Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EØS 057-2013 IKT Brannveggsløsning Dialogkonferanse 14. november 2013 IKT Drift Prosessansvarlig: Sigfred Tellnes Teknisk ansvarlig: Per-Arne Hoff.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EØS 057-2013 IKT Brannveggsløsning Dialogkonferanse 14. november 2013 IKT Drift Prosessansvarlig: Sigfred Tellnes Teknisk ansvarlig: Per-Arne Hoff."— Utskrift av presentasjonen:

1 EØS 057-2013 IKT Brannveggsløsning Dialogkonferanse 14. november 2013 IKT Drift Prosessansvarlig: Sigfred Tellnes Teknisk ansvarlig: Per-Arne Hoff

2 Anskaffelsens natur TED ID: 308495, Doffin: EØS 057-2013 Ny brannveggsinfrastruktur for Bergen kommune Kjøp, prosjektering og implementering Veien dit: dialog med markedet.

3 Anskaffelser av varer/tjenester i forbindelse med prosjektet Regelverket gir forholdsvis bred adgang til dialog med leverandørmarkedet før kunngjøring, men setter også noen grenser, f eks mht likebehandling av leverandører. Konkurranseprinsipp: Alle anskaffelser skal være basert på konkurranse – uavhengig av anskaffelsens verdi Kunngjøringsplikt: Anskaffelser over nasjonal terskelverdi på NOK 500.000 skal kunngjøres på www.doffin.no.www.doffin.no Anskaffelsesregelverk: Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser som ytre ramme –Anskaffelsen skal ikke deles opp for å komme under terskelverdiene.

4 4 Konkurranseprinsipp og kunngjøringsplikt – hva betyr det for prosjektet? Ett av prosjektets målsettinger er å arbeide frem en leverandørnøytral kravspesifikasjon/ leveransebeskrivelse som kan brukes av potensielle oppdragsgivere (ikke bare Bergen kommune) Leverandører kan ikke forvente at deres innspill til prosjektet vil føre til direkte til salg av produkt/tjeneste. Etter endt prosjektfase vil kravspesifikasjon bli utarbeidet.

5 5 ”Vi vet ikke alltid best hva vi skal anskaffe...” Vanligvis beskriver en offentlig oppdragsgiver hva som skal anskaffes, og markedet tilbyr den etterspurte varen/tjenesten. Det forekommer at oppdragsgiver ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva som finnes på markedet, hvordan det virker og hvilke behov en vare/tjeneste kan dekke Konsekvens: ”Mismatch” mellom kunngjort anskaffelse og den beste løsningen for oppdragsgivers behov. –For å reparere en slik ”mismatch” i tråd med regelverket må oppdragsgiver vanligvis kunngjøre på nytt.

6 6 Løsning: Tidlig dialog med markedet Ved å skaffe seg god oversikt over markedet, produkter/tjenester og deres egenskaper og muligheter før kunngjøring av en konkurranse, sikrer oppdragsgiver at behovet blir dekket riktig. Leverandører kan beskrive alternative løsninger for oppdragsgivers behov –Her ligger det et potensial for innovasjon og bedre løsninger! Oppdragsgiver bør bruke innspillene fra leverandører til å lage en funksjonsbeskrivelse (”Hvordan skal det fungere?”) i stedet for en detaljert teknisk kravspesifikasjon (”Hvilke egenskaper skal det ha?”)

7 Sikre konkurranse og likebehandling i anskaffelsen Regelverket krever en produkt- og leverandørnøytral kravspesifikasjon Det skal ikke være til fordel (eller til ulempe) for leverandøren å ha hatt dialog med oppdragsgiver forut for kunngjøring. Oppdragsgiver må ”nullstille seg” etter dialog med aktører i markedet, og før kunngjøring.

8 Nøkkeltall (utdrag) Ca 20 000 registrerte brukere i administrativt nett Ca 30 000 registrerte brukere i grunnskolen Ca 21 700 PCer med driftstjenester Ca 155 000 henvendelser til Helpdesk 214 lokasjoner med trådløse nettverk (wlan) og gjestenett, med totalt 2050 aksesspunkt (AP) Sentrale print-tjenester for ca 1750 Xerox multifunksjonsskrivere Ca 750 servere i drift (50% virtuelle) Lagring –+ 380 TB data SAN (tilgjengelig) –+ 450 TB data backup Ca 310 databaser (110 Oracle og 200 MS SQL) IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 8

9 9 Kort status dagens løsning 2 stk (HA) Netscreen ISG2000 med 10G interface 2 stk NSM appliance-enheter (nesten ubrukt) 22 virtuelle systemer med ca 1800 regler –VSYS i praksis benyttet som avansert ruter-instans med ACL. –Ikke en administrativ ulempe –Fungerer bedre enn 4-5 store VSYS med titalls soner Håndfull VPN-tunneler og MIP-regler

10 Overordnet skisse av VSYS

11 11 Kort status dagens løsning Terminerer ISP-soner i separate VSYS

12 12 Kort status dagens løsning Utdatert firmware – end of life Sårbare enheter IDP-blades, aldri tatt i bruk. 10Gb linje til TDC 1Gb internett-forbindelse Rent port-basert regelsett

13 Hva trenger vi? Versjon 0.1 Bedre loghåndtering Brukervennlig og helhetlig management (GUI) Mulighet for brukeridentifisering Applikasjonsgjenkjenning Granulering av synlig regelsett Revisjonsvennlig regelsett (kommentarer, tidsfrist o.l.) Minimum 10G håndtering

14 Hva må vi tenke på? Konvergens i infrastruktur? IP-telefoni? SMB-trafikk? Brukerfokus? AD-integrasjon? Restverdi på eksisterende enheter? DLD? Integrasjon mot andre systemer? Fallgruver?

15 Hva må dere tenke på? Krav til oppetid Høy grad av kompleksitet Legevakt / 110-sentral Klare forutsetninger og klar dialog mot kunde Klart ansvarsforhold for implementasjon Tydelig kostnadsbilde Levetidsvurdering

16 Oppsummert målbilde for anskaffelsen Leverandør skal i den endelige konkurransen gi komplett tilbud på ferdig implementert løsning. I det ligger: Planlegging av prosjektet basert på innhentet informasjon fra IKT Drift Lage plan for praktisk gjennomføring av utskifting med minst mulig nedetid Gjennomføre selve implementasjonen –Opplæring (Bredde: 6 personer, spisskompetanse: 2-3) –Anses som ferdig når all kommunikasjon fungerer som tidligere, og de gamle enhetene kan fjernes fra rackene

17 17 Prosessen videre 1-til-1 møter mellom kunde og tilbyder med start neste uke. Oppføring på liste her på konferansen. Møtene vil ha stram agenda for å sikre likebehandling Produktuavhengig presentasjon og dialog Fokus på løsningskonsept og metodikk Forslag til løsning. Hva må vi tenke på? Hva er viktig? Erfaringer! Dørene lukkes når møter med interesserte tilbydere er gjennomført. Kravspesifikasjon utarbeides og utlyses på Doffin og Ted Anskaffelsen fortsetter med ordinær prosess


Laste ned ppt "EØS 057-2013 IKT Brannveggsløsning Dialogkonferanse 14. november 2013 IKT Drift Prosessansvarlig: Sigfred Tellnes Teknisk ansvarlig: Per-Arne Hoff."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google