Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kina på fremmarsj USA trår vannet Europa på glattisen Ved et veiskille i den globale økonomien Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI 24. august 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kina på fremmarsj USA trår vannet Europa på glattisen Ved et veiskille i den globale økonomien Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI 24. august 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kina på fremmarsj USA trår vannet Europa på glattisen Ved et veiskille i den globale økonomien Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI 24. august 2016

2 1. KINA PÅ FREMMARSJ Kina er en byråkratisk-autoritær ettparti-stat Sentralisert i prinsippet Men betydelig desentralisering i praksis «Fjellet er høyt og keiseren er langt borte» 31 provinser, og ytterligere fire nivåer, ned til «villages» arne jon isachsen 2

3 Kort tilbakeblikk 1978: Deng tar over, økonomisk vekst i fokus. Prøve og feile «Reformere og åpne opp» Pragmatisk tilnærming – viktig at katta fanger mus 1992 og 2002 og 2012: Ryddig overgang av makten, til Jiang, Hu og Xi. Hendte aldri i de 74 årene Sovjetunionen eksisterte 86 millioner medlemmer av Partiet arne jon isachsen 3

4 Åpnet tidlig opp for etablering av utenlandske foretak i Kina arne jon isachsen 4

5 Rivende urbanisering arne jon isachsen 5

6 Zhu Rongji statsminister 1998-2003 – med kraft i klypene Privatisering av boligmarkedet Reform av statseide foretak (SOE) Medlem av WTO i 2001 arne jon isachsen 6

7 Xi Jinping er Generalsekretær i Partiet President for landet Leder av Militærkommisjonen arne jon isachsen 7

8 Rivende utvikling senere år med direkteinvesteringer i utlandet arne jon isachsen 8

9 Stor boligbygging, som flater ut arne jon isachsen 9

10 1997 – 2014Expressways, fra 5.000 km til 112.000 km 2000 – 2013 Havnekapasitet seks-doblet 2000 – 2013 Bygget ut nye kraftverk hvert år tilsvarende kapasiteten i UK arne jon isachsen 10

11 Noen utfordringer 1.Statseide foretak 2.Gjeldsutviklingen 3.RMB som internasjonal valuta? 4.Fra investeringsdrevet til konsumdrevet vekst 5.Korrupsjon 6.Marked versus Stat 7.Innovasjon og ny teknologi 8.Summing up arne jon isachsen 11

12 STATSEIDE FORETAK Finnes 280.000 statseide foretak. 111 av dem samlet i SASAC (med 23.000 individuelle foretak) 1995, SOE overskudd tilsvarende 0,3 % av BNP 2007, SOE overskudd tilsvarende 6,6 % av BNP arne jon isachsen 12

13 …. Men så går det dårligere arne jon isachsen 13

14 Finanskrisen (2008) møtt med gigantisk investeringsprogram arne jon isachsen 14

15 Behov for overgang fra investeringsdrevet til konsumdrevet vekst arne jon isachsen 15

16 Problem at SOEs ikke går konkurs. Arthur Kroeber: «Competition only works if the losing firms exit the market through bankruptcy or acquisition by stronger players.» Kan lære av KV i 1987 arne jon isachsen 16

17 GJELDSUTVIKLING Samlet gjeld i Kina (husholdninger, foretak, myndighetene) 140 % av BNP i 2008 230 % av BNP i 2015 arne jon isachsen 17

18 SOEs og «local governments» (fem nivåer i Kina) står for det meste av veksten SOEs låner og finansierer stadig mindre lønnsomme prosjekter Og går ikke konkurs. Zombie firms Økende gjeld/BNP og synkende avkastning på kapitalen er en farlig kombinasjon arne jon isachsen 18

19 RMB SOM INTERNASJONAL VALUTA? Åpner for friere bevegelse av kapital ut og inn av Kina Men da blir det vanskelig å styre valutakursen PBOC ut med 700 mrd. dollar for å holde kontroll på kursen 22 prosent av Kinas handel i RMB Men bare 2 prosent av internasjonale transaksjoner i RMB RMB ingen utfordrer til USD arne jon isachsen 19

