Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prinsipper for økonomien i et SFF-IV Seminar for søkere til SFF-IV trinn 2, Forskningsrådet, 8. april 2016 Asbjørn Mo, avdelingsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prinsipper for økonomien i et SFF-IV Seminar for søkere til SFF-IV trinn 2, Forskningsrådet, 8. april 2016 Asbjørn Mo, avdelingsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prinsipper for økonomien i et SFF-IV Seminar for søkere til SFF-IV trinn 2, Forskningsrådet, 8. april 2016 Asbjørn Mo, avdelingsdirektør

2 2 Hva er et SFF-IV? Samling av mange faglige aktiviteter  Med én faglig og administrativ ledelse  Variabelt antall forskere og stipendiater Grunnfinansiert kjernevirksomhet:  Tildeling fra Forskningsrådet  (Eventuell) egenfinansiering  Eventuell annen finansiering Tilleggsaktiviteter: Prosjekter som faglig tilhører senteret, men med egen finansiering ERC Advanced Grant FRIPRO H2020

3 3 Hva er en SFF-IV-tildeling? Samling av mange faglige aktiviteter  Med én faglig og administrativ ledelse  Variabelt antall forskere og stipendiater Tilleggsaktiviteter: Prosjekter som faglig tilhører senteret, men med egen finansiering ERC Advanced Grant FRIPRO H2020 1.Forskningsrådets bevilgning til et SFF er en «rammebevilgning»  Skal gi SFF-forskningsgruppen generelt bedre finansielle vilkår  Går ikke til spesifikt personell eller spesifikke aktiviteter; men:  Overordnet budsjett for hele perioden; spesifikke årlige budsjetter 2.Forskningsgruppen får SFF-status Grunnfinansiert kjernevirksomhet:  Tildeling fra Forskningsrådet  (Eventuell) egenfinansiering  Eventuell annen finansiering Tildeling fra Forskningsrådet

4 4 Hva er et SFF-IV – finansielt sett? 1.Grunnfinansiering – av senterets kjernevirksomhet  Forskningsrådets SFF bevilging  Vertsinstitusjonens (eventuelle) egenbidrag  Samarbeidspartneres (eventuelle) bidrag eller egenbidrag  Eventuell annen grunnfinansiering Utgjør grunnlaget for den finansielle delen av SFF-kontrakten 2.Tilleggsfinansiering:Gjelder eksternt finansierte prosjekter som inkluderes i senterets virksomhet  Prosjekter med støtte fra Forskningsrådet (f.eks. fra FRIPRO)  Prosjekter med støtte fra EU eller andre finansiører (f.eks. fra ERC) Grunnfinansiert + tilleggsfinansiert forskning utgjør senterets totale faglige virksomhet  Det er dette som beskrives i prosjektbeskrivelsen

5 5 Litt mer om eksternt finansierte prosjekter som inkluderes i senterets virksomhet Inkluderer både allerede etablerte prosjekter og prosjekter som antas etablert i fremtiden  Ambisjonsnivå skal beskrives i søknaden; blir del av kontrakten  Ambisjonsnivå vil bli lagt til grunn i midtveisevalueringen  Ambisjoner forventes(!), ikke minst når det gjelder EU-finansiering Senterets grunnfinansiering kan bidra som egenfinansiering av eksterne prosjekter der det er krav om det eller behov for det SFF-grunn- finansiering FRIPRO ERC H2020

6 6 Grunnfinansieringen – budsjettering Totalkostnadsbudsjettering skal legges til grunn («TDI» i UH) I de totale kostnadene (cost plan) inngår: 1)Payroll and indirect expenses (inkluderer husleie, strøm, etc.) 2)Procurement of R&D (spesifiseres i kontraktsforhandlingene) 3)Equipment (her inngår bl.a. leiestedskostnader) 4)Other operating expenses Summen av de totale kostandene = total grunnfinansiering:  From Researh Council (= Forskningsrådets SFF bevilging)  Own financing (inkluderer egne ansatte som «legges inn» i senteret)  Eventuelle andre bidrag til grunnfinansieringen (inkluderer eventuelle samarbeidspartneres bidrag eller egenbidrag)

7 7 Grunnfinansieringen – driftskostnader Forskningsrådets SFF-bevilgning:  8 – 13 mill. kr per år i (5+5) år, primært payroll and indirect expenses og other operating expenses  0 – 5 mill. kr. per år i tillegg dersom «særskilt høye driftskostnader» Elementer av «særskilt høye driftskostnader» kan inngå både i equipment og i other operating expenses; eksempler: 3)Equipment:  Kostnader til drift og avskriving av forskningsinfrastruktur (leiested) 4)Other operating expenses:  Reise- og møtekostnader; ~ 5-15 % av sentrenes grunnbevilgning  Prosjektspesifikt forbruksmateriell (eks. kjemikalier) i eksperimenter  Kostnader til feltarbeid, ekspedisjoner

