Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sunndal Næringsselskap Sunndal Næringsforening Konkurranseutsetting Kommunens innbyggere er opptatt av et godt velferdstilbud. Det kuttes i helse og skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sunndal Næringsselskap Sunndal Næringsforening Konkurranseutsetting Kommunens innbyggere er opptatt av et godt velferdstilbud. Det kuttes i helse og skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sunndal Næringsselskap Sunndal Næringsforening Konkurranseutsetting Kommunens innbyggere er opptatt av et godt velferdstilbud. Det kuttes i helse og skole Kan det spares på andre områder?

2 Sunndal Næringsselskap Sunndal Næringsforening Kommunalteknisk sektor Administrasjon Oppmåling Brann Feiing Maskinforvaltning Verksted Renovasjon inkl. slam Park / Idrett Veg Vann og avløp

3 Sunndal Næringsselskap Sunndal Næringsforening Kostnader kommunalteknisk sektor Vi finner at kostnadene som er oppgitt av kommunen ikke er lette å analysere I noen avdelinger ser det ut til at kun personalkostnader er medtatt (f. eks. verksted) I andre ser det ut til at alle kostnader er medtatt (f. eks. renovasjon og vann/avløp)

4 Sunndal Næringsselskap Sunndal Næringsforening Verksted Kostnader for avdeling gjelder kun personell? (lønn, pensjon og arb.giv. avgift) Vi ser ikke at kostnader til, forbruksmateriell, verktøy, vasking, lys og varme, husleie, forsikring, sertifisering, kurs/utdanning med mer ikke er tatt med Vi vet ingenting om effektivitet og utnyttelse i avdelingen (utførte timeverk) En enkel kalkyle fra privat næringsliv viser at de reelle kostnadene er over 2000’ og da ca 40% over det oppgitte.

5 Sunndal Næringsselskap Sunndal Næringsforening Kan det spares? Næringsforeningen er overbevist at det kan spares kostnader i det offentlige. For å kunne konkurranseutsette og innhente tilbud/anbud må reelle kostnader benyttes til sammenligning. Dagens kostnadsføring gjør dette nesten umulig. Vi vil oppfordre til at kommunens regnskapsførsel endres slik at tallene gir et rett bilde av kostnadene.

6 Sunndal Næringsselskap Sunndal Næringsforening Argument for offentlig drift Beredskap – kan besørges av private Samfunnsansvar – Vi har Trollheim vekst og NAV i kommunen. både privat og offentlig er engasjert gjennom deres arbeid Kompetanse – Vi har et næringsliv i kommunen med høy kompetanse og strekker ikke det stedlige til så samarbeider vi gjerne med andre. Frigjort personell: Lokalt næringsliv har behov for medarbeidere og det skulle ikke være vanskelig for offentlig ansatte å få ny jobb

7 Sunndal Næringsselskap Sunndal Næringsforening Positive ringvirkninger Vekst i privat næringsliv Økt lokal kompetanse Mer attraktivt privat næringsliv Reduserte kostnader i kommunen Reduserte lokale skatter og avgifter? Bedre velferdstilbud?

8 Sunndal Næringsselskap Sunndal Næringsforening Til slutt Næringsforeningen innspill om konkurranseutsetting av kommunale oppgaver/tjenester er at vi ønsker en positiv debatt rundt temaet Dokumentasjon fra kommunen gir ikke et reelt bilde av kostnadene. Vi mener at kostnader som oppgis må være reelle. Politikere vil få et mer riktig bilde av hva som skal bestemmes. Innbyggere får et riktig bilde over hva skatter og avgifter går til.


Laste ned ppt "Sunndal Næringsselskap Sunndal Næringsforening Konkurranseutsetting Kommunens innbyggere er opptatt av et godt velferdstilbud. Det kuttes i helse og skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google