Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. ESA-saken –historikk – oppfølging av ESA-vedtak 12. mars 2014 Avd.dir. Kjell Røynesdal Samfunnsodontologisk forum 18.. juni 2014

2 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og venstrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Bakgrunn for klagen til Efta Surveillance Authority (ESA) Opprop fra BTF november 2011- vedr. kommende markedsportal: Grunnlaget for portalen kan være ulovlig FK tannhelsetjeneste tilbyr behandling til voksne til lavere priser enn privattannleger DOT mottar årlig store subsidier – 2,7 mrd. kroner (2011) Foregår en ulovlig konkurransevridning Det legges ikke frem separate regnskaper for voksenbehandlingen (gruppe f) 2

3 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og venstrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” ESAs første henvendelse-mai 2012: bestilling av faktaopplysninger  Organisering og finansiering av tannhelsetjenester siden 1994 (”in detail”)  Skatteregler relevant for FK  Bonussystemer for tannlegene  Krav om separate regnskaper? 3

4 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Finansiering av kommunesektoren Øremerkede tilskudd SkatteinntekterRammetilskudd Egenbetalinger (gebyrer) Frie inntekter ”Bundne” inntekter Fra innb. Fra staten 40%36% 15%5% I tillegg: Momskompensasjon(4%) 4

5 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og høyrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Ny opplysningsrunde etter uformelt møte i oktober 2012  Omfanget av tilbudet til voksne – fylkesvis variasjon  Modeller for prissetting  Hvem fastsetter prisene 5

6 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og venstrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Andel av Den offentlige tannhelsetjenestens pasienter som utgjør voksne, betalende (lavest og høyest 2001 - 2011) – angitt i prosent 20012011 Oslo8 (?)1,1 Akershus0,352,2 Vest-Agder3,5 Finnmark3338,9 Troms2027,7 Sør-Trøndelag20,330,8 6

7 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og høyrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Endelig avgjørelse i ESA – mars 2014 Finansieringen av tannhelsetjenester som FK tilbyr voksne mot betaling er ikke i samsvar med regler om offentlig statsstøtte FK må kunne dokumentere at offentlige midler ikke benyttes til å subsidiere den økonomiske aktiviteten Det må etableres separate regnskaper for tjenester av hhv økonomisk og ikke- økonomisk karakter – korrekt fordeling av inntekter og kostnader 7

8 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og høyrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” ESAs avgjørelse forts.  Pga manglende nasjonalt regelverk kan det ikke utelukkes at det foregår kryssubsidiering  Tjenester til voksne mot betaling i distriktene (uten et fungerende marked) kan falle inn under betegnelsen tjenester av allmenn økonomisk betydning – disse kan på visse betingelser subsidieres  Nasjonalt regelverk må tre i kraft fra 1. januar 2015 8

9 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og høyrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Krav fra ESA Tre regnskapstyper må etableres Tjenester som FK er lovpålagt (§ 1-3 første ledd) – ikke-økonomisk aktivitet Tjenester til voksne mot betaling i områder uten et marked – økonomisk aktivitet, men tjenester av allmenn økonomisk betydning Tjenester til voksne i et fungerende marked, i konkurranse med private – økonomisk aktivitet 9

10 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og høyrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Kravene i regnskapsføringen  Alle kostnader, direkte og indirekte, inkludert forholdsmessig andel av felleskostnader, må fordeles mellom de tre ulike aktiviteter  Eventuell bonus må inngå i kostnadene  Den økonomiske aktiviteten må gi et rimelig overskudd 10

11 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og høyrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Tjenester av allmenn økonomisk betydning Følger av EU-kommisjonens beslutning 2012/21/EU  Kan også gis offentlig støtte over tak på 15 mill. Euro  Forpliktelsene må forankres i et regelverk  En rekke krav til hva regelverket må inneholde 11

12 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og høyrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Krav for å være forenlig med EØS- avtalen Hvem er pliktsubjekt, innhold i og varighet av plikten til å yte tjenesten Det aktuelle geografiske område må være definert, og etter fastsatte kriterier Kompensasjonen må være definert på forhånd, med parametre for beregning, kontroll og revisjon av kompensasjonen Tiltak for å unngå og sikre tilbakeføring av eventuell overkompensasjon 12

13 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og høyrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Offentlig høring – forslag til regulering Tannhelsetjenestelov Endring i § 1-3 – plikt til tilbud til voksne i områder uten marked Ny § - plikt til å utarbeide atskilte regnskaper Ny forskrift – ”regnskapsforskriften”  Geografisk virkeområde – uten marked  Innhold i plikten til å føre adskilte regnskaper  Andre krav, bl.a. kontroller mv. 13

14 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter og høyrestilte bobler Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Hva er fordelene?  FK vil kunne sette ”korrekte” priser i områder med fungerende markeder  Eventuell subsidiering i ”remote and sparsely populated areas” – blir synliggjort  Synliggjør de reelle kostnader til lovpålagte tjenester 14

15 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Rotfylling av vital tann med 3 eller 4 rotkanaler


Laste ned ppt "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google