Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total

2 22 Om Norsk Finansbarometeret 2011 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2011 omfatter 3025 intervju gjennomført i uke 1 og uke 2 2011, blant befolkningen 18 år +. Denne rapporten tar for seg det norske bankmarkedet. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004. Norsk Finansbarometer 2011 fokuserer på: – Kundens bruk av sin bank. – Bankens betjening av kunden. – Evaluering av kunderelasjonen. – Bankenes profil i markedet.

3 33 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Bruker av bank – Antall banker

4 44 Har du byttet hovedbank eller tatt i bruk en ny bank i løpet av det siste året? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

5 55 Hva er årsaken(e) til at du byttet hovedbank? (I tallene for 2010 og 2009 var svar fra de som hadde vurdert å skifte bank også inkludert) Total base: 2011 n=143; 2010 n=125 Base: De som har skiftet hovedbank

6 66 Har du noensinne benyttet Finansportalen.no til å sammenligne betingelser ulike aktører i mellom? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

7 77 45-21.0 42-17.0 42-10.0 Total base: 2011 n=247; 2010 n=97 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Finansportalen.no? Base: De som har benyttet Finansportalen.no

8 88 Hvordan orienterte du deg om renter og betingelser da du byttet bank sist? Total base: 2011 n=143; 2010 n=49 Base: De som har skiftet hovedbank

9 99 Hvilke av følgende produkter og tjenester benytter du i din hovedbank? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

10 10 Hvilke produkter og tjenester har du i dine øvrige banker? Total base: 2011 n=1542; 2010 n=710 Base: De som bruker flere banker

11 11 Opplever du det som trygt å bruke nettbanken din? Total base: 2011 n=2668; 2010 n=1073 Base: De som bruker nettbank

12 12 Har du noen gang blitt utsatt for svindel eller svindelforsøk i forbindelse med bruk av nettbank? Total base: 2011 n=2668; 2010 n=1073 Base: De som bruker nettbank

13 13 Har du fleksibelt boliglån, dvs. at du selv velger hvor mye du vil låne til enhver tid innenfor en avtalt ramme, og når og hvor mye du vil betale ned på lånet ditt? Lånene markedsføres gjerne som rammelån/ fleksilån/seniorlån/boligkreditt. Total base: 2011 n=1552; 2010 n=684 Base: De som har boliglån

14 14 Hva er årsaken eller årsakene til at du har denne typen lån? Total base: 2011 n=551; 2010 n=200 Base: De som har fleksibelt boliglån

15 15 Har du brukt rammelånet til noen av de følgende formål? Total base: 2011 n=551; 2010 n=200 Base: De som har fleksibelt boliglån

16 16 Betaler du jevnlig avdrag på ditt rammelån? Total base: 2011 n=551; 2010 n=200 Base: De som har fleksibelt boliglån

17 17 Har du betalt avdrag på ditt rammelån i løpet av siste 6 måneder? Total base: 2011 n=97; 2010 n=53 Base: De som ikke betaler jevnlig avdrag på rammelån

18 18 Har du en fast kunderådgiver? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

19 19 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 510.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig eller svært fornøyd (4 og 5) og misfornøyd eller mindre misfornøyd (1 og 2) Hvor fornøyd er du med din kunderådgiver i din hovedbank?

20 20 Er du med i et kundefordelsprogram (kundefordelsprogram kan for eksempel hete Total, Total Pluss, Fordel og lignende)? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

21 21 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 7-2.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom meget store eller store fordeler (4 og 5) og ingen fordeler i det hele tatt eller kun noen små fordeler (1 og 2) Hvor fornøyd er du med din kunderådgiver i din hovedbank?

22 22 På hvilken måte foretrekker du å betale regninger? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

23 23 Har du noen gang benyttet en chattetjeneste i banken din? Total base: 2011 n=3024

24 24 Har du benyttet sms til noen av de følgende banktjenester? Total base: 2011 n=3024

25 25 Har du lastet ned en ”Bank App” til din mobil? Total base: 2011 n=3024

26 26 Er du Facebook venn med noen av de bankene du bruker? Total base: 2011 n=3024

27 27 Hvor lenge har du vært kunde i din hovedbank? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

28 28 Har du i løpet av de siste 12 måneder fått rådgivning om lån, sparing, pensjonssparing eller forsikring fra din hovedbank? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

29 29 Hvordan skjedde rådgivningen? Total base: 2011 n=986; 2010 n=444 Base: De som har hatt rådgivning

30 30 Hvor ofte bruker du kort til å betale for varer og tjenester osv. i butikk? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

31 31 Hvor ofte bruker du kort til å betale for varer og tjenester osv. på internett? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

