Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunsten å overbevise Introduksjon til kapitlet om retorikk Barack Obama. Foto: Scanpix.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunsten å overbevise Introduksjon til kapitlet om retorikk Barack Obama. Foto: Scanpix."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunsten å overbevise Introduksjon til kapitlet om retorikk Barack Obama. Foto: Scanpix

2 Glitrende talere Hitler i ”Viljens triumf”: http://www.youtube.com/watch?v=eGhdX1SI3KY Barack Obama: Iowa takketale: http://www.youtube.com/watch?v=yqoFwZUp5vc Barack Obama: Town Hall New Hampshire: http://my.barackobama.com/page/community/post/obamaforamerica/gGM7 3yhttp://my.barackobama.com/page/community/post/obamaforamerica/gGM7 3y Martin Luther King jr: http://www.youtube.com/watch?v=gZLvSnr6s50http://www.youtube.com/watch?v=gZLvSnr6s50

3 Hva en taler/foredragsholder må tenke på Etos: å vekke tillit -Publikum må like deg -Hva slags image har du? -”Være seg selv”? -Hvor viktig er førsteinntrykket? Publikum gir deg litt tid (12 min?) -Innrømme egen svakhet? ”Jeg er ingen taler”… -Smigre forsamlingen? -En vits? -Selvironisk? -Sitat? -Ikke for hardt ut – ikke bruk opp kraften i starten

4 Patos: å vekke følelser -Varsom med patos i starten – bygg heller opp mot slutten -Gjentakelse av hovedpoengene (3x) -Bruke motsetninger -Språklige bilder -Fortell konkrete historier som appellerer til følelsene: Obamas fortelling om sin kreftsyke mor og hennes kamp mot helseforsikringsselskapene. -Humor -Stemmebruk og kroppsspråk

5 Logos: argumentene -Må tilpasses publikum -Bruk eksempler og illustrasjoner -Forenkling av kompliserte resonnementer; ikke for mange momenter -Spill på allment aksepterte verdier: ”All forskning sier”, ”rettferdigheten”, ”frihet” -Summer opp til slutt; gjenta hovedpunktene dine -Typisk argument: tese – oversikt over hva som skal komme – argumentene for – tilbakevisning av motargumentene

6 Memoria – å lære utenat -Den gylne hånd: ikke flere argumenter enn de som kan telles på en hånd -Viktig med god disposisjon -Memorer foran speilet

7 Actio: framføringen -Dagens foredrag som regel med manus/Powerpoint -Frigjør deg fra manuset/notatene -En god taler= en skuespiller -Kroppsspråkets betydning: -Mimikk og øyekontakt -Stemmebruk og pauser -Armbruk og kroppsholdning -Klær og sminke -Nervøsitet helt ok -Visuelle hjelpemidler? -Øyeblikket!! -Avslutningen – talens viktigste

8 Kan man lære seg å bli en god taler? -Kopiere gode modeller -Lese mye - skrive mye -Parafraser av tekster man liker godt -Samme budskap i ulike situasjoner

9 Øvelser i å bli å bedre taler Om etos (tillit): a) Tenk at du skal gi råd til politikere som skal på tv. Hva bør de gjøre for å vekke tillit hos følgende publikum: 1 Elever i videregående skole 2 Ungdom som ikke er interessert i politikk 3 Ungdom som er opptatt av miljøspørsmål 4 Muslimske ungdommer -Hva bør politikerne særlig passe seg for ikke å gjøre? b) Tenk deg at du skal delta i en skoledebatt i forbindelse med valget. Hvordan burde du starte åpningsinnlegget ditt for å vekke størst mulig tillit? c) Tenk deg at du skal holde en presentasjon for ungdomsskoleelever om skolen din Du skal overbevise dem om at de bør søke vår skole. Hvordan ville du ha åpnet innlegget ditt?

10 Om patos: a) Les kongens nyttårstale 2008. Finn eksempler på patos i talen. Hvordan kan talen framføres for å forsterke virkningen? Les talen høyt og eksperimenter ved å heve eller senke stemmen, bruk av gester, blikket, kroppsspråket etc. Framfør for klassen.kongens nyttårstale b) Skriv en hyllingstale til hverandre. Bruk ”den gylne hånd”, og lær talen utenat. Det er lov å skrive et nøkkelord på hver finger. Bruk også patos. (Eksempel: ”Har noen her i kveld noen gang sett Knut snike seg unna?” ”Knut er den som holder kameratgjengen samlet.”.

11 Andre øvelser: a)Innledning til debatt: Lag en kort innledning til en debatt. To personer går sammen og inntar hvert sitt ståsted. Du får maks 5 minutter til å overbevise forsamlingen om ditt syn. Her er noen temaer du kan velge: 1)Bør vi innføre begrensinger på antall sydenturer hver person kan ta? 2)Bør vi avskaffe karakterene i skolen? 3)Bør elevene få mer innflytelse i skolen? 4)Bør fildeling forbys? 5)Bør Norge sende styrker til Afghanistan? 6)Finn på deres egen problemstilling

12 Flere øvelser: b) Velg en tekst du liker godt, eller les en artikkel i en avis. Gjør teksten enda mer patosfylt enn den opprinnelig er. c) Skriv om følgende setning så mange ganger du kan. Framfør den på ulike måter: ”Ditt brev har behaget meg meget” (Erasmus av Rotterdam) d) Ta for deg en begivenhet, gjerne noe du har lest om i en avis. Presenter saken så kort du kan. Hva kan du utelate, hva må med, hvordan kan du presentere saken så knapt som mulig, og samtidig gjøre den interessant? e) Hva er god bruk av hjelpemidler? f) Skriv en bursdagstale eller konfirmasjonstale til en person du kjenner godt. Framfør for klassen. (Tenk på etos, patos, logos, kroppsspråk)


Laste ned ppt "Kunsten å overbevise Introduksjon til kapitlet om retorikk Barack Obama. Foto: Scanpix."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google