Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima og Miljø Postkomskolen Introduksjonskurset 1.7.1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima og Miljø Postkomskolen Introduksjonskurset 1.7.1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima og Miljø Postkomskolen Introduksjonskurset 1.7.1

2 Hvorfor fokus på klima og miljø Global oppvarming –Fattigdomsproblematikken –Klimaflyktninger –Kamp om vann og energi Konsernet, Norges største transportbedrift –CO2 utslipp –Svevestøv –Støy Postkom –har stor reisevirksomhet –Også privatpersoner og dermed samfunnsaktører

3 Historisk utvikling

4 Postkoms miljøsatsing Postkom Alle TV skal ha miljøsertifikat innen 2012 Aktiv mot Los lokalapparat Klima på dagsorden på alle konferanser og møter Reiser –primært kollektive løsninger Bruke minst forurensende løsninger der det er hensiktmessig Mot bedriften Stille krav i drøftinger om miljøvennlige løsninger Avvikle firmabilordning Månedskort til ansatte Kildesortering Grønn elektrisitet Gjenbrukløsninger fremfor resirkuleringsløsninger Miljøøkonomisk kjøring

5 Postkoms miljøsatsing forts Postkom skal være en aktiv pådriver for at LO setter Klima på dagsorden og være en politisk pådriver nasjonalt Postkom skal søke kompetanse hos Bellona og andre kompetansemiljøer

6 Postkonsernets Miljøsatsing Vei til bane Mer effektiv logistikk Krav til leverandører Alternativ kjøreteknologi Alternativ drivstoff Økokjøring Redusere tjenestereiser Redusere oljefyring

7 Tiltak De ulike ambisjonsnivåene har alle potensielle kostnadsreduksjoner, men de tilhørende tiltakene vil ha ulike operasjonell innvirkning MiljølederskapComplianceModerat satsning Modalskift Vei til bane 0%1%2% Andel av dagens transport på vei som flyttes til tog* Mer effektiv logistikk 1%3%5% Prosentvis reduksjon i utslipp gjennom TDLP-prosjektet Krav til under- leverandører 10%20%30% Prosentvis reduksjon i utslipp fra underleverandørene Alternativ kjøreteknologi 010001300 Antall bilende ruter erstattet med mer CO 2 -vennlige alternativ* Alternativt drivstoff 0 % og 0%20% og 10%50% og 25% Andel lastebiler og varebiler på ”grønt” drivstoff Økokjøring 5%7,5%10% Prosentvis reduksjon i utslipp gjennom økokjøring Redusere tjenestereiser 10 % Prosentvis reduksjon i utslipp fra tjenestereiser Redusere oljefyring 20 % Prosentvis reduksjon i bruk av oljefyring 10% reduksjon** i CO 2 -utslipp 70 MNOK i anslått kostnadsreduksjon 20% reduksjon** i CO 2 -utslipp 182 MNOK i anslått kostnadsreduksjon 30% reduksjon** i CO 2 -utslipp 227 MNOK i anslått kostnadsreduksjon * Endring i forhold til dagens situasjon **Prosentvise reduksjoner er basert på CO 2 -utslipp og transportvolum og tonnkilometer i 2008, og må justeres i henhold til eventuelle endringer i transportvolum og tonnkilometer 7

8 Gruppeoppgaver Hva kan dere være behjelpelig med for å oppfylle Postkoms og konsernets miljøsatsing? Kom med tre konkrete forslag Hvordan få med deg din kollega i dette arbeidet? Hva kan du gjøre som privatperson for å bedre miljøet?


Laste ned ppt "Klima og Miljø Postkomskolen Introduksjonskurset 1.7.1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google