Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard
Blakstadmodellen Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard

2 FROLAND KOMMUNE I AUST-AGDER
5.000 innbygger pr. 1. januar Ca. 2% befolkningsvekst i 2009. Ligger nord-vest for Arendal. Areal: 642 km2. Tradisjonelt en jordbrukskommune. Endret seg mye de siste årene. Stor arbeidsutpendling til Arendal/Grimstad-regionen. Blakstad videregående skole. 330 elever. Byggfag og landslinje for anleggsmaskiner og tyngre kjøretøyer. Største arbeidsplass etter kommunen. Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

3 Blakstadmodellen kommuneleder Svein Setekleiv

4 Hva er Blakstadmodellen?
BOLIGSOSIALT – moderne og rimelige boliger til vanskeligstilte i Froland kommune MILJØ – bygges som passivhus med universell utforming og et ekstremt lavt energibehov KOMPETANSELØFT - elever ved Blakstad vgs lærer å bygge framtidens boliger, energistudenter ved UiA prosjekterer energibehov i studentoppgaver Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

5 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen
Samarbeidsaktørene Froland kommune Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

6 HVORFOR SÅ STERKT FOKUS PÅ BOLIG?
En trygg og tilfredsstillende bolig er grunnlaget for et verdig liv i tillegg til inntektssikring og arbeid/aktivitet Gode boforhold er et viktig bidrag til å lykkes med adekvat og stabil helsehjelp til den som er avhengig av slik støtte. Dette går hånd i hånd med økonomisk råd og veiledning. Opplevelsen av verdighet i boforhold og livssituasjonen for øvrig gir potensialet for vekst og utvikling og mestring av eget liv. Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

7 BOLIGSOSIALT ARBEID I KOMMUNEN
Aktiv bruker av Startlån gjennom mange år. I 2008 tok kommunen opp ca.13.mill. kroner i Startlån I 2009 – 10 mill. kroner I 2010 er foreløpig låneopptak 10 mill. kroner. Prosjekt Boteknisk veileder. Tidl. byggmester. Bistår brukere med reparasjoner og vedlikehold av egen bolig. Hovedformål: Få aktuelle brukere til å ta vare på egen bolig. Bo tilfredsstillende over tid. Stabilitet og trygghet . Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

8 BLAKSTADMODELLEN – FORHISTORIEN
Kommunen kjøper en eiendom i 2008 med hensikt å bygge boliger for mennesker med rus- og psykiske problemer. Eiendommen ligger sentralt og nær kommunale tjenester og sentrum i kommunen. Det var noe muntlig skepsis til denne bosettingen, ingen skriftlige klager. Informasjon og holdningsskapende arbeid mot politikker og befolkningen har fokus. ”Alle” kjenner noen som har behov for tjenester. ”Vi må ta oss av våre egne” blir etter hvert det folk snakker om. Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

9 BLAKSTADMODELLEN BLIR TIL
9. juni 2009: Husbanken Region Sør sammen med Blakstad VGS gjør henvendelse til kommunen om samarbeid. Blakstad VGS ønsker å delta med sine elever. Bygge 4 små passivhus på tomta i Nidelvveien. Administrasjonen ”tenner” på ideen. Arbeid mot det politiske miljø. Samarbeidsskissen tar form. 18.juni Saken settes på dagsorden i kommunestyret. Husbankens Regiondirektør orienterer kommunestyret. Andre følger opp med informasjon. Prosjekt Blakstad blir enstemmig vedtatt satt i gang. Byggestart antydet til november 2009 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

10 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen
Synergier 1) Kommunen får: - rimelige boliger (elevoppgave) - boliger med høy kvalitet (passivhus og universell utforming) 2) Blakstad vgs får: - kompetanseløft på undervisningssiden - utdanne fremtidens håndverkere - mye omtale i media 3) Universitetet får: - interessante studentoppgaver (bygg- og energidesign) - framtidsrettet utdanning (passivhusteknologi) Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

11 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen
Synergier for elevene Endrede og positive holdninger til vanskeligstilte Interessante prosjekter som reduserer ”drop out” Blir etterspurte i markedet Får lettere lærlingplass Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

12 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen
Nasjonalt perspektiv Videreføre Blakstadmodellen til andre fylker og kommuner Men først skal det bygges to passivhus dette skoleåret Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

13 Boligsosiale rammebetingelser
Bygningene skal være robuste, trygge og trivelige å bo i for beboere med rus, angst, psykiske problemer etc. Beboerne ønsker å: - være avskjermet ute og lite innsyn gjennom vinduer - ikke føle seg overvåket - følge med på det som skjer utenfor - avgrense uønsket besøk - god ventilasjon Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

14 Blakstadmodellen kommuneleder Svein Setekleiv
Universelt Utformet uteareal Alle gangveier: max. stigning 1:15 Parkering Teknisk bod Solfanger Nidelvveien Blakstadmodellen kommuneleder Svein Setekleiv Til Osedalen og Evje

15 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen
40 cm sidefelt inngangsdør Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

16 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen
Boligsosiale krav Boligenes størrelse: m² 1 soverom minimum12 m² Utvendig bod i tillegg Ikke for store vinduer (mht innsyn) Brannsikring – materialbruk og overrisling Liten uteplass skjermet for innsyn Snøfri og regnfri uteplass Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

17 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen
Boligsosiale krav Kjøkken med plass til vanlig komfyr med stekeovn Benkeplate på 1-1,5 m Plass til oppvaskmaskin og to oppvaskkummer Bad med åpen dusj med forheng Vegghengt toalett Universell utforming ute og inne Enpersonhusholdning Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

18 Mer isolasjon i vegger, tak og gulv
Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

19 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen
Typisk løsning for passivhus Løfter temperaturen over legionellagrensen (60-65 C) EL Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

20 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen
Passivhus prinsipper Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

21 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen
Slik vil boligene omtrentlig ”lande” Passivhus Lavenergi Tek 07 Tek 97 Tek 87 Bygget på 60- 0g 70-tallet Bygget på 40- og 50 tallet og tidligere Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen

22 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen
Kontaktpersoner Froland kommune, Froland kommune, Blakstad vgs, Blakstad vgs, Universitetet, Husbanken, Husbanken, Husbanken, Arkitekt Bengt G. Michalsen, Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen


Laste ned ppt "Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google