Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjensidige Bank Boligkreditt AS August 2010. Innhold Gjensidige Forsikring Konsern Organisasjon Internasjonal rating Regnskapstall Strategi Gjensidige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjensidige Bank Boligkreditt AS August 2010. Innhold Gjensidige Forsikring Konsern Organisasjon Internasjonal rating Regnskapstall Strategi Gjensidige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjensidige Bank Boligkreditt AS August 2010

2 Innhold Gjensidige Forsikring Konsern Organisasjon Internasjonal rating Regnskapstall Strategi Gjensidige Bank ASA Utvikling og status Gjensidige Bank konsern Gjensidige Bank Boligkreditt AS en strategisk satsing i Gjensidige Bank ASA Gjensidige Bank Boligkreditt AS Organisering Regnskapstall Utlånsportefølje 2August 2010

3 Gjensidige Forsikring Konsern Strukturkart 3August 2010

4 Gjensidige Forsikring Konsern Rating Gjensidige har rating A/ Stable fra Standard&Poor's Siste rapport er datert 26. oktober 2009 4August 2010

5 Gjensidige Forsikring Konsern Resultatutvikling 5August 2010

6 6 Gjensidige Forsikring Konsern Strategi og posisjon Gjensidige Bank er et av de strategiske støtteområdene for Gjensidige Forsikring Konsern Støtter kjernevirksomheten skadeforsikring i Norge –Bidrar til lavere kundeavgang Virksomheten har oppnådd overskudd i H1 2010 Fullfinansiert Fordeler ved å være del av Gjensidige Forsikring konsern –Sterkt merkenavn –Etablert distribusjonsnett –Etablerte kundeforhold med gode muligheter for kryssalg Bank Norge Skade- forsikring Pensjon og sparing Helse- relaterte tjenester Geografisk ekspansjon - skala Støtteprodukter Kjerne- virksomhet Norden Baltikum August 2010

7 Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank er en nettbank som i hovedsak er rettet mot privatmarkedet i Norge Lansert i 2007 Banken har kontor i Oslo og Førde Distribusjon skjer gjennom: Konsernportalen gjensidige.no Konsernets 22 rådgivningskontorer Eget kundesenter Samarbeidsavtale med Sparebanken Sogn og Fjordane vedrørende kjøp av bankfaglige og stabsrelaterte tjenester. 7August 2010

8 Gjensidige Bank Konsern Resultatutvikling 8August 2010

9 Gjensidige Bank Konsern Forvaltingskapital 9August 2010

10 Gjensidige Bank Konsern Utlån per 30.06.2010 Utlån Brutto utlån 1H 2010: 13,1 mrd kr Pantelån hovedsakelig med pant i bolig: 10,3 mrd kr Usikrede forbrukslån: 2,8 mrd kr Maksimalt lån på 200.000 kr Gjennomsnittlig lån på 100.000 kr Citibanks norske virksomhet knyttet til forbruksfinansiering ble i desember 2009 overtatt av Gjensidige Bank Vellykket integrasjon og en lønnsom portefølje Etter oppkjøpet er Gjensidige Bank en av de største aktørene innen forbruksfinansiering i Norge 10August 2010

11 Gjensidige Bank konsern Balanse/kapitaldekning Kjernekapitaldekning 30.06.10: 15,3 prosent Banken har som målsetning å ha en kjernekapitaldekning på minimum 12 prosent 11 Tekst Tall i 1.000 kroner 30.06.201031.12.200931.12.2008 Kjernekapital1.219.8201.146.161691.878 Minimumskrav ansvarlig kapital639.678516.400295.701 Overskudd ansvarlig kapital580.142629.761396.177 Kjernekapitaldekning15,3%17,8%18,7% Kundeinnskudd7.156.9866.550.4416.131.371 Brutto utlån13.051.03311.575.6046.711.394 August 2010