20 FRA INVESTERINGSDREVET TIL KONSUMDREVET VEKST Behov for en større andel av inntektene til husholdningene Vil gi vekst i privat forbruk Labor’s share of income: 54 % i 1995 47 % i 2008 Politisk vanskelig å få til – eliten vil bevare sine fordeler arne jon isachsen 20

21 Gini fra 0,35 i 1995 til 0,49 i 2010 (der høyere Gini betyr skjevere fordeling). Krever også bedre kår for «migrant labor» 200 millioner – som jobber i byene, men uten samme tilgang på helse, skole og pensjon som dem som bor der. Er fremmedarbeidere i eget land arne jon isachsen 21

22 KORRUPSJON Store prosjekter og mye korrupsjon. Xi – hard og langvarig kamp mot korrupsjon Populært Kan ta ut politiske motstandere «… to break down resistance to future major reforms in local governments and in SOEs.» Men skaper frykt og vegring mot å ta beslutninger Selv ikke uten skramme? arne jon isachsen 22

23 MARKED VERSUS STAT Market forces should play a «decisive role» in resource allocation State sector should have a «dominant role» in the economy MEN: Kan ikke ha det begge veier Overgang til mer bruk av marked vil bli meget smertefull Veksten ned på fem-tallet? arne jon isachsen 23

24 Lavere vekst arne jon isachsen 24

25 INNOVASJON OG NY TEKNOLOGI Stadig mer avansert teknologi i Kina Men langt unna at Kina tar over som «technologial leader» Need critical thinking Need to connect to the world arne jon isachsen 25

26 Ikke hva lederskapet oppmuntrer til To tredjeparter av kinesere som studere i utlandet forblir i utlandet Hjemme – vekt på å imitere og å gjengi Ikke på å utfordre og å skape arne jon isachsen 26

27 SUMMING UP Arthur Kroeber, om Japan på 1980-tallet og Kina i dag: «Leadership is committed to a growth model and forms of organization that are nearing the end of their useful lives, but are politically difficult to change.» arne jon isachsen 27

28 2. USA TRÅR VANNET USA er et levende og robust demokrati Med stort potensiale for forbedringer arne jon isachsen 28

29 Kort tilbakeblikk 1940s – 1970sÅrlig økonomisk vekst på nær 4 % i snitt Early 1970sOPEC I og Bretton Woods systemet i oppløsning 1991Sovjetsamveldet over i historien 2000sKina kommer arne jon isachsen 29

30 Noen utfordringer 1.Finanskrisen 2.Økende forskjeller og synkende produktivitetsvekst 3.Hvordan gjøre plass til Kina? arne jon isachsen 30

31 FINANSKRISEN Fra «The Great Moderation» til «The Great Recession» Startet med Lehman Brothers’ konkurs 16. September 2008 Hvorfor så ingen at den kom? Spurte dronning Elizabeth Ble håndtert bra i USA – fra et makroperspektiv (Ikke så bra i mikro. Urimelige fordelingsvirkninger) arne jon isachsen 31

32 Secular stagnation – Varig tap i BNP i USA. Og adskillig verre i mange andre land arne jon isachsen 32

33 TARP på 700 mrd dollar for å håndtere bank og finans Lar banker gå konkurs – tar tap og kommer videre Innovativ pengepolitikk Renten ned mot null Kvantitative lettelser Finanspolitisk stimulans på 831 mrd dollar over ti år – holde etterspørselen oppe Obama redder GM – går inn med egenkapital Kredittlinjer til andre sentralbanker som trenger dollar arne jon isachsen 33

34 Mot 2 % - Amerika? 2 % vekst i BNP 2 % inflasjon 2 % rente (null i realrente) 2 % underskudd i statsfinansene 2 % underskudd i handelen med utlandet arne jon isachsen 34

35 arne jon isachsen 35

36 ØKENDE FORSKJELLER OG SYNKENDE PRODUKTIVITETSVEKST Vekst i produktivitet er avtakende To syn på fremtiden Robert Gordon: The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War Erik Brynjolfsson & Andrew MaAfee: The Second Machine Age arne jon isachsen 36

37 arne jon isachsen 37

38 OECD (206): «Never in the past 30 years has productivity growth been lower than since the global financial crisis, and never has income inequality been higher than it is today» arne jon isachsen 38

