Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER ORGANISASJONSSTRUKTUR?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER ORGANISASJONSSTRUKTUR?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER ORGANISASJONSSTRUKTUR?
Organisasjons-struktur er en fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar som er relativt stabil over tid

2 STRUKTUR OG ATFERD forventninger upersonlige -stabilisere,
Til strukturen knyttes et sett for hvordan personer i strukturen skal opptre. Disse blir sett på som Strukturen virker gjennom å upersonlige -stabilisere, - begrense, og samordne atferd

3 positivt eller negativt?
Struktur - positivt eller negativt? Initiativ, kreativitet, endring ? Stabilitet, trygghet, forutsigbarhet ?

4 Arbeidsdeling og spesialisering
HVORDAN STRUKTURERE? ALTERNATIVENE På individnivå: På gruppenivå: - Funksjonsbasert - Markedsbasert - Kombinasjoner: Matrisestruktur Nettverksstruktur A. Arbeidsdeling og spesialisering

5 B. Samordning av enkeltoppgaver
1) Gjensidig tilpasning 2) Direkte tilsyn 3) Standardisering av arbeidsoppgaver 4) Standardisering av resultater 5) Standardisering av kunnskap 6) Standardisering av normer

6 C. Sentralisere eller desentralisere?
Sentralisert beslutningsmyndighet Fordeler: Ulemper: Desentralisert beslutningsmyndighet

7 d. Styring og kontroll Hvordan få samsvar i mål
mellom individ og organisasjon? Virkemidler: Rekruttering Sosialisering Disiplinering Kontroll

8 HVA PÅVIRKER UTFORMINGEN?
Jo sterkere grad av avhengighet mellom arbeidsoppgavene, jo større behov for samordning og kommunikasjon felles ressursavhengighet sekvensiell avhengighet gjensidig avhengighet Oppgaver

9 Teknologi og struktur Størrelse
Masseproduksjon -> økt standardisering Automatisert masseproduksjon -> mindre standardisering og direkte kontroll Kunnskapsteknologi -> økt innslag av profesjonelle, mer spesialisert og desentralisert struktur Øker -> mer spesialisert, formalisert og desentralisert struktur - mer seinere Størrelse IKT, omgivelser

10 ULIKE ORGANISASJONSFORMER
Henry Mintzberg (1979): Organisasjoner består av fem hoveddeler: (Fig. side 100)

11 noen fordeler og ulemper…
5 typologier Entrepenørorganisasjonen Maskinbyråkratiet Den divisjonaliserte organisasjonen Det profesjonelle byråkratiet Den innovative organisasjonen … og kort om kjennetegn, noen fordeler og ulemper…

12 ”Kartet og terrenget…”
Avrunding: ”Kartet og terrenget…” Tilstedeværelsen av en formell struktur gir ingen garanti for at den faktiske atferden i organisasjonen samsvarer med denne strukturen.


Laste ned ppt "HVA ER ORGANISASJONSSTRUKTUR?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google