32 32 For hvilke beløp velger du å bruke kort som betalingsmiddel? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

33 33 Hvor fornøyd er du med din hovedbank når det gjelder? 1 av 2 0-100 scorer Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Poeng

34 34 Hvor fornøyd er du med din hovedbank når det gjelder? 2 av 2 0-100 scorer Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Poeng

35 35 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 54 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor fornøyd er du med din hovedbank totalt sett? Indeks*) Differanse mellom usedvanlig eller svært fornøyd (4 og 5) og misfornøyd eller mindre misfornøyd (1 og 2)

36 36 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 23-3.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor store fordeler mener du å ha ved å velge din hovedbank fremfor en annen bank? Indeks*) Differanse mellom meget store eller store fordeler (4 og 5) og ingen fordeler i det hele tatt eller kun noen små fordeler (1 og 2)

37 37 Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt grunn til å klage på din hovedbank og har du faktisk klaget? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

38 38 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 821.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos din hovedbank? Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikker (4 og 5) og helt sikkert ikke eller ganske sikkert ikke (1 og 2)

39 39 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 560.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale din hovedbank til venner og bekjente? Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikker (4 og 5) og helt sikkert ikke eller ganske sikkert ikke (1 og 2)

40 40 Noen avgjørelser i livet er svært viktige og andre er mindre viktige. Hvor viktig avgjørelse er valg av bank for deg, det vil si hvilken bank du velger å være kunde i? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 210.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom ytterst eller meget viktig (4 og 5) og ikke viktig i det hele tatt eller ikke særlig viktig (1 og 2)

41 41 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Hvor lett er det å bytte bank?

42 42 832.0 814.0 683.0 45-6.0 441.0 160.0 15-3.0 -203.0 -21-4.0 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander..

43 43 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander..

44 44 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Indeks*) Differanse mellom de som har svart 1 og 2 (i svært stor grad) og de som har svart 5 og 6 (I svært liten grad) 35 Indeks*)2011 vs 2010 I hvor stor grad har du tillit til banker i det norske markedet?

45 45 Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

46 46 Hva mener du er viktigst i din vurdering av det å ta samfunnsansvar for en bank? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

47 47 Hvordan vil du vurdere bankenes samlede omdømme eller anseelse? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

48 48 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Er du villig til å betale en høyere pris eller akseptere lavere avkastning på dine spareprodukter for at et selskap innen bank og forsikring skal ta samfunnsansvar?

49 Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske skadeforsikrings- markedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total

50 50 Om Norsk Finansbarometeret 2011 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2011 omfatter 3025 intervju gjennomført i uke 1 og uke 2 2011, blant befolkningen 18 år +. Denne rapporten tar for seg det norske skadeforsikringsmarkedet. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004. Norsk Finansbarometer 2011 fokuserer på: – Kundens bruk av sitt skadeforsikringsselskap. – Skadeforsikringsselskapenes betjening av kunden. – Evaluering av kunderelasjonen. – Skadeforsikringsselskapenes profil i markedet.

51 51 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Bruke av selskap – Antall selskap i bruk

52 52 Har du byttet hovedselskap innen skadeforsikring i løpet av det siste året? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

53 53 Total base: 2011 n=439; 2010 n=157 Base: De som har skiftet hovedbank Før du byttet forsikringsselskap, informerte du tidligere forsikringsselskap om at du hadde planer om å bytte forsikringsleverandør?

54 54 Gjorde selskapet et aktivt forsøk på å forhindre at du byttet? Total base: 2011 n=114; 2010 n=35 Base: De som informerte tidligere selskap

55 55 Hvilke av følgende skadeprodukter har du i ditt hovedselskap? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

56 56 Hvilke skadeprodukter har du i andre forsikringselskap? Total base: 2011 n=912; 2010 n=569 Base: De som bruker flere skadeforsikringsselskap

57 57 Hvor lenge har du vært kunde i ditt hovedselskap? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

58 58 Har du en fast kontaktperson i ditt/dine forsikringsselskap? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

59 59 Total base: 2011 n=797; 2010 n=359 571.0 Indeks*)2011 vs 2010 Base: De som har fast kontaktperson i hovedselskap Hvor fornøyd er du med din kontaktperson i ditt hovedselskap? Indeks*) Differanse mellom usedvanlig eller svært fornøyd (4 og 5) og misfornøyd eller mindre misfornøyd (1 og 2)

60 60 Er du med i et kundefordelsprogram? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

61 61 Total base: 2011 n=1059; 2010 n=474 26-4.0 Indeks*)2011 vs 2010 Base: De som er med i kundefordelsprogram I hvilken grad opplever du å ha fordeler ved å være med i et fordelsprogram? Indeks*) Differanse mellom meget store eller store fordeler (4 og 5) og ingen fordeler i det hele tatt eller kun noen små fordeler (1 og 2)

