Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrekurs Presentasjon 24.02.2005 Jorunn Åsfrid Røyrvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrekurs Presentasjon 24.02.2005 Jorunn Åsfrid Røyrvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrekurs Presentasjon 24.02.2005 Jorunn Åsfrid Røyrvik

2 2 Kva gjer Innovasjon Norge ? Fokus på styresamansetjing i bedriftene i samband med søknader om lån og tilskot Setje krav til bedriftene i form av vilkår i tilsagn frå Innovasjon Norge, til dømes: om nye styremedlemmar styremedlemmar med spesiell kompetanse ny styreleiar

3 3 Kva gjer Innovasjon Norge ? Resultat av dette: positive: faktisk betre styrearbeid i bedrifta men og negative: inne i kort tid i styret "einsleg svale" i styret utan gjennomslagskraft ikkje betra styrearbeid

4 4 Kvalifiseringsprogram for styrekandidatar Innovasjon Norge har saman med Handelshøyskolen BI utvikla eit kurs for å kvalifisere styremedlemmar Målet med tilbodet er å betre kvaliteten på styrearbeidet i norske bedrifter rekruttere frå eit breiare nettverk få fleire kvinner inn i styreromma Dette er eit kvalifisieringsprogram som gir formell kompetanse Teori og praktisk erfaring

5 5 Styrekurs i Sogn og Fjordane våren 2005 Vi bli arrangert her i samarbeid med StyreAkademiet i Sogn og Fjordane (medarrangør) BI ved Lasse Sætre er fagleg ansvarleg forelesarar: Kjell Standal og Eldbjørg Gui Standal Kurset har to samlingar 6. – 8. april 24. – 25. mai

6 6 Styrekurs i Sogn og Fjordane våren 2005 72 timars heimeeksamen i juni (3.– 6. juni) Bestått eksamen gir 6 studiepoeng Eigenandel kr. 3.500, samt må sjølv dekke reise og opphald Pensum; omlag kr. 750

7 7 Rekruttering Må søkje om få delta på kurset basert på CV med utdanning, yrkeserfaring, leiarerfaring og styreverv Søknadsfrist 15. mars Annonsering i avisene Plass til 30 deltakarar Søknad sendast til Innovasjon Norge Sogn og Fjordane Ved underteikna eller Hjørdis Vik (Førde)

8 8 www.styrekandidater.no Har ein nasjonal database med alle dei som har fullført kurset (omlag 1000 personar) Formålet med basen er å synleggjere og gjere tilgjengeleg kompetanse knytta til styre- og yrkeserfaring 50/50-fordeling kvinner og menn Frå Sogn og Fjordane omlag 50 personar

9 9 www.styrekandidater.no Basen blir brukt til rekruttering til styre, råd, utvalg osv. Alle som består eksamen og skriv ein godkjent CV blir publisert i basen Alle som tek styrekompetansekurset skal inn i basen


Laste ned ppt "Styrekurs Presentasjon 24.02.2005 Jorunn Åsfrid Røyrvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google