Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 17. februar 2016. Australia, New Zealand og Storbritannia Høst 2016 Internasjonalt kontor – Halvard Ones -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 17. februar 2016. Australia, New Zealand og Storbritannia Høst 2016 Internasjonalt kontor – Halvard Ones -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 17. februar 2016. Australia, New Zealand og Storbritannia Høst 2016 Internasjonalt kontor – Halvard Ones - hon@hib.nohon@hib.no

2 Hva må gjøres før, under og etter utveksling? Generell informasjon om utveksling Søknadsskjemaer og vedlegg – husk frist! Lånekassen Visum/oppholdstillatelse Bolig Forsikring Semesterregistrering Godkjenning Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no2

3 Hvordan fylle ut skjema? Navn: Skal stå slik som det står i passet ditt. Etternavnet er alltid kun ett navn. Eks: Etternavn: Nordmann Fornavn: Kari Hansen Foto: Kun passbilder fra automat Skriv tydelig, helst på PC. Hvis ikke: Blokkbokstaver med blå kulepenn. Fyll ut alle relevante felter Husk signatur! Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no3

4 Semesterdatoer Australia: Griffith: 18. juli – 19. november QUT: 18. juli – 18. november UWA: 1. august – 28. november New Zealand AUT: 18. juli – 12. november (orientering 7. juli) Storbritannia: York St. John: 12. september – 9. januar Strathclyde: september – januar (følg med på nettsidene) Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no4

5 Semesterdatoer Dette er foreløpige datoer. Se etter på hjemmesiden til institusjonen og følg instruksene på opptaksbrevet. Orienteringsuker i forkant er viktige å få med seg. I noen tilfeller er de også obligatoriske. Storbritannia: Semesteret varer til og med januar! Pass på å melde fra med én gang du kommer bort om at du må ha tidligere eksaminering! Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no5

6 Språk Du må ha 4 eller bedre i engelsk fra videregående. Hvis du ikke oppfyller kravet må du ta en språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS. Ikke rett på støtte til engelsk språkkurs fra Lånekassen. Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no6

7 Skolepenger / Kostnader Griffith: AUD 7 785 (ca 47 900 kr*) QUT: AUD 8 845 (54 400 kr*) UWA: Ingen skolepenger AUT:NZ$ 11 250 (64 000 kr*) Strathclyde: Ca £6100 (75 300 kr*) York St. John: £4 500 (55 500 kr*) *kurs per 15.02.2016 Internasjonalt kontor – Halvard Ones hon@hib.nohon@hib.no7

8 Lånekassen (satser for skoleåret 2015-2016) Basisstøtte 50 460 kroner i stipend og lån for hele semesteret Reisetillegg 8 606 kroner fordelt på 70 % stipend og 30 % lån. Skolepengestøtte Inntil kr 31 472 blir dekket av Lånekassen med 70 % stipend og 30 % lån. Resten av summen, opp til litt over 61 541 kroner blir lån. Les mer på www.lanekassen.nowww.lanekassen.no Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no8

9 Hvordan søke om lån? Betalingsavtaler: Søk elektronisk som vanlig, kryss av for at dere skal på utveksling og at det er skolepenger. Dere må da levere følgende vedlegg selv via www.lanekassen.no:www.lanekassen.no Opptaksbrev fra vertsuniversitetet (bekreftelse på opptak og skolepenger) Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no9

10 Hvordan søke om lån? UWA: Søk elektronisk som vanlig, kryss av for at dere skal på utveksling og at det ikke er skolepenger. Dere trenger da ikke å levere mer dokumentasjon til Lånekassen. Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no10

11 Hvordan søke om lån? Bekreftelse fra HiB: ›Når dere er registrert for utveksling i datasystemet vårt vil Lånekassen få automatisk bekreftelse fra oss. Dere trenger derfor ikke tenke på det. ›Det er viktig at dere ikke søker om lån for våren før etter at dere er registrert; altså etter at dere har fått opptaksbrevet. ›Det blir av og til litt krøll med disse registreringene. Dersom du får beskjed om at «Lærestedet ikke har bekreftet utvekslingen» eller om å sende inn et «D-skjema», ta kontakt med meg. Internasjonalt kontor – Halvard Ones hon@hib.nohon@hib.no11

12 Bolig Du er selv ansvarlig for å skaffe deg bolig De fleste universitetene tilbyr studenthybler, men noen steder er disse dyrere enn private hybler/leiligheter. Alle studiestedene har god informasjon om bolig på og utenfor campus på nettsidene sine! Skal du skaffe deg bolig privat lønner det seg ofte å dra et par uker før. Skaff deg da et midlertidig sted å bo. Er søknad om hybel online, søker du på egenhånd. Papirskjemaer leveres til oss på Internasjonal kontor. Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no12

13 Visum Søk om visum etter mottatt opptaksbrev: Australia: Søk online til ambassaden i Berlin – Lenke finner dere i informasjonsbrevet. “Non-Award Sector Visa” (Subclass 575). Studenter som skal ha helsepraksis (spesielt sykepleie) må ta helsetester i forbindelse med visumsøknaden. Se informasjonsbrev! Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no13

14 Visum New Zealand: Søk online til ambassaden i London. Bruk “foreløpig uttalelse om retten til støtte” fra Lånekassenforeløpig uttalelse om retten til støtte Storbritannia: Trenger ikke visum. Ta med pass og andre ID-papirer. Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no14