62 62 Har du meldt et eller flere forsikringstilfeller til et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 år? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

63 63 Hvor fornøyd er du med skadeforsikringsselskapets behandling av ditt siste forsikringstilfelle? Total base: 2011 n=1248; 2010 n=540 Base: De som har hatt ett eller flere forsikringstilfeller siste 3 år

64 64 Fikk du utbetalt erstatning? Total base: 2011 n=1248; 2010 n=540 Base: De som har hatt ett eller flere forsikringstilfeller siste 3 år

65 65 Synes du at erstatningen du fikk var passende? Total base: 2011 n=942; 2010 n=402 Base: De som fikk erstatning

66 66 Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 Har du av andre grunner tatt kontakt med eller blitt kontaktet av ett eller flere av dine forsikringsselskap i løpet av de siste 12 måneder?

67 67 Hvor fornøyd er du med ditt hovedforsikringsselskap innen skade når det gjelder … 0-100 scorer Total base: 2011 n=-; 2010 n=1176

68 68 Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 432.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor fornøyd er du med ditt hovedselskap totalt sett? Indeks*) Differanse mellom usedvanlig eller svært fornøyd (4 og 5) og misfornøyd eller mindre misfornøyd (1 og 2)

69 69 Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 140.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor store fordeler mener du å ha gjennom ditt hovedselskap fremfor et annet selskap? Indeks*) Differanse mellom meget store eller store fordeler (4 og 5) og ingen fordeler i det hele tatt eller kun noen små fordeler (1 og 2)

70 70 Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt grunn til å klage på hovedselskap ditt og har du faktisk klaget? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

71 71 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos ditt hovedselskap de neste 12 måneder? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 732.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikker (4 og 5) og helt sikkert ikke eller ganske sikkert ikke (1 og 2)

72 72 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale ditt hovedselskap til venner og bekjente? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 430.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikker (4 og 5) og helt sikkert ikke eller ganske sikkert ikke (1 og 2)

73 73 Noen avgjørelser i livet er svært viktige og andre er mindre viktige. Hvor viktig avgjørelse er valg av skadeforsikringsselskap for deg, det vil si hvilket selskap du velger å være kunde i? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 254.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom ytterst eller meget viktig (4 og 5) og ikke viktig i det hele tatt eller ikke særlig viktig (1 og 2)

74 74 Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 Hvor lett er det å bytte skadeforsikringsselskap

75 75 412.0 392.0 333.0 206.0 8 -198.0 -533.0 -54-6.0 -78-2.0 Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Hvor ening eller uenig er du i følgende påstander?

76 76 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176 Hvor ening eller uenig er du i følgende påstander?

77 77 På hvilke forsikringsprodukter tror du det er lettest å svindle? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

78 78 I hvilken grad synes du det er rimelig at økt forsikringssvindel fører til økte forsikringspremier? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

79 79 Har du fått avslag på å tegne forsikring i et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 årene? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

80 80 Synes du avslaget var godt begrunnet? Total base: 2011 n=61; 2010 n=17 Base: De som har fått begrunnet avslag på å få tegne forsikring

81 81 Kjenner du til at du nå kan flytte dine skadeforsikringer med en måneds varsel? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

82 82 Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

83 83 Hva mener du er viktigst i din vurdering av det å ta samfunnsansvar for et forsikringsselskap? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

84 84 Hvordan vil du vurdere skadeforsikringsselskapenes samlede omdømme eller anseelse? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

85 85 Hvor mye av hver hundrelapp innbetalt i premie til skadeforsikringsselskapene i 2010 tror du gikk ut igjen i form av erstatninger? Total base: 2011 n=2811; 2010 n=1176

86 Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske livs- og pensjonsforsikrings- markedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total

87 87 Om Norsk Finansbarometeret 2011 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2011 omfatter 3025 intervju gjennomført i uke 1 og uke 2 2011, blant befolkningen 18 år +. Denne rapporten tar for seg det norske livs- og pensjonsforsikringsmarkedet. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004. Norsk Finansbarometer 2011 fokuserer på: – Kundens bruk av sin leverandør av livs- og/eller pensjonsforsikring. – Livs- og/eller pensjonsforsikringsleverandørenes betjening av kunden. – Evaluering av kunderelasjonen. – Livs- og/eller pensjonsforsikringsleverandørenes profil i markedet.

