Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2012 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2012 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2012 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total

2 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Om Norsk Finansbarometeret 2012 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2012 omfatter 3033 intervju gjennomført i uke 1 og uke , blant befolkningen 18 år +. Denne rapporten tar for seg det norske bankmarkedet. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden Norsk Finansbarometer 2012 fokuserer på: – Kundens bruk av sin bank. – Bankens betjening av kunden. – Evaluering av kunderelasjonen. – Bankenes profil i markedet.

3 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Bruker av bank – Antall banker Total base: 2012 n=3026; 2011 n=3024

4 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du byttet hovedbank eller tatt i bruk en ny bank i løpet av det siste året? 4 Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

5 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hva er årsaken(e) til at du byttet hovedbank? Total base: 2012 n=147; 2011 n=143 Har skiftet hovedbank siste året

6 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du noensinne benyttet Finansportalen.no til å sammenligne betingelser ulike aktører i mellom? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

7 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer ,0 442,0 420,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Finansportalen.no? Total base: 2012 n=274; 2011 n=247 Indeks*)2012 vs 2011 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Har benyttet Finansportalen.no

8 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvordan orienterte du deg om renter og betingelser da du byttet bank sist? Total base: 2012 n=147; 2011 n=143 Har skiftet hovedbank siste året

9 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvilke av følgende produkter og tjenester benytter du i hovedselskap? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

10 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvilke produkter og tjenester har du i dine øvrige banker? Total base: 2012 n=1453; 2011 n=1542 Bruker mer enn 1 bank

11 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du betalt innskudd til BSU i løpet av det siste året? Total base: 2012 n=528 Har BSU

12 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Opplever du det som trygt å bruke nettbanken din? Total base: 2012 n=2675; 2011 n=2668 Bruker nettbank

13 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du noen gang blitt utsatt for svindel eller svindelforsøk i forbindelse med bruk av nettbank? Total base: 2012 n=2675; 2011 n=2668 Bruker nettbank

14 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du fleksibelt boliglån, dvs. at du selv velger hvor mye du vil låne til enhver tid innenfor en avtalt ramme, og når og hvor mye du vil betale ned på lånet ditt? Lånene markedsføres gjerne som rammelån/fleksilån/seniorlån/boligkreditt. Total base: 2012 n=1581; 2011 n=1552 Har boliglån

15 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hva er årsaken eller årsakene til at du har denne typen lån? Total base: 2012 n=507; 2011 n=551 Har fleksibelt boliglån

16 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du brukt rammelånet til noen av de følgende formål? Total base: 2012 n=507; 2011 n=551 Har fleksibelt boliglån

17 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Betaler du jevnlig avdrag på ditt rammelån? Total base: 2012 n=507; 2011 n=551 Har fleksibelt boliglån

18 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du betalt avdrag på ditt rammelån i løpet av siste 6 måneder? Total base: 2012 n=90; 2011 n=97 Har fleksibelt boliglån og betaler ikke jevnlige avdrag

19 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du en fast kunderådgiver? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

20 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvor fornøyd er du med din kunderådgiver? Total base: 2012 n=1668; 2011 n=1504 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 48-3,0 Indeks*)2012 vs 2011 Har fast kunderådgiver

21 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Er du med i et kundefordelsprogram (kundefordelsprogram kan for eksempel hete Total, Total Pluss, Fordel og lignende)? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

22 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer I hvilken grad opplever du å ha fordeler ved å være med i et kundeprogram? Total base: 2012 n=1337; 2011 n=1407 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) -7-14,0 Indeks*)2012 vs 2011

23 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer På hvilken måte foretrekker du å betale regninger? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

24 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du noen gang benyttet en chattetjeneste i banken din? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

25 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du benyttet sms til noen av de følgende banktjenester? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

26 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du lastet ned en bank app til din mobil? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

27 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Er du Facebook venn med noen av de bankene du bruker? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

28 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvor lenge har du vært kunde i hovedselskap? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

29 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du i løpet av de siste 12 måneder fått rådgivning om lån, sparing, pensjonssparing eller forsikring fra hovedselskap? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

30 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvordan skjedde rådgivningen? Total base: 2012 n=1029; 2011 n=986 Har fått rådgivning

31 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvor ofte bruker du kort til å betale for varer og tjenester osv. i butikk? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

32 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvor ofte bruker du kort til å betale for varer og tjenester osv. på internett? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

33 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer For hvilke beløp velger du å bruke kort som betalingsmiddel? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

34 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvor fornøyd er du med din hovedbank når det gjelder? 1 av scorer Poeng Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

35 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvor fornøyd er du med din hovedbank når det gjelder? 2 av scorer Poeng Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

36 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvor fornøyd er du med ditt hovedbank totalt sett? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 49-5,0 Indeks*)2012 vs 2011

37 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvor store fordeler mener du å ha ved å velge din hovedbank fremfor en annen bank? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 16-7,0 Indeks*)2012 vs 2011

38 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt grunn til å klage på hovedselskap og har du faktisk klaget? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

39 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos din hovedbank? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 81-1,0 Indeks*)2012 vs 2011

40 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale din hovedbank til venner og bekjente? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 53-3,0 Indeks*)2012 vs 2011

41 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Noen avgjørelser i livet er svært viktige og andre er mindre viktige. Hvor viktig avgjørelse er valg av bank for deg, det vil si hvilken bank du velger å være kunde i? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 265,0 Indeks*)2012 vs 2011

42 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvor lett er det å bytte bank? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

43 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer ,0 78-3,0 66-2,0 472,0 43-1,0 193,0 150,0 -146, ,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.. Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024 Indeks*)2012 vs 2011 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2)

44 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

45 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer I hvor stor grad har du tillit til banker i det norske markedet? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) 372,0 Indeks*)2012 vs 2011

46 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

47 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hva mener du er viktigst i din vurdering av det å ta samfunnsansvar for en bank? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

48 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvordan vil du vurdere bankenes samlede omdømme eller anseelse? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

49 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Er du villig til å betale en høyere pris eller akseptere lavere avkastning på dine spareprodukter for at et selskap innen bank og forsikring skal ta samfunnsansvar? Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

50 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Hvilke av følgende organisasjoner er du medlem av? Total base: 2012 n=3033

51 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Mange organisasjoner tilbyr gunstige vilkår på bankog forsikringstjenester. Benytter du deg av bank eller forsikringstilbudet fra noen av disse organisasjonene? Total base: 2012 n=1878 Medlem i en av de nevnte organisasjoner

52 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Benytter du deg av organisasjonens tilbud på bank, skadeforsikring eller livog pensjonprodukter? Total base: 2012 n=1064 Benytter seg av organisasjonenes tilbud

53 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer Er dette bankprodukter du har i din hovedbank? Total base: 2012 n=341 Benytter seg av organisasjonenes tilbud innen bank, forsikring eller liv /pensjon


Laste ned ppt "Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 Norsk Finansbarometer 2012 TNS Gallup Oslo, 2012 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google