Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLOKE PENGER Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge Næringsdagane i Sogn og Fjordane, 20. mai 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLOKE PENGER Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge Næringsdagane i Sogn og Fjordane, 20. mai 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 KLOKE PENGER Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge Næringsdagane i Sogn og Fjordane, 20. mai 2015

2 2

3 Treffes av to store utfordringer samtidig 3 Etterspørsel fra Olje- og gass- virksomheten som andel BNP Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig

4 Svake vekstimpulser internasjonalt USA –Økt vekst (?) –QE-program avsluttet i fjor –Første renteheving nærmer seg Euro området –Sårbar vekst, høy arbeidsledighet, lav inflasjon –Meget ekspansiv pengepolitikk –Hellas? Kina –Redusert veksttakt –Fra investeringer til konsum som vekstmotor –Svakt boligmarked, høy foretaksgjeld og usikkerhet i kredittmarkedet gir bekymring Årsvekst i BNP (GDP) og fremskrivninger. Prosent 4 Kilde: IMF, April 2015

5 Villere og våtere vær - konsekvenser for mennesker og virksomheter

6 Svakere produktivitetsvekst etter 2005 6 Timeverksproduktivitet, markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå

7 Bekymringsfull lav fullføring i UH-sektoren Kilde: Statistisk sentralbyrå. Avlagt grad i løpet av 10 år

8 Samfunnsøkonomisk netto nytte av veiinvesteringsprosjektene i NTP 2010-2019 og NTP 2014 -2023 Mrd. kroner Stor samfunnsøkonomisk gevinst av lønnsomme veiinvesteringer Kilde: Nasjonal Transportplan 2010-2019 og Nasjonal Transportplan 2014 - 2023.

9 Lave investeringer i immateriell kapital Kilde: OECD. Prosent av BNP

10 10 Vi må ruste Norge for fremtiden Foto: Tommy Strømmen

11 Omstillingens tiår 11

12 Andel av arbeidstakere som har rapportert substansiell restrukturering eller omorganisering de tre siste årene (2011). Prosent Norske arbeidstagere er vant til omstilling Kilde: OECD.

13 13 The Global Competitiveness Report 2014-2015 Performance Overview Norway

14 14 Globale drivere – lokale løsninger ”Flinke folk er den viktigaste ressursen vår.”

15 15 Kloke hoder Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

16 Kompetanse – vår viktigste investering 16

17 17 Teknologi og innovasjon

18

19 19 Bilde: FMC Technologies

20 Innovativ teknologianvendelse Siemens og Statoil Teknologisamarbeid Vindkraft Undervannsteknologi Elektrisk teknologi og energieffektivisering

21 Vekst i faglig og administrativt personale i UH-sektoren (1996=100) Fra kvantitet til kvalitet i utdanningen Kilde: Database for statistikk om høyere utdanning.

22 Kloke hoder trenger kloke penger Stimulere et mangfoldig privat eierskap Styrke såkorninvesteringer og venturemiljøer Innovasjon og entreprenørskap inn i skolen Forsterket samspill næringsliv og utdanning 22

23 23 Forventet investeringbehov for urban infrastruktur til 2030 (US$ 1000 milliarder) Pensjonsmidler til forvaltning i prosent av BNP Kilde: Deutsche Bank og G20/OECD Policy Note on Pension Fund Financing for Green Infrastructure and Initiatives 23 Infrastruktur og pensjonsmidler Infrastruktur Vedlikeholdsetterslep Utbyggingsbehov Pensjonsmidler Trenger investeringsmuligheter Stabil inntjening – også under finansiell uro “A perfect match”? Langsiktige investorer

24 24


Laste ned ppt "KLOKE PENGER Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge Næringsdagane i Sogn og Fjordane, 20. mai 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google