Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder til prosjektlederrapport Restbeløp Hva gjenstår av midler på de ulike inntekts- eller kostnadspostene i prosjektet? Kostnadsposter: Sort beløp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder til prosjektlederrapport Restbeløp Hva gjenstår av midler på de ulike inntekts- eller kostnadspostene i prosjektet? Kostnadsposter: Sort beløp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder til prosjektlederrapport Restbeløp Hva gjenstår av midler på de ulike inntekts- eller kostnadspostene i prosjektet? Kostnadsposter: Sort beløp viser resterende midler, røde tall viser overforbruk i forhold til prognose. Inntektsposter: Sort beløp viser resterende inntekter, røde tall viser at inntektene er høyere enn prognose. Restbeløp Hva gjenstår av midler på de ulike inntekts- eller kostnadspostene i prosjektet? Kostnadsposter: Sort beløp viser resterende midler, røde tall viser overforbruk i forhold til prognose. Inntektsposter: Sort beløp viser resterende inntekter, røde tall viser at inntektene er høyere enn prognose. Oppdatert levetidsprognose Viser forventet totale inntekter og totale kostnader, samt forventet resultat (akkumulert saldo) for prosjektet ved prosjektslutt. Grunnlag: Regnskap hittil i fjor + prognose for inneværende år +prognose senere år. Prognosene oppdateres i Buddy av prosjektcontroller i samarbeid med prosjektleder. Egen detaljoversikt kan utarbeidet fra Buddy. Buddy kan også benyttes til simulering av fremtidig aktivieter Oppdatert levetidsprognose Viser forventet totale inntekter og totale kostnader, samt forventet resultat (akkumulert saldo) for prosjektet ved prosjektslutt. Grunnlag: Regnskap hittil i fjor + prognose for inneværende år +prognose senere år. Prognosene oppdateres i Buddy av prosjektcontroller i samarbeid med prosjektleder. Egen detaljoversikt kan utarbeidet fra Buddy. Buddy kan også benyttes til simulering av fremtidig aktivieter Sideelementer Viser prosjetktittel, prosjektleder og andre relevante nøkkeltall for prosjektet Drill på tiltak: Rapporten kan også vise status for valgte tiltak i prosjektet Sideelementer Viser prosjetktittel, prosjektleder og andre relevante nøkkeltall for prosjektet Drill på tiltak: Rapporten kan også vise status for valgte tiltak i prosjektet Regnskap hittil i prosjekt Viser faktiske inntekter (minus) og kostnader (pluss) og saldo på rapporttidspunktet. NB! Det kan ligge innkjøp i bestillingssystemet eller bilagslønn/reiser til utbetaling som ikke er kostnadsført denne måned, og som kommer i tillegg. Regnskap hittil i prosjekt Viser faktiske inntekter (minus) og kostnader (pluss) og saldo på rapporttidspunktet. NB! Det kan ligge innkjøp i bestillingssystemet eller bilagslønn/reiser til utbetaling som ikke er kostnadsført denne måned, og som kommer i tillegg. Parametre - velg verdier for søk: 1.Regnskapsår: 2.Periode: Måned 3.Prosjekt: prosjektnummer Trykk på start og rapporten genereres. Parametre - velg verdier for søk: 1.Regnskapsår: 2.Periode: Måned 3.Prosjekt: prosjektnummer Trykk på start og rapporten genereres. Drill til bilagsdetaljer Klikk på blå pil og velg drill til bilagsdetaljer Drill til bilagsdetaljer Klikk på blå pil og velg drill til bilagsdetaljer Drill til ansattdetaljer Klikk på blå pil og velg drill til art m/ansattdetaljer Drill til ansattdetaljer Klikk på blå pil og velg drill til art m/ansattdetaljer

2 Begreper i prosjektlederrapport Overført fra i fjor: Saldo dersom prosjektet har aktivitetet tidligere år Eksterne inntekter: Inntekter fra NFR ol Viderefordelte inntekter: Inntekter fra NFR ol som er viderefordelt til samarbeidspartnere i prosjektet Personalkostnader: lønn inkl alle sosiale kostnader til f.eks. stipendiat og timelønnede Frikjøp eksternt finansiert: Fast ansatte som lønnes av ekstern bidragsyter Overhead eksternt finansiert: overheadkostnader som finansieres av bidragsyter Investeringer: eventuelle investeringer som er foretatt i prosjekter Drift: Andre driftskostnader Leiested eksternt finansiert: Leiestedskostnader finansiert av bidragsyter Saldo/resultat på prosjektet: Rapporteringsbeløp til finansiør Frikjøp internt finansiert: fast ansatte som lønnes av instituttets egenandel Overheadkostnad internt finansiert: overhead finansiert av instituttets egenandel Leiested internt finansiert: Leiestedskostnader som finansieres av instituttets egenandel Egenandel: Instituttets finansiering av interne ressurser (internt frikjøp, intern overhead og intern leiested) Akkumulert saldo: Rapporteringsbeløp til finansiør


Laste ned ppt "Veileder til prosjektlederrapport Restbeløp Hva gjenstår av midler på de ulike inntekts- eller kostnadspostene i prosjektet? Kostnadsposter: Sort beløp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google