Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rollebegrepet, rolleforståelse hos Sulkunen og Goffman Avgrensning av rollebegrepet –definerer den sosiale interaksjonens former (Sulkunen) –Baserer seg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rollebegrepet, rolleforståelse hos Sulkunen og Goffman Avgrensning av rollebegrepet –definerer den sosiale interaksjonens former (Sulkunen) –Baserer seg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rollebegrepet, rolleforståelse hos Sulkunen og Goffman Avgrensning av rollebegrepet –definerer den sosiale interaksjonens former (Sulkunen) –Baserer seg på andres forventninger Internalisering –Gradvis prosess hele livet, der man stadig bytter roller –(Sosialiseringsprosessen) –Internalisering som kroppsliggjørin Jfr. visse yrker. Rolleattributter –Markering ved hjelp av tegn Overgangsriter

2 Ulike typer roller Erhvervede i størst grad knyttet til hva vi gjør Situasjonsbundne Preedy –Hyggelige, metodiske, fornuftige, katteaktige, skjødesløse og fiskeren Preedy posisjons- el. stillingsroller (f. eks. knyttet til yrker) kan ses i sammenheng med sosial mobilitet - (Linton) både som makrofenomen og mikrofenomen Åpent samf.: stor sosial mobilitet, sosial bevegelse

3 Ulike typer roller, rollekonflikt forts. Tilskrevne (statusroller (status quo, preget av stabilitet))

4 Rollerepertoaret og dets problemer (sosius) Rollesettet (settet av forventninger til én og samme rolle) Rollekonflikter Rollesettkonflikter Sosiuskonflikter

5 Eksempel: førskolelæreren (Basert på Sataøen og Hyrve, 1994: s. 123)

6 Fig. Skoleelevens rollesett Kameraten Klasse- kameraten Vennen Naboens barn Barnet Korps-medlemmet Eleven En i gjengen Utgruppas forventninger Referansegruppenes forventninger Inngruppas / ”sammenlikninmgsgruppas” forventninger (Sulkunen, 1990)

7 Sulkunen forts. Referansegrupper Reransegrupper - bevegelige, det samme med inn/ og utgrupper sender forventninger

8 Rollebalanse og rollekonflikt fungerer de ulike rollene harmonisk eller står de i motsetning til hverandre? Samme spm. vedrørende forventningene til en rolle innen samme gruppe

9 Rollerigiditet (spesielt innen marginal/grenseroller) Når sosial mobilitet er umulig, men forventningene om det er sterke –fremhevning av rollekjennetegnenes betydning Uniformshysteriet i Frelsesarmeen Vaktmesteruniformen eller de hvite frakkene. –"overdrive rollens mest oppskattede sider” Kvinner som nedtoner sin intelligens og fremhever det mannen liker best Avgrensninga av rollen nedover Identifisering med rollen oppover

10 Rolleforståelse og avvik stempling primær- sekundæravvik Rollen betoner avvik som relasjon, interaksjon, ikke som individuell egenskap

11 Goffman og dramaturgien Preedy Rollen som iakttatt Rollebevissthet og makt. Definisjon av situasjonen Opptredener. Masken Backstage Frontstage / fasaden Kulisser Om å avgi (ikke-trad) og gi inntrykk (trad.)

12 Fig. Normer og roller. Utgangspunkt: Sulkunen (1990)


Laste ned ppt "Rollebegrepet, rolleforståelse hos Sulkunen og Goffman Avgrensning av rollebegrepet –definerer den sosiale interaksjonens former (Sulkunen) –Baserer seg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google