88 88 Er du dekket av kollektiv livsog /eller pensjonsforsikring gjennom jobb eller fagforbund? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

89 89 Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685 Bruk av selskap – antall selskap i bruk

90 90 Har du byttet leverandør av PRIVAT livsog /eller pensjonsforsikring i løpet av det siste året? Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685

91 91 Hvilke av følgende private livsog /eller pensjonsforsikringprodukter har du? Se bort fra forsikringer du måtte ha gjennom jobb og/eller fagforbund. Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685

92 92 Hvor lenge har du vært kunde hos din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring? Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685

93 93 Har du tatt kontakt med eller blitt kontaktet av din hovedleverandør angående din private livs- og/eller pensjonsforsikring i løpet av de siste 12 mnd? Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685

94 94 Hvor fornøyd er du med din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring når det gjelder… 0-100 scorer Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685

95 95 Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig eller svært fornøyd (4 og 5) og misfornøyd eller mindre misfornøyd (1 og 2) 19-3.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor fornøyd er du med din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring totalt sett?

96 96 Hvor store fordeler mener du å ha ved å velge din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring fremfor en annen leverandør? Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685 Indeks*) Differanse mellom meget store eller store fordeler (4 og 5) og ingen fordeler i det hele tatt eller kun noen små fordeler (1 og 2) -14-3.0 Indeks*)2011 vs 2010

97 97 Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt grunn til å klage på din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring og har du faktisk klaget? Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685

98 98 Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikker (4 og 5) og helt sikkert ikke eller ganske sikkert ikke (1 og 2) 640.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring?

99 99 Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685 Indeks*) Differanse mellom ytterst eller meget viktig (4 og 5) og ikke viktig i det hele tatt eller ikke særlig viktig (1 og 2) 16-6.0 Indeks*)2011 vs 2010 Noen avgjørelser i livet er svært viktige og andre er mindre viktige. Hvor viktig er avgjørelse av valg av leverandør innen privat livs- og/eller pensjonsforsikring for deg, det vil si hvilket selskap velger du å være kunde i?

100 100 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale din hovedleverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring til venner og bekjente? Total base: 2011 n=1510; 2010 n=685 17-7.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikker (4 og 5) og helt sikkert ikke eller ganske sikkert ikke (1 og 2)

101 101 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Hvor lett er det å bytte leverandør av privat livs- og/eller pensjonsforsikring?

102 102 182.0 -3-6.0 -81.0 -11-5.0 -21-10.0 -40-4.0 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander…

103 103 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander…

104 104 På hvilken måte har du fått eller innhentet informasjon om din samlede alderspensjon fra Folketrygden og tjenestepensjon via arbeidsgiver. Total base: 2011 n=3024

105 105 Har du benyttet noen elektroniske simuleringsverktøy for beregning av alderspensjon og eventuelt hvilke? Total base: 2011 n=3024

106 106 De siste årene har det vært diskusjon om ny folketrygd i forbindelse med pensjonsreformen. Har denne diskusjonen bidratt til at du sparer penger eller planlegger å spare til alderdommen? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

107 107 I hvilken grad har du kjennskap til innholdet i pensjonsreformen? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

108 108 Hvor har du fått eller innhentet informasjon fra om pensjonsreformen? Total base: 2011 n=371 Base: De som har svart at de har god kjennskap 4 eller 5) til innholdet i pensjonsreformen

109 109 I hvilken grad har du kjennskap til hvilken betydning pensjonsreformen får for deg? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

110 110 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Utbetalinger fra en privat pensjonsforsikring kan tidsbegrenses til en periode på for eksempel 10 år, eller vare livet ut fra pensjonsalder. Gitt at det er samme totalbeløp som skal fordeles, hva vil du foretrekke?

111 111 Total base: 2011 n=1075 Base: De som er ansatt i privatsektor Har du kjennskap til hva slags tjenestepensjonsordning på jobben du er omfattet av? Er dette en ytelsesbasert ordning hvor utbetalingen utgjør en andel av sluttlønn (for eksempel 66 prosent) eller en innskuddsbasert ordning hvor bedriften setter av et årlig innskudd som andel av lønn og total pensjon er summen av alle innskudd og avkastning på disse

112 112 Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

113 113 Hva mener du er viktigst i din vurdering av det å ta samfunnsansvar for et forsikringsselskap? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

114 114 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Er du villig til å betale en høyere pris eller akseptere lavere avkastning på dine spareprodukter for at et selskap innen bank og forsikring skal ta samfunnsansvar?

115 115 Hvordan vil du vurdere livselskapenes samlede omdømme eller anseelse? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

116 116 Hvor stor nedgang i inntekt er du villig til å akseptere ved avgang til pensjonsalder? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

117 117 Når ønsker du å gå av med pensjon? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

118 118 Når tror du det er realistisk at du faktisk kommer til å gå av med pensjon? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238


Laste ned ppt "Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google