Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Roller i ulike sosiale sammenhenger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Roller i ulike sosiale sammenhenger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Roller i ulike sosiale sammenhenger

2 Roller i ulike sosiale sammenhenger
Den sosiale sammenhengen du er i, vil være bestemmende for hvordan du utfører rollen du går inn i og dermed atferden du viser For å fungere god i sosiale sammenhenger er det viktig å snakke med andre om innholdet i de mange rollene du har Atferden er derfor avhengig av den kontakten du har med familie og venner

3 Det sosiale klimaet Opplevelsen av de sosiale forholdene og kontakten mellom personene er det som kjennetegner det sosiale klimaet Det sosiale klimaet avhenger av de forskjellige rollene som er tilstede

4 Forsvarsklima og støtteklima
To hovedformer for rolleatferd preger det sosiale klimaet: jeg-sentrert og vi-sentrert rolleatferd Jeg-sentrert rolleatferd: personene kan være f.eks. dominerende, spydige, pratsomme, konkurranseopptatte. Den enkelte er opptatt av å tilfredsstille egne behov, uten å ta hensyn til hvordan atferden deres påvirker andre. Dette kaller vi forsvarsklima Vi-sentrert rolleatferd: personene støtter og hjelper hverandre, lytter og oppmuntrer, og utvikler et positivt klima vi kaller støtteklima

5 Ulike roller Vi kan ha mange ulike roller
Gjensidige forventninger til atferd bestemmer hvordan en rolle blir utført

6 Ulike roller Komplementære roller: roller som blir utført av gjensidig avhengige personer, og der den ene rollen er avhengig av den andre for å eksistere. Eks. lege-pasient, lærer-elev, foreldre-barn Ervervede roller: roller du får eller kommer i ved å gjøre noe selv. Eks. roller du oppnår etter utdanning (langsiktig rolle), rolle som tilhører/fan på en konsert (midlertidig rolle) Tilskrevne roller: roller du får enten du vil eller ikke, som barn, voksen, gutt, jente

7 Roller og sosial status
Noen roller er sentrale og aktive, andre er mer perifere og passive Sentrale og aktive roller utføres gjerne av ledertyper og gir gjerne prestisje Perifere roller er mindre viktige, ofte blir noen tvunget inn i disse rollene Sentrale roller regnes som viktigere og gir høyere status Det er viktig å være bevisst på det rollemønsteret du er i, særlig hvis det ofte er roller med lavere sosial status

8 Rollekonflikter

9


Laste ned ppt "Roller i ulike sosiale sammenhenger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google