreleder: Monica Mæland, byrådsleder i Bergen • Organisering –Brusselkontoret –Hjemmeapparat - fylkeskontakter i alle tre fylker

7 VISJON ”Kontoret skal være et effektivt, lett tilgjengelig, kjent og nyttig redskap til å: fremme Foreningen Vest-Norges Brusselkontors interesser og markere Vest-Norge som en region med felles økonomiske og kulturelle bånd”

8 FASTSATTE HOVEDOPPGAVER FOR KONTORET 1)Synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre Europeiske regioner - Det er mellom 250-300 regioner som har kontor i Brussel - de utgjør et unikt nettverk for prosjektsamarbeid og for gode eksempler på aktiviteter som vi har interesse av samt løsninger på utfordringer som også vår region møter. 2)Være lyttepost/åpen dør mot institusjonene i EU / EØS - lyttepost - det er viktig å fange opp informasjon på et tidlig tidspunkt - døråpner - det er mulig å påvirke på områder man ønsker å oppnå noe 3)Formidle informasjon om det som skjer i EU / EØS av særlig interesse for Vest- Norge - vi gir ut nyhetsbrev 2 ganger per måned der de tema vi følger opp samt andre EU-nyheter presenteres 4)Identifisere EU / EØS-program og -prosjekter av interesse for Vest-Norge - dette er spesielt viktig nå, en rekke nye programmer for periode 2007-13 er i oppstartfasen - vi må være tidlig på banen if forhold til å bruke disse programmene

9 Det internasjonale er på mange måter blitt nasjonalt anliggende Utenrikskomiteen la frem en enstemmig innstilling til vedtak av Europameldingen og la der stor vekt på økt kontakt mellom Norge og Europa. De sier at det som skjer i EU er av innenrikspolitisk interesse:

10 ”Komiteen vil vise til at utviklingen i det europeiske samarbeidet innebærer at EU treffer beslutninger som påvirker stadig flere sider av det norske samfunnet. Forholdet til EU kan derfor ikke lenger ses som et rent utenrikspolitisk anliggende. EUs politikk griper nå inn i alle sider ved det norske samfunnet, også de som tradisjonelt har vært innenrikspolitiske.” Utenrikskomiteen, innstilling til Europameldingen mars 2007

11 Også regionskontorenes arbeid fremheves i utenrikskomiteens innstilling: ”Betydningen av å følge med og å påvirke utviklingen i EU synliggjøres gjennom etableringen av en rekke regionkontorer i Brussel. Samtlige norske fylker er representert gjennom regionkontorer i Brussel. Dialog og informasjonsutveksling mellom sentrale, regionale og lokale myndigheter vil kunne styrke norske synspunkter i europeisk og internasjonal sammenheng.”

12

13 Hva er viktig for Hordaland akkurat nå i EU sammenheng? • Utnytte de muligheter som finnes (programmer) • Tenke internasjonalt i forhold til de ting man ønsker å løse på kommuneplan - kan vi finne eksempler på gode løsninger i Europa?

14 Hvilke saker følger VNB spesielt denne våren? - energipolitikk – som også er sterkt knyttet til miljøpolitikk, ny energi/miljøpakke lansert i mars av tysk formannskap - maritim politikk, frist for høring på maritim grønnbok i juni – hva så? - lisboa strategien, økonomi og sysselsetting, regionenes rolle vektlegges i EU sammenheng - regional politikk – regionenes bidrag til lisboa strategien understrekes. Open Days er et arrangement som skal fremheve regionenes know how og de resultater de skaper f eks innen entreprenørskap og innovasjon. VNB deltar i Open Days. - nye program – drive aktiv markedsføring og hjelpe med partnersøk

15 VNBs aktiviteter gjennom året: • Oppfølging av evalueringen av kontoret – • være godt informert om hva prioriteringene er i regionen • møtevirksomhet og seminarer • Være til stede på/selv skape møteplasser • Løpende kartlegging av nyheter og oppfølging av saker i Brussel og i regionen • Besvare henvendelser • Open Days 2007 – regionalmønstring i Brussel 8-11 oktober og påfølgende lokalt seminar i Ålesund uken etter • Arrangering av studiebesøk i Brussel. VNB er også til disposisjon for besøk og foredrag i regionen

16 VNB har også tett kontakt med andre norske aktører i Brussel – jevnlige møter med EU delegasjonen og med utsendinger fra Norge. - VNB mobiliserer til kommunesamarbeid – og regionalt samarbeid eks : seminar for polske regioner i mars -http://www.regjeringen.no/nb/sub/Europaportalen/Mobiliserer-til-kommunesamarbeid-i-Polen.html?id=457565

17 Annet nytt: Vi flyttet 17.4.2007

18 men bare noen meter bort i veien …

19 Vi skal ha kontorer i en 18 måneders periode i Schumann 6 Så flytter vi tilbake til et nyrenovert bygg i Rue Archimède

20 - Samarbeid med andre Europeiske Regioner om Open Days arrangementet, der VNB deltar for 3. gang: - Deep Blue – Innovative Maritime Regions Polen, Finland,Danmark, Frankrike, Bulgaria og Nord-Norge Utstilling i - Innovasjon og forsknings landsbyen i Investor’s Café

21 Mer informasjon om konseptet for Open Days 2007 :

22 Objectives of OPEN DAYS 2007 • to present the programmes and delivery systems for Structural Funds 2007-13; • to create awareness for investment possibilities among stakeholders; • to contribute to capacity-building+exchange on best practice; •to involve players through local events • to put regional development into an international perspective • to reach out to the media;

23 Results of the selection procedure • 24 conglomerates selected (14 last year) • 212 partner regions & cities (135 last year) • All Member States represented • Among the non-EU countries: Croatia, Bosnia & Herzegovina, Norway, Russia, Switzerland, Turkey • Most represented countries: Italy (23 partners), France & Germany (19 partners) United Kingdom (17 partners) Poland & Spain (16 partners)

24 Results of the selection procedure History since 2003 2003 2004 2005 20062007 Number of partners regions & cities

25 The 2007 Title and Themes Making it happen : Regions deliver growth and jobs 1)Attracting investors: Regions and cities show how it works 2)Proximity matters: Clusters and regional development 3)Spending it wisely: Public-private partnerships and financial engineering 4)Crossing borders: Cooperation and exchange of best practice supporting growth and jobs 5)Efficient delivery: How the new programmes are implemented

26 Objectives of OPEN DAYS 2007 • to present the programmes and delivery systems for Structural Funds 2007-13; • to create awareness for investment possibilities among stakeholders; • to contribute to capacity-building+exchange on best practice; •to involve players through local events • to put regional development into an international perspective • to reach out to the media;

27 Shape of the event Monday 8 October Thursday 11 October Tuesday 9 October Wednesday 10 October Workshops/seminars in regional offices Investors' Cafe Workshops/seminars in regional offices Investors' Cafe Workshops/seminars in regional offices Investors' Cafe 14:30-16:30 Closing Session 19:00 – 21:00 Opening of the Investors ' Cafe 16:00-18:00 Opening Session OPEN DAYS going local (local events in home regions/cities) 1-7 & 12-31 October

28 Investors´ Café Villages Villages under the following headlines: - Transport - Energy - Environment - Research and Innovation - Health - Education - Financial Engineering EU Institutions, mainly Commissions DGs Private companies Financial partner(s) Regions & cities Others (NGOs, …)

29 Mer informasjon om Vest-Norges Brusselkontor http://www.west-norway.no/


Laste ned ppt "VEST-NORGES BRUSSELKONTOR Rapport fra Brussel til Hordaland …"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google