12 Gjensidige Bank Boligkreditt AS en strategisk satsing i Gjensidige Bank ASA Bakgrunnen for etableringen av selskapet var å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for å skaffe Gjensidige Bank konsern konkurransedyktig og langsiktig finansiering ved å: Delta i bytteordningen OMF (Finansdepartementet) Selge OMF i finansmarkedet 12August 2010

13 Gjensidige Bank Boligkreditt AS Organisering Styret –Bjørn Walle (Konserndirektør Næringsliv Gjensidige Forsikring ASA) –Erik Ranberg (Investeringsdirektør Gjensidige Forsikring ASA) –Gro Tønder (Leder Konsernanskaffelser Gjensidige Forsikring ASA) –Solbjørg Lie (Direktør internrevisjon NAV) Daglig leder –Jørgen Ringdal (Konserndirektør Konsernstab/fellestjenester Gjensidige Forsikring ASA) Gransker –Finanstilsynet har oppnevnt KPMG som gransker Revisjon –KPMG 13August 2010

14 Gjensidige Bank Boligkreditt AS Gjensidige Bank Boligkreditt AS fikk konsesjon fra Finanstilsynet juni 2009 Kjøper boliglån fra Gjensidige Bank Tjenester som kundeoppfølging, forvaltning av lån, samt daglig ledelse og administrative tjenester leveres fra Gjensidige Bank ASA og Gjensidige Forsikring ASA Bankfaglige og stabsrelaterte tjenester kjøpes fra Sparebanken Sogn og Fjordane Lagt ut fire lån (OMF – obligasjoner med fortrinnsrett) pålydende i alt 1,5 milliarder kroner 400 millioner er solgt i markedet utenfor Gjensidige Bank konsern Foreløpig er ett lån er notert på Oslo ABM 14August 2010

15 Gjensidige Bank Boligkreditt AS 15 Resultatregnskap Tall i 1.000 kroner1.1.-30.6.20101.1.-31.12.2009 Netto rente/kredittprovisjonsinntekter5.4404.104 Provisjonsinntekter9 Sum inntekter5.4504.104 Driftskostnader1.7851.936 Resultat før tap3.6652.168 Nedskrivning på utlån5231.231 Resultat før skattekostnad3.142937 Balanseposter Tall i 1.000 kroner30.6.201031.12.2009 Utlån og krav på kunder2.667.0841.681.632 Gjeld stiftet ved utstedelse av OMF1.500.000 Kortsiktig selgerkreditt og langsiktig rammekreditt fra Gjensidige Bank 1.148.501167.650 Egenkapital132.95780.695 Kjernekapitaldekning12,0%11,9% August 2010

16 Gjensidige Bank Boligkreditt AS Nøkkeltall per 30.06.2010 16 Nøkkeltall Brutto utlånMillioner kroner2.667 Utstedte OMFMillioner kroner1.500 Vektet indeksert gjennomsnittlig belåningsgrad Prosent42,5 Antall lånAntall2.546 Antall boligerAntall2.638 Vektet gjenværende levetidMåneder165 Lån i misligholdVolum0 Lån med fastrenteVolum0 Maksimalt lån 75% av markedsverdi (LTV) Alle lån er sikret med pant i boliger i Norge August 2010

17 Gjensidige Bank Boligkreditt AS Loan-to-value (Indeksert) 17August 2010

18 Gjensidige Bank Boligkreditt AS Geografisk fordeling utlån per 30.06.2010 18 Geografisk fordeling Tall i 1 000 krUtlånProsent Akershus768.41525,3 % Oslo628.35421,2 % Østlandet418.71119,3 % Vestlandet440.13117,2 % Midt-Norge226.5668,9 % Nord-Norge110.9484,4 % Sørlandet73.9593,6 % Sum brutto utlån2.667.084100,0 % August 2010


Laste ned ppt "Gjensidige Bank Boligkreditt AS August 2010. Innhold Gjensidige Forsikring Konsern Organisasjon Internasjonal rating Regnskapstall Strategi Gjensidige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google