15 Praksistillatelse – Blue Card Alle som skal ha praksis i Australia må ha et ”Blue Card”. Blue Card-søknad leveres på IK til fristen dere får av meg senere. De som skal ut i 2017 trenger ikke gjøre dette før til høsten. Blue Card-søknaden må bevitnes av en offentlig tjenestemann. Benytt dere av Sotra og Øygarden lensmannskontor, da sentrum politistasjon er lite behjelpelige med dette. Internasjonalt kontor – Halvard Ones hon@hib.nohon@hib.no15

16 Forsikring, helse og sikkerhet Forsikring: Studentreiseforsikring og ansvarsforsikring (helsestudenter) Vaksiner: Enkelte land/institusjoner krever at du skal være vaksinert mot hepatitt B (spesielt Australia) og andre sykdommer. Sjekk ut hva som gjelder for deg og ta vaksiner i god tid. Les brosjyren ”Sikkerhet og beredskap på utveksling”! Følg lover og regler i vertslandet! Ta dine forholdsregler – lytt til råd fra de lokale Hold kontakt med familie Oppdater StudentWeb med semesteradresse og telefonnummer. Sjømannskirken – kan kontaktes ved behov App til iPhone, Android og Windows Phone ›Gratis ›Nyttig ›Enkel å bruke Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no16

17 Sjømannskirkens app Internasjonalt kontor – Halvard Ones hon@hib.nohon@hib.no17

18 Viktige epostadresser og telefonnumre Internasjonalt kontor: utveksling@hib.no / hon@hib.noutveksling@hib.nohon@hib.no HiBs sentralbord: +47 55 58 75 00 HiBs døgnåpne vakttelefon: +47 33 39 89 71 Mental Helse: +47 116 123 Sjømannskirkens nødtelefon: +47 951 19 181 Internasjonalt kontor – Halvard Ones hon@hib.nohon@hib.no18

19 Studentprester Studentprestene kan kontaktes dersom det oppstår krisesituasjoner. Men dere kan også ringe til dem dersom dere får problemer av mer personlig art. Australia og New Zealand: Kristoffer L. Tørresen +67 421 35 6501 klt@sjomannskirken.no klt@sjomannskirken.no Storbritannia og Irland: Ingrid Ims +44 7951 94 5280 iim@sjomannskirken.no iim@sjomannskirken.no Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no19

20 Egenerklæringen Egenerklæringen er et dokument som alle som skal på utveksling må fylle ut. Det er to viktige grunner til dette: 1.Dere skriver under på at dere er innforstått med hva det vil si å reise på utveksling. 2.HiB forbeholder seg retten til å kontakte dine pårørende dersom det er grunn til bekymring for din situasjon, og da er det viktig at personen du har satt opp er en person du er komfortabel med at vi kontakter. Dere må oppgi en pårørende/kontaktperson som vi kan kontakte uansett hva som skjer. Internasjonalt kontor – Halvard Ones hon@hib.nohon@hib.no20

21 Godkjenning Forhåndsgodkjenning på 30 studiepoeng hvert semester, evt. 6 per måned Endring av fag skal ALLTID klareres med kontaktperson for studieprogrammet først Karakterutskrift leveres/sendes til Internasjonalt Kontor Eksamenskontor legger godkjenning/innpass Står ikke på StudentWeb og karakterutskrift på HiB, men på vitnemålstillegget Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no21

22 Registrering Dere må betale semesteravgift og registrere dere på nett innen de vanlige fristene i september/ februar, ellers blir studieretten deres ved HiB inndratt. Dere bekrefter da studieplanen, og melder dere opp som vanlig. Ved avbrudd/forlenging av utenlandsopphold skal alltid Internasjonalt kontor og studieprogrammet informeres Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no22

23 Huskeliste Relevante skjemaer og tilleggsdokumenter inn til Internasjonalt kontor innen fristen Returner evt. svarbrev til vertsinstitusjon og betal depositum (hvis nødvendig) Søk om lån Søk om visum Kjøp flybilletter Ta evt. vaksiner og skaff forsikring Registrer deg og betal semesteravgift Ha et flott semester utenlands! Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no23

24 Når dere kommer tilbake Lever karakterutskrift/praksisbekreftelse til Internasjonalt kontor. Noen må bestille karakterutskrift fra vertsinstitusjonen – ditt ansvar å skaffe til veie karakterutskrift. Ta evt. MRSA- og tuberkulosetest Gjelder helsefagstudenter Lever til praksiskontoret. Lever rapport i fritekst – på e-post Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no24

25 Blogg Har du lyst til å dele dine opplevelser med andre – mens du er på utveksling? HiB har utvekslingsblogg der du kan skrive om stort og smått, om studier og studentlivet. Blogg fra QUT høsten 2015 Blogg fra Strathclyde høsten 2014 Blogg fra Griffith høsten 2014 Blogg fra AUT våren 2015 Les årets utvekslingsblogger Internasjonalt kontor – Halvard Ones – hon@hib.nohon@hib.no25

26 Ha en strålende utvekslingsperiode! 26


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 17. februar 2016. Australia, New Zealand og Storbritannia Høst 2016 Internasjonalt kontor – Halvard Ones -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google