8 8 Grunnfinansieringen – forskningsinfrastruktur Forskningsrådet forutsetter at sentrene benytter eksisterende forskningsinfrastrukturer der det er mulig Ny forskningsinfrastruktur:  Det er institusjonene, ikke sentrene, som eventuelt kjøper utstyr  Sentrets grunnfinansiering kan bidra til drift og avskriving av slik egeninnkjøpt infrastruktur, da sett i forhold til senterets bruk

9 9 Budsjettering for hele perioden og årlig Søknaden:  Budsjettering («beste gjetning») for hele perioden på (5 + 5) år  Gjelder også kostnader hos eventuelle samarbeidspartnere  Krav: Maks. 50 % av grunnfinansieringen kan anvendes i 1. periode  (Eventuelt behov for «særskilt høye driftskostnader» blir vurdert) Kontrakten:  Kontraktsfestes: Overordnede mål («KPIs»; jf. sentrets ambisjoner)  Kontraktsfestes: Eventuelt egenbidrag til grunnfinansieringen  Relativt stor frihet i bruk av grunnfinansieringen (jf. «beste gjetning»)  For hvert år skal det legges spesifikke årlige planer og budsjetter  «Særskilt høye driftskostnader» kan ikke omdisponeres til personell

10 10 Eksempel på budsjett for første femårsperiode Kostnadsplan 2017*2018201920202021 2022* Total, 5y Payroll and indirect expenses 5 000 13 000 18 000 10 000 82 000 Procurement of R&D Equipment 2 000 3 000 4 000 3 000 20 000 Other operating expenses 1 000 2 000 1 000 10 000 Sum 8 000 18 000 24 000 14 000 112 000 Finansieringsplan Own financing 3 000 6 000 8 000 4 000 37 000 International funding Other public funding Other orivate funding From Research Council 5 000 12 000 16 000 10 000 75 000 hvorav «særskilte høye kostnader» (0) (3 000) (2 000) (10 000) Sum 8 000 18 000 24 000 14 000 112 000 * Halvårseffekt Spesifisering av «særskilte høye kostnader» 201720182019202020212022 Equipment002500 2000 Other operating expenses00500 00 Total003000 2000

11 11 Grunnfinansieringen – budsjettskjema Budget attachment to SFF-IV call v 2 (15.9.2015) 10 year budget for Centres of Excellence (SFF) in call 2015-16 (SFF utlysning IV) The budget relates to the 'SFF's Basic funding'. Indicate 'SFF Additional funding' in the 'Total SFF funding plan' below the main tables at the bottom of the page See call details for definition of 'SFF Basic funding' and 'SFF Additional funding'. Only budget figures for the SFF's first five year period are to be entered in the budget section of the electronic application form. all numbers in NOK 1 00020172018201920202021202220232024202520262027Totals Cost plan Payroll and indirect expenses Procurement of R&D services Equipment* Other operating expenses* Totals000000000000 Cost code Trade and industry Independent research institute Universities and university colleges Other sectors Abroad Totals000000000000 Funding plan Own financing International funding Other public funding Other private funding From Research Council* Total SFF Basic funding000000000000 Numbers inside box must be entered in corresponding fields in the budget part of the electronic application form * Centres that will be carrying out research in areas with particularly high operating costs can apply for up to NOK 5 million per year from the Research Council in addition to the framework of NOK 8-13 million The costs are to be entered as "Equipment" if they involve use of research infrastructure. Otherwise they should be entered under "Other operating expenses". Please specify these costs below (rows 43-45). Centres applying for additional funding for particulary high operation cost, must submit a separat document (se template in call pages) detailing the cost items and what research activities they relate to. Total SFF funding plan20172018201920202021202220232024202520262027Totals SFF Basic funding000000000000 Already secured external project funding** Estimated future external project funding** Total SFF funding000000000000 **We ask for the actual external funding (revenue) from projects. If the SFF Basic funding is used as "own financing" in external projects, this financing is not to be included as part of "external project funding". Specification of particularly high operation costs20172018201920202021202220232024202520262027Totals Equipment Other operating expenses Total cost000000000000

12 12 all numbers in NOK 1 000 201720182019202020212022 Cost plan Payroll and indirect expenses Procurement of R&D services Equipment* Other operating expenses* Totals000000 Cost code Trade and industry Independent research institute Universities and university colleges Other sectors Abroad Totals000000 Funding plan Own financing International funding Other public funding Other private funding From Research Council* Total SFF Basic funding000000 Specification of particularly high operation costs201720182019202020212022 Equipment Other operating expenses Total cost000000


Laste ned ppt "Prinsipper for økonomien i et SFF-IV Seminar for søkere til SFF-IV trinn 2, Forskningsrådet, 8. april 2016 Asbjørn Mo, avdelingsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google