Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

992 medlemmer 10 lokalgrupper Årlig kongress Eget tidsskrift NSF-LKS Faggruppen for kardiologiske sykepleiere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "992 medlemmer 10 lokalgrupper Årlig kongress Eget tidsskrift NSF-LKS Faggruppen for kardiologiske sykepleiere."— Utskrift av presentasjonen:

1 992 medlemmer 10 lokalgrupper Årlig kongress Eget tidsskrift NSF-LKS Faggruppen for kardiologiske sykepleiere

2 Faggruppenes formål Faggruppene er viktige fagpolitiske bidragsytere i NSF særlig med fokus på fag og helsepolitikk En møteplass for fag og kunnskapsutvikling Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings og erfaringsbasert kunnskap Mer informasjon på LKS sin nettside

3 NSF-LKS målsetting Skape interesse for klinisk forskning og utviklingsarbeid knyttet til kardiologiske pasienter Markedsføre LKS og faget vårt Å være et forum for idé og kunnskapsutvikling for sykepleiere som arbeider med kardiologiske pasienter Å arbeide for samarbeid over landegrensene innefor kardiologisk sykepleie

4 Hvorfor være medlem i LKS ? Rimeligere deltageravgift på våre kongresser Hjerteposten - 3 utgivelser årlig Muligheter til å søke: Kurs- og reisestipend Muligheter til å søke: Videreutdanningsstipend Et nasjonalt og internasjonalt nettverk av sykepleiere som arbeider med hjertepasienter Støttemedlemskap i Norsk Kardiologisk Selskap

5 Hvorfor være med i lokalgruppe? En arena som kan bidra til økt engasjement, faglig vekst og identitet Engasjere sykepleiere som arbeider med hjertepasienter En lokal faglig møteplass og diskusjonsarena En arena for etablering av faglig nettverk og samarbeid Et møtested hvor vi kan dele kunnskap og erfaring med hverandre i den hensikt å gjøre hverandre bedre

6 Hjerteposten NSF-LKS sitt eget tidsskrift Utgis 3 ganger årlig Er medlemmenes talerør Redaksjonskomité: -opprettet i 2005 -redaktøren sitter i landsstyret -5 medlemmer

7 www.sykepleierforbundet.no/lks LKS ønsker en aktiv og informativ nettside Målet med nettsiden er at relevant og nyttig informasjon skal være lett tilgjengelig Er det noe spennende som har skjedd eller som skal skje? En temakveld/fagseminar som skal arrangeres? Fagartikler/reportasjer som skal formidles?

8 Årlige kongresser Arrangeres i Stavanger 19.-21. april 2007 Kardiologiske sykepleiere fra hele landet 3 dager med frie foredrag, abstracts og posters Hyggelige sosiale arrangementer Lokalgruppeledermøte Generalforsamling En glimrende mulighet til å bli kjent med andre og til å bygge faglige nettverk

9 Søk stipend! Utlyses i Hjerteposten og på nettsiden Søknader skrives på eget skjema, kort begrunnelse Søknadsskjema og tildelingskriterier på: www.sykepleierforbundet.no/lks Tildeles medlemmer som: - deltar på seminar/kongresser - presenterer egne prosjekter/holder foredrag - ønsker støtte til prosjekter/utviklingsarbeid - ønsker hospitering ved sykehus/institusjoner

10 Oversikt stipender Medlemsstipend Utdanningsstipend Stipend Spring Meeting on Cardiovascular Nursing Avslutningsseminar videreutdanningen for spesialsykepleiere i kardiologisksykepleie Diacor stipend AstraZeneca stipend til ESC kongressen (Nytt fra 2007)

11 Profileringssaker 2004-2007 Basal HLR Tobakk og skadevirkninger - Belyst flere ganger i løpet av siste året - I tidsskriftet og på kongress - Flere lokalgrupper har hatt tobakk og hjerte som tema på sine møter Prosjekt med tema sykepleierbasert røykeavvenning initiert av NSF-LKS pågår

12 NSF-LKS Prosjektarbeid Kartlegging av hjertesviktpoliklinikker i Norge Videreutdanning i sykepleie til kardiologiske sykepleiere Europeisk samarbeid rundt hjertesviktpoliklinikker Sykepleierveiledet røykestopp,- eller hjerter opp i røyk?

13 NSF-LKS Internasjonalt 1 representant i WG 24, European Society of Cardiology (ESC) Personlig valgt leder Tone m. Norekvål fra 2006 2 representanter i Nordisk Samarbeidsgruppe for kardiologiske sykepleiere (Tone M. Norekvål og Nina Fålun) Leder i NSF-LKS skal følge med / delta i nordisk og europeisk samarbeidsorgan

14 Hvis alle verver en til vil vi bli: - dobbelt så mange.. - dobbelt så tydelige.. - dobbelt så modige.. - dobbelt så synlige.. - dobbelt så handlekraftige.. 1+1 = ”fort mer enn 2”


Laste ned ppt "992 medlemmer 10 lokalgrupper Årlig kongress Eget tidsskrift NSF-LKS Faggruppen for kardiologiske sykepleiere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google