Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fungerer samspillet mellom næringsliv og FoU-miljøer etter intensjonen? Spesialrådgiver Tom Skyrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fungerer samspillet mellom næringsliv og FoU-miljøer etter intensjonen? Spesialrådgiver Tom Skyrud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fungerer samspillet mellom næringsliv og FoU-miljøer etter intensjonen? Spesialrådgiver Tom Skyrud

2 Fungerer samspillet mellom næringsliv og FoU- miljøer etter intensjonen?  Samspillet kan måles på ulike måter som f.eks:  Kjøp av FoU  Samarbeid om doktorgradsutdanning (eks Nærings PhD)  Utvikling av næringsklynger (triple helix)  Sampublisering  Sampatentering og samforfatterskap  Samarbeid om søknader til Forskningsrådet

3 Hvor mye utgjør næringslivets kjøp av FoU i prosent fra de norske FoU-instituttene og UoH- miljøene av næringslivets samlede FoU-utgifter  A: 0,0 - 6,0 %  B: 6.1 - 12.0 %  C: 12.1 - 18.0 %  D: 18.1 - 24.0 %  E: 24.1 % eller mer Prosentandel FoU kjøp fra forskningsinstitutter og UoH i Norge Prosentandel FoU kjøp fra forskningsinstitutter og UoH i utlandet Fiske, fangst og akvakultur 5,50,9 Bergverksdrift og utvinning 20,56,3 Industri 3,10,4 Tjenesteyting 2,30,3 Norge totalt 5,31,0

4 FoU-konsortier Næringsklynger Mange nye virkemidler som har fokus på samarbeid mellom forskningsinstituttene, UoH og næringslivet Nærings PhD

5 Prosentandelen kjøp av FoU-tjenester i forhold til næringslivets FoU-kostnader fra 1985-2010, fordelt på hvem de kjøper fra Prosent

6 FoU-årsverk i næringslivet i 1995-2010. I 2008 ble det innført en ny næringsstandard for å harmonisere med Europa. Den bidro til at noen bedrifter fikk ny næringskode, men påvirket i liten grad det store bilde. Kilde SSB

7 Kostnader til næringslivets FoU, egenutført og innkjøpt fordelt på sektorer i 2010. Mill. kr (10+ sysselsatte). 20,5 2,3 Relativ fordeling Kilde SSB

8 Næringslivets innkjøpte FoU-tjenester i 2010. (totalt 5,43 Milliarder. kr.) Kilde SSB

9 Prosentandel kjøp av FoU fra forskningsinstitutter og UoH i forhold til næringslivets totale FoU kostnader i 2010. ( Fylker med næringsliv som kjøper FoU for mer enn 50 millioner kr er tatt med.) 9 Næringslivet i flere av de store FoU-regionene kjøper mindre FoU fra FoU-instituttene og UoH enn landsgjennomsnittet Kilde SSB

10 Prosentandel næringslivsfinansiering ved UoH- institusjoner i 2009 i forhold institusjonens totale FoU-budsjettet (totalbudsjettet i mill. kr til hver enkelt institusjon i parentes) Kilde: NIFU

11 Prosentandel kjøp av FoU i ulike bransjer fra norske forskningsinstitutter og UoH. (Bransjer med FoU-utgifter på mer enn 300 millioner kr i 2010 er tatt med) Mange av de store «FoU- næringene kjøper lite FoU Kilde SSB

12 Relativ fordeling mellom egenutført og innkjøpt FoU i noen utvalgte «IKT-bransjer» i 2010 IKT næringen kjøper lite FoU fra forskningsinstituttene og UoH Kilde : SSB

13 Andel med doktorgrad blant forskere/faglig personale i 1999 og 2010 Kilde : SSB

14 Kompetanseprofil blant næringslivets forskere i 2010, fordelt på sektorer 8,5% Kilde SSB

15 Oppsummering  Andelen kjøp av FoU-tjenester fra næringslivet har gått ned de siste 15 årene  FoU innen tjenesteyting vokser mest, men kjøper relativt mindre FoU fra FoU-instituttene og UoH enn industrien  Godt over halvparten av FoU-kjøpet fra FoU-instituttene og UoH-sektoren, kjøpes fra Offshoresektoren, der den relative andelen med doktorgrad er høyest.  FoU-kompetansen i næringslivet har siden 1999 hatt en svakere utvikling sammenlignet med instituttsektoren og UoH-sektoren.

16 Utkast til spørsmål til panelet  Utnytter næringslivet FoU-kompetansen i institutt- og UoH-sektoren godt nok?  Har vi gode nok virkemidler/insentiver som stimulerer til dette samarbeidet?  Er næringslivets lavere FoU-kompetanse en utfordring for samarbeid med FoU-miljøene  Har vi vært flinke nok til å ivareta næringslivets behov for doktorgrader?


Laste ned ppt "Fungerer samspillet mellom næringsliv og FoU-miljøer etter intensjonen? Spesialrådgiver Tom Skyrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google