Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet 5b definer begrepet globalisering og vurdere forskjellige konsekvenser av globalisering 5c gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU 4i Diskutere begrepet økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem 5d finne eksempler på forskjellige typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre 5e gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden 5f diskutere kjennetegn og årsaker til terrorisme 2f beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfolk

2 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Hva forbinder du med de tre internasjonale organisasjonene Nato, FN og Amnesty International? Sikkerhetspolitikk (278) Sikkerhetspolitikk er de tiltak en stat setter i verk for å sikre styresett og territorium mot ytre farer

3 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Sikkerhetspolitikk (278) Forsvar med våpen (278) Forsvarsallianser (278) I de seinere år har vi også sett en utvikling hvor de ”hemmelige tjenestene”, er viktige mot terrortrusler (278) Nytt er også at vi må snakke om miljøtrusler (278)

4 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter FN og menneskerettigheter (279) De forente nasjoner (FN) ble opprettet etter avslutningen av andre verdenskrig i 1945 (279) Hovedmålet er å hindre at nye kriger bryter ut (279)

5 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Generalforsamlingen består av land fra hele verden (279) Sikkerhetsrådet består av 15 medlemmer, hvorav 10 er på valg for to år om gangen. Fem av plassene er faste og tilhører stormaktene USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina (280) De fem landene har vetorett i alle saker i sikkerhetsrådet og kan derfor blokkere vedtak (280)

6 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter FNs virkemidler (280) Diplomati og mekling (280) Økonomiske sanksjoner – handelsboikott og blokade (281) Militærmakt – fra observatørkorps og fredsbevarende styrker til såkalte fredsopprettende operasjoner (væpna operasjoner) (281)

7 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Når kan verdenssamfunnet gripe inn i en nasjonal konflikt? Humanitær intervensjon (282) Verdenssamfunnet setter i dag menneskerettighetene over suverenitetsprinsippet (282) «En humanitær intervensjon vil si at FN griper militært inn mot en stat som begår alvorlige overgrep mot befolkningen i landet.»

8 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Når kan verdenssamfunnet gripe inn i en nasjonal konflikt? FN og Nato grep inn i Bosnia og Kosovo begrunnet i at det var en humanitær intervensjon (282) Verdenssamfunnet gjorde ingenting i blodbadet i Rwanda, der hutuene drepte nesten en million tutsier (282)

9 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Nato North Atlantic Treaty Organization (Den nordatlantiske traktatorganisasjonen) (283) NATO er en forsvarsunion, men vi har de siste årene sett at NATO har tatt på seg oppdrag for FN (283) Endrer dette NATOs rolle som forsvarsorganisasjon?

10 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter FN og menneskerettighetene Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra 1948 (286) (113) Høykommissæren for menneskerettigheter (286) FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) (287) (291)

11 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Det er ikke bare mellomstatliges organisasjoner som FN som arbeider med menneskerettighetsspørsmål. Det finnes også en rekke internasjonale frivillige organisasjoner (287) Amnesty International (287) Human Rights Watch (287) Den internasjonale Helsingforsføderasjone. (287)

12 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter FNs arbeid for urfolk ILO-konvensjonen sikrer urfolk samme statsborgerlige rettigheter som andre innbyggere i en stat (291) I tillegg gir den urbefolkninger en rett til tradisjonelle landområder og ressurser (291) Utdanning skal omfatte urfolks egen kultur og historie. (291) Rett til opplæring på eget språk (291)

13 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter http://nyagenda.cappelendamm.no/c84031/tekstoppgave/vis.html?tid=1000771&strukt_tid=84031

14 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Oppgaver Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst Amnesty International (Læreplanmål 5a + 5d) Amnesty International (Læreplanmål 5a + 5d) Menneskerettighetene (Læreplanmål 5a + 5d) Menneskerettighetene (Læreplanmål 5a + 5d) Maorienes ukjente makt (Læreplanmål 5a + 5d) Maorienes ukjente makt (Læreplanmål 5a + 5d)

15 Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Utforskeren 1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep. Drøft om vi bør vi begrense mulighetene for norske selskaper til å investere i land som bryter menneskerettighetene grovt?


Laste ned ppt "Kapittel 16. Arbeid for fred og menneskerettigheter Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google