Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Blakstadmodellen Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Blakstadmodellen Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Blakstadmodellen Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard

2 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen FROLAND KOMMUNE I AUST-AGDER •5.000 innbygger pr. 1. januar 2010. Ca. 2% befolkningsvekst i 2009. •Ligger nord-vest for Arendal. Areal: 642 km2. •Tradisjonelt en jordbrukskommune. Endret seg mye de siste 20-30 årene. Stor arbeidsutpendling til Arendal/Grimstad-regionen. •Blakstad videregående skole. 330 elever. Byggfag og landslinje for anleggsmaskiner og tyngre kjøretøyer. Største arbeidsplass etter kommunen.

3 Blakstadmodellen kommuneleder Svein Setekleiv

4 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Hva er Blakstadmodellen? •BOLIGSOSIALT – moderne og rimelige boliger til vanskeligstilte i Froland kommune •MILJØ – bygges som passivhus med universell utforming og et ekstremt lavt energibehov •KOMPETANSELØFT - elever ved Blakstad vgs lærer å bygge framtidens boliger, energistudenter ved UiA prosjekterer energibehov i studentoppgaver

5 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Samarbeidsaktørene Froland kommune

6 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen HVORFOR SÅ STERKT FOKUS PÅ BOLIG? o En trygg og tilfredsstillende bolig er grunnlaget for et verdig liv i tillegg til inntektssikring og arbeid/aktivitet o Gode boforhold er et viktig bidrag til å lykkes med adekvat og stabil helsehjelp til den som er avhengig av slik støtte. Dette går hånd i hånd med økonomisk råd og veiledning. o Opplevelsen av verdighet i boforhold og livssituasjonen for øvrig gir potensialet for vekst og utvikling og mestring av eget liv.

7 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen BOLIGSOSIALT ARBEID I KOMMUNEN o Aktiv bruker av Startlån gjennom mange år. o I 2008 tok kommunen opp ca.13.mill. kroner i Startlån I 2009 – 10 mill. kroner I 2010 er foreløpig låneopptak 10 mill. kroner. o Prosjekt Boteknisk veileder. Tidl. byggmester. Bistår brukere med reparasjoner og vedlikehold av egen bolig. Hovedformål: Få aktuelle brukere til å ta vare på egen bolig. Bo tilfredsstillende over tid. Stabilitet og trygghet.

8 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen BLAKSTADMODELLEN – FORHISTORIEN o Kommunen kjøper en eiendom i 2008 med hensikt å bygge boliger for mennesker med rus- og psykiske problemer. Eiendommen ligger sentralt og nær kommunale tjenester og sentrum i kommunen. o Det var noe muntlig skepsis til denne bosettingen, ingen skriftlige klager. Informasjon og holdningsskapende arbeid mot politikker og befolkningen har fokus. ”Alle” kjenner noen som har behov for tjenester. ”Vi må ta oss av våre egne” blir etter hvert det folk snakker om.

9 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen BLAKSTADMODELLEN BLIR TIL o 9. juni 2009: Husbanken Region Sør sammen med Blakstad VGS gjør henvendelse til kommunen om samarbeid. Blakstad VGS ønsker å delta med sine elever. Bygge 4 små passivhus på tomta i Nidelvveien. Administrasjonen ”tenner” på ideen. Arbeid mot det politiske miljø. Samarbeidsskissen tar form. o 18.juni 2009. Saken settes på dagsorden i kommunestyret. Husbankens Regiondirektør orienterer kommunestyret. Andre følger opp med informasjon. Prosjekt Blakstad blir enstemmig vedtatt satt i gang. Byggestart antydet til november 2009

10 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Synergier 1) Kommunen får: - rimelige boliger (elevoppgave) - boliger med høy kvalitet (passivhus og universell utforming) 2) Blakstad vgs får: - kompetanseløft på undervisningssiden - utdanne fremtidens håndverkere - mye omtale i media 3) Universitetet får: - interessante studentoppgaver (bygg- og energidesign) - framtidsrettet utdanning (passivhusteknologi)

11 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Synergier for elevene Endrede og positive holdninger til vanskeligstilte Interessante prosjekter som reduserer ”drop out” Blir etterspurte i markedet Får lettere lærlingplass

12 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Nasjonalt perspektiv Videreføre Blakstadmodellen til andre fylker og kommuner Men først skal det bygges to passivhus dette skoleåret

13 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Boligsosiale rammebetingelser •Bygningene skal være robuste, trygge og trivelige å bo i for beboere med rus, angst, psykiske problemer etc. •Beboerne ønsker å: - være avskjermet ute og lite innsyn gjennom vinduer - ikke føle seg overvåket - følge med på det som skjer utenfor - avgrense uønsket besøk - god ventilasjon

14 Blakstadmodellen kommuneleder Svein Setekleiv Parkering Nidelvveien Til Osedalen og Evje Universelt Utformet uteareal Alle gangveier: max. stigning 1:15 Teknisk bod Solfanger

15 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen 40 cm sidefelt inngangsdør

16 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Boligsosiale krav •Boligenes størrelse: 45-50 m² •1 soverom minimum12 m² •Utvendig bod i tillegg •Ikke for store vinduer (mht innsyn) •Brannsikring – materialbruk og overrisling •Liten uteplass skjermet for innsyn •Snøfri og regnfri uteplass

17 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Boligsosiale krav •Kjøkken med plass til vanlig komfyr med stekeovn •Benkeplate på 1-1,5 m •Plass til oppvaskmaskin og to oppvaskkummer •Bad med åpen dusj med forheng •Vegghengt toalett •Universell utforming ute og inne •Enpersonhusholdning

18 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Mer isolasjon i vegger, tak og gulv

19 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Typisk løsning for passivhus Løfter temperaturen over legionellagrensen (60-65 C) EL

20 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Passivhus prinsipper

21 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Passivhus Lavenergi Tek 07 Tek 97 Tek 87 Bygget på 60- 0g 70-tallet Bygget på 40- og 50 tallet og tidligere Slik vil boligene omtrentlig ”lande”

22 Blakstadmodellen Virksomhetsleder Jarle Knutsen Kontaktpersoner •Froland kommune, jarle.knutsen@froland.kommune.nojarle.knutsen@froland.kommune.no •Froland kommune, svein.setekleiv@froland.kommune.nosvein.setekleiv@froland.kommune.no •Blakstad vgs, aadne.gunnar.sollid@blakstad.vgs.noaadne.gunnar.sollid@blakstad.vgs.no •Blakstad vgs, magne.knutsen.asdal@blakstad.vgs.nomagne.knutsen.asdal@blakstad.vgs.no •Universitetet, magne.vage@uia.nomagne.vage@uia.no •Husbanken, bjorn.eppeland@husbanken.nobjorn.eppeland@husbanken.no •Husbanken, knut.wiik@husbanken.noknut.wiik@husbanken.no •Husbanken, kim.johnsen@husbanken.nokim.johnsen@husbanken.no •Arkitekt Bengt G. Michalsen, bgm@bgm.nobgm@bgm.no


Laste ned ppt "Blakstadmodellen Bygging av småhus i Froland kommune etter passivhusstandard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google