39 Vekst i produktivitet mer enn halvert Gjennomsnittslønn vokser saktere enn produktivitet Økende forskjeller i lønninger Omfordeling via skatter og overføringer mindre enn før arne jon isachsen 39

40 Forklaringer Globalisering Skill-biased technical change Svekket forhandlingsstyrke hos arbeidstakerne Michael Spence: «Globalization more complex in distributional terms than acknowledged» arne jon isachsen 40

41 I amerikanske byer med rask vekst i handel med Kina finner vi følgende: Lavere lønninger Lavere sysselsettingsgrad Høyere arbeidsledighet «Need to restore inclusiveness to growth patterns» arne jon isachsen 41

42 Populisme og nasjonalisme gis gode vekstvilkår TPP blir neppe noe av – Trans-Pacific Partnership Verken Hillary eller Donald særlig begeistret The Economist 13. august 2016: «… discomfort with TPP is mostly rooted in a mistrust of the elite» arne jon isachsen 42

43 HVORDAN GJØRE PLASS TIL KINA? Jeff Bader: «China is not seeking wholesale revision of the global order» AIIB tuftet på etablerte prinsipper, med rom for andre WTO vært en enorm fordel for Kina Samt utenlandske direkteinvesteringer i Kina Kina neppe klar for å utfordre USA globalt Har ikke noe alliansesystem med andre land arne jon isachsen 43

44 MEN: Likevel ingen «status quo» makt Ønsker en multipolar verden (slik Putin gjør også) Kinas historie viktig: Midtens rike Ønske om regionalt hegemoni Kina er nå største handelspartner for alle land i Asia, unntatt Filippinene arne jon isachsen 44

45 The Silk Road Economic Belt and the Maritime Silk Road arne jon isachsen 45

46 arne jon isachsen 46

47 MEN: Amerika vil ikke tolere «… a transformation in which Chinese economic dominance translates into security submission by its neighbors». arne jon isachsen 47

48 3. EUROPA PÅ GLATTISEN arne jon isachsen 48

49 Kort tilbakeblikk Europa har ikke håndtert finanskrisen godt Arbeidsledigheten vedvarende høy – men på vei ned arne jon isachsen 49

50 Økonomisk utvikling i eurolandene siste 20 år arne jon isachsen 50

51 arne jon isachsen 51

52 Felles mynt forutsetter preferanse for samme inflasjon arne jon isachsen 52

53 Noen utfordringer 1. Eurokrisen 2. Hellas – behov for at gjeld skrives ned 3. Tyskland – moralens vokter 4. Flyktningkrisen 5. Ukraina 6. Brexit arne jon isachsen 53

54 EUROKRISEN Euro – og kredittrisiko ble ikke priset Tidligere, prising av risiko for devaluering arne jon isachsen 54

55 arne jon isachsen 55

56 2008 – og kredittrisiko prises Euro – forutsetter en solidaritet som ikke er der arne jon isachsen 56

57 arne jon isachsen 57

58 4.VED ET VEISKILLE I DEN GLOBALE ØKONOMIEN Skjev fordeling For stor og kompleks finanssektor arne jon isachsen 58

59 HØY ARBEIDSLØSHET OG SKJEV FORDELING …. Etter finanskrisen, for lite etterspørsel og for høy arbeidsløshet Møtes med lave renter og gjeldsfinansiert etterspørsel Skaper problemer med finansiell stabilitet Og problem ved skjevere inntektsfordeling som skaper sosial uro To fluer i et smekk: Jevnere inntektsfordeling vil gi økt etterspørsel og raskere lønnsvekst Fra lånefinansierte investeringer til inntektsbasert konsum er det so arne jon isachsen 59

60 … OG EN KOMPLEKS OG DOMINERENDE FINANSSEKTOR Finanssektorens rolle blitt altfor dominerende Tiltakende kompleksitet Virker vanskelig å gjøre noe med dette arne jon isachsen 60

61 arne jon isachsen 61

62 arne jon isachsen 62

63 arne jon isachsen 63

64 arne jon isachsen 64

65 arne jon isachsen 65

66 arne jon isachsen 66


Laste ned ppt "Kina på fremmarsj USA trår vannet Europa på glattisen Ved et veiskille i den globale økonomien Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI 24. august 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google