Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen. Hva er Blakstadmodellen? BOLIGSOSIALT MILJØVENNLIG KOMPETANSELØFT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen. Hva er Blakstadmodellen? BOLIGSOSIALT MILJØVENNLIG KOMPETANSELØFT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

2 Hva er Blakstadmodellen? BOLIGSOSIALT MILJØVENNLIG KOMPETANSELØFT

3 Samarbeidet Froland kommune Blakstad- modellen

4 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen FROLAND KOMMUNE 5.200 innbygger Areal: 642 km2 Tradisjonelt en jordbrukskommune Stor arbeidsutpendling til Arendal/Grimstad- regionen Blakstad videregående skole nest største arbeidsplass, 330 elever Arendal Grimstad Tvedestrand Aust-Agder Blakstad

5 Kommunens ansvar og roller Byggherre Innkjøper (moms refusjon) Økonomistyring Ledelse byggemøter Bestiller av boligsosiale rammebetingelser Byggesaksbehandling Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

6 Blakstad vgs´ ansvar og roller Ansvarlig entreprenør Entreprenørforsikring Byggeledelse Koordinere underleverandører Kompetanseløft Pedagogisk opplæring og HMS på byggepla Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

7 Arkitektens ansvar og roller Klar og tydelig kontrakt Tolke rammebetingelsene boligsosialt og byggeskikk Totalprosjektering i detalj Styre del-leveranse fra konsulenter innen el, vvs, ventilasjon Tegninger mer beskrivende enn normalt Følge krav til valg av vinduer og dører Energiberegninger Lage byggesøknader Opplæring av faglærerne Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

8 Universitetes ansvar og roller Studentoppgaver innen byggdesign og energidesign Trykktesting Termografering Kursing av faglærerne Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

9 Husbankens ansvar og roller Finansiere prosjektet med grunnlån, tilskudd og bostøtte Arrangere frokostmøter for byggebransjen lokalt Delta i utvikling av modellen Videreformidle Blakstadmodellen til andre kommuner og vgs Markedsføring og medieomtale regionalt og nasjonalt Skape blest og bygge nettverk med potensielle ambassadører Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

10 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Kommunen løste en floke med boligsosial bygging på innkjøpt eiendom når modellen med den lokale videregående skolen og miljøvennlig bygging ble lansert.

11 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen BLAKSTADMODELLEN BLIR TIL o 9. juni 2009: Husbanken Region Sør sammen med Blakstad VGS gjør henvendelse til kommunen om samarbeid. Blakstad VGS ønsker å delta med sine elever. Bygge 4 små passivhus på tomta i Nidelvveien. Administrasjonen ”tenner” på ideen. Arbeid mot det politiske miljø. Samarbeidsskissen tar form. o 18.juni 2009. Saken settes på dagsorden i kommunestyret. Husbankens Regiondirektør orienterer kommunestyret. Andre følger opp med informasjon. Prosjekt Blakstad blir enstemmig vedtatt satt i gang. Byggestart antydet til november 2009

12 Blakstadmodellen Kommuneleder Svein Setekleiv Blakstadmodellen enstemmig vedtatt 18. juni 2009

13 Uavklarte ansvar og roller og en kald vinter utsatte prosjektet ½ år Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

14 Byggingen av de to første husene startet etter hvert opp i skolens hall Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

15 Ett av de prefabrikerte husene ble satt opp og tettet av elevene i løpet av én dag Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

16 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen HVORFOR SÅ STERKT FOKUS PÅ BOLIG? o En trygg og tilfredsstillende bolig er grunnlaget for et verdig liv i tillegg til inntektssikring og arbeid/aktivitet o Gode boforhold er et viktig bidrag til å lykkes med adekvat og stabil helsehjelp til den som er avhengig av slik støtte. Dette går hånd i hånd med økonomisk råd og veiledning. o Opplevelsen av verdighet i boforhold og livssituasjonen for øvrig gir potensialet for vekst og utvikling og mestring av eget liv.

17 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Boligsosiale rammebetingelser Bygningene skal være robuste, trygge og trivelige å bo i for beboere med rus, angst, psykiske problemer etc. Beboerne ønsker å: - være avskjermet ute og lite innsyn gjennom vinduer - ikke føle seg overvåket - følge med på det som skjer utenfor - avgrense uønsket besøk - god ventilasjon

18 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Boligsosiale krav Boligenes størrelse: 45-50 m² 1 soverom minimum12 m² Utvendig bod i tillegg Ikke for store vinduer (mht innsyn) Brannsikring – materialbruk og overrisling Liten uteplass skjermet for innsyn Snøfri og regnfri uteplass

19 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Boligsosiale krav Kjøkken med plass til vanlig komfyr med stekeovn Benkeplate på 1-1,5 m Plass til oppvaskmaskin og to oppvaskkummer Bad med åpen dusj med forheng Vegghengt toalett Universell utforming ute og inne Enpersonhusholdning

20 Nøkkelinfo oppsummering Roller: Kommunen er utbygger. Skolen er entreprenør m/ansv.rett. Formål: Kommunale utleieboliger til vanskeligstilte som trenger tett oppfølging Protester: 4 muntlige innsigelser, ingen skriftlige Kalkulert pris: 650.000 kr per hus uten tomt Blakstad vgs honorar: 100.000 kr for adm, forsikringer, transport, slitasje Størrelse: 47 m2 innvendig Finansiering: Grunnlån og boligtilskudd (evt. bostøtte) Byggetid: Ett hus per skoleår Energiforbruk: 960 kWh/år til oppvarming = ca 850 kr per hus Energimerking: A Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

21 Parkering Nidelvveien Til Osedalen og Evje Universelt Utformet uteareal Alle gangveier: max. stigning 1:15 Teknisk bod Solfanger

22 Passivhus prinsipper Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

23 Synergier kommunen Større fokus på bolig som tema i kommunale planer Bedre tverrfaglig samarbeid mellom sosial, teknisk og ledelse Stor interesse fra andre kommuner Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

24 Synergier Blakstad vgs Attraktive framtidsrettede elevprosjekter Kompetanseløft Skolen blir kjent for sin nye kompetanse Stor interesse fra andre skoler Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

25 Synergier elever Elevene lærer å bygge etter framtidens byggestandard Interessant prosjekt som reduserer fravær og dropout Elevene blir ettertraktet i markedet Lettere å få lærlingplass Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

26 Synergier elever «Vi føler vi har vært med på noe stort og seriøst. Når vi er på byggeplassen glemmer vi fort at vi egentlig er på skole» Åge Mathias, Ørjan, Ole Emil Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

27 Medieomtale Kommunal Rapport Aftenposten Eiendomsmegleren Miljøstrategi NRK Sørlandet TV Fædrelandsvennen Agderposten Byggmesteren Byggindustrien Lavenergiprogrammet Nationen Youtube.com Vi i villa Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

28 Nøkkelinfo oppsummering Roller: Kommunen er utbygger. Skolen er entreprenør m/ansv.rett. Formål: Kommunale utleieboliger til vanskeligstilte som trenger tett oppfølging Protester: 4 muntlige innsigelser, ingen skriftlige Kalkulert pris: kr. 18.500,- pr.m2 Blakstad vgs honorar: 100.000 kr for adm, forsikringer, transport, slitasje Størrelse: 47 m2 innvendig Finansiering: Grunnlån og boligtilskudd (evt. bostøtte) Byggetid: Ett hus per skoleår Energiforbruk: 960 kWh/år til oppvarming = ca 850 kr per hus Energimerking: A Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

29 Kontaktpersoner Froland kommune, jarle.knutsen@froland.kommune.nojarle.knutsen@froland.kommune.no Froland kommune, svein.setekleiv@froland.kommune.nosvein.setekleiv@froland.kommune.no Blakstad vgs, aadne.gunnar.sollid@blakstad.vgs.noaadne.gunnar.sollid@blakstad.vgs.no Blakstad vgs, magne.knutsen.asdal@blakstad.vgs.nomagne.knutsen.asdal@blakstad.vgs.no Universitetet, magne.vage@uia.nomagne.vage@uia.no Husbanken, anne.gunn.taraldsen@husbanken.noanne.gunn.taraldsen@husbanken.no Husbanken, knut.wiik@husbanken.noknut.wiik@husbanken.no Husbanken, kim.johnsen@husbanken.nokim.johnsen@husbanken.no Arkitekt Bengt G. Michalsen, bgm@bgm.nobgm@bgm.no Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen


Laste ned ppt "Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen. Hva er Blakstadmodellen? BOLIGSOSIALT MILJØVENNLIG KOMPETANSELØFT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google