Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Humanetikk. Foreleser: Petter Hagen Dato: 20.10.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Humanetikk. Foreleser: Petter Hagen Dato: 20.10.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Humanetikk. Foreleser: Petter Hagen Dato: 20.10.08

2 Humanismens røtter  Vår kulturarv er i tilegg til kristendommen også preget av humanismen.  Uttrykket ”menneskets verd” ble brukt for første gang av Mirandola på 1500 – tallet.  Arvet tanker og ideer fra fire hovedsteder med spesiell betydning: Jerusalem og Athen (kristendommen), Roma og Paris (opplysningsfilosofien).

3 Humanismens røtter  De første humanistene var deister.  Deisme er en rasjonalistisk teologisk retning fra vest Europa på 1600- tallet  Troen på èn Gud var rasjonell, dvs. at de trodde Gud var universets skaper.

4 Humanismens røtter  Men de mente at Gud ikke kunne gripe inn i historiens gang (igangsetter).  Konsekvens: mennesket måtte styre sine liv uten innblanding fra Gud.  Forkastet kristendommens underfortellinger, Jesus som guds sønn, åpenbaring, kirkens lære

5 Humanismens røtter  Deismen ble med sine kritiske spørsmål, og sitt etiske og sosiale fokus på det verdslige, en inngang til verdslig og fornuftsmessig livsanskuelse.  Til syne kom etter hvert fritenkerbevegelsen og humanismen.

6 Arven fra Paris  Rasjonalisme (troen på fornuften)  Frankrike og England  Politiske omveltninger - en ny tidsånd  Denne satte fokus på enkeltmenneskets verdi og rettigheter, og statens ansvar overfor borgerne (Frihet, likhet, brorskap)  Tros og tankefrihet, ytringsfrihet, likhet for loven, etiske normer for fellesskapet.  Grunnlaget lagt for verdslig humanisme og senere menneskerettigheter

7 Færre tror på Gud  85 prosent av befolkningen er medlem av kirken men bare 29 prosent tror på Gud  Utmeldte i 2007 var 8312, svak oppgang Utmeldte i 2007  Verdikommisjonens ga ut sin hovedrapport i 2001 hvor de konkluderte med at Norge er ”avkristnet”. Kontroversielt!  Kristne en minoritet? Kirke – Stat spørsmålet!

8 Livssynshumanisme - humanetikk  Human etisk forbund (1956, Kristian Horn)  1900 medlemmer i 1977  Over 70.000 i 2008  Levi Fragell (tidligere pinsevenn, forkynner.)  Pådriver for Aksjon Ut av Statskirken (1970 årene)  Senere Generalsekretær og styreleder i HEF.

9 Humanistisk livssyn  Ingen fast livssynshumanistisk ”troslære”  Fornuft og vitenskap i sentrum  Tro er religionenes område

10 Humanistisk livssyn  Mennesket kan erkjenne mye ved bruk av vitenskap og tenkning  Immanens. Alle materielle gjenstander, fenomener og sammenhenger  Menneske har imidlertid en grense for menneskelig erkjennelse, vitenskapen kan ikke avdekke alt.  Når man overskrider denne grensen kalles det transcendens (Religion – Gud, guder, sjel, med mer.)

11 Humanistisk livssyn  Ateisme: Gud ingen betydning for livet. Gud finnes ikke. ” Jeg er overbevist om at det ikke finnes noen intelligent bevisst skaper­kraft, men jeg vil gjerne tro at det finnes en eller annen form for «ånd/ energi» som fortsetter å være der når et individ dør ”  Agnostisisme: umulig for mennesket med sikkerhet å vite om det finnes en Gud eller guder. ” Er åpen for at det kan finnes noe vitenskapen/jeg ikke (så langt) har greid å observere og forstå. (?) Derfor stiller jeg meg åpen for at begge/flere alternativer kan være mulig, men ikke like sannsylige. ” (Sitatene er hentet fra en uformell spørreundersøkelse blant HEFs ansatte og tillitsvalgte i 2005).

12 Finnes gudsbevis? (Lingås 2001:109-115) 1. Det må finnes en kraft bak all bevegelse* 2. En virkning må ha en årsak* 3. Alt kan ikke være forgjengelig 4. Ingenting kommer av ingenting* 5. Gud må være til ettersom vi kan forestille oss det* 6. Når livet har mening, må det være noen som har gitt det mening 7. God, bedre, best 8. Det fullkomne må eksistere 9. Uten en rettleder blir alt kaos* 10. Gudstro er forutsetningen for håp for mennesker 11. Så mange kan ikke ta feil* 12. Gud finnes fordi han er kilde til forestillingene om en gud.

13 Humanistisk livssyn  ”Happy Man” felles logo for alle verdens humanister  Symbol på at mennesket strekker seg mot en bedre verden  Kan også leses som en H

14 Humanistisk livssyn - verden  Naturalistisk tradisjon – materie og energi i stadig forandring  Overnaturlige forklaringer er myter  Aksepterer ikke overnaturlige syn på virkeligheten  Nonteisme (avviser forklaringer basert på en eller flere guddommer).

15 Humanistisk livssyn - menneske  Mennesket er en art og en del av naturen  Kun menneskelig bevissthet  Ikke bevisst liv etter døden  Uforenelig med dualisme (åndelig liv løsrevet fra det materielle).

16 Humanistisk livssyn - menneske  Rasjonalisme:  Tiltro til menneskets evner og muligheter til å skape et godt liv  Løse egne problemer  Fri vilje:  Ansvar og rett for å forme og gi mening til eget liv  Velge mellom godt og vondt, ansvar for seg selv og jorda.

17 Humanistisk livssyn  Barns oppdragelse ut fra gjensidighetsprinsippet.  Toleranse sentralt  Respekt, fornuft, ansvarlighet, menneskeretter  Liten vekt på fri barneoppdragelse  Handling – konsekvens

18 Human etikk  Etikk og moral grunnes på ”dennesidige” erfaringer.  Etikkens høyeste mål blir jordisk lykke, økonomisk, kulturell og moralsk frihet og framgang for alle mennesker!  Troen på menneskerettighetene  Demokrati og fred som viktige prinsipper

19 Menneskerettighetene  10.desember 1948 – FN erklæringen (56 land)  Ideer fra den franske og amerikanske revolusjonen  Verdenserklæringen om menneskerettighetene Verdenserklæringen om menneskerettighetene  FN-filuren FN-filuren

20 Fred og demokrati  Demokratiske beslutninger  Representativt demokrati – partier  Folkestyre  Stemmerett  Sosial rettferdighet – primærbehov som mat, klær, husly og varme.  Krig og fred berører grunnleggende humanistiske verdier

21 Litteraturliste  Eidhamar, Geir Levi (2006). Små mennesker stort mangfold. Høyskoleforlaget. Kristiansand.  Human etisk forbund (www.hef.no)www.hef.no  Lingås, Lars Gunnar (2001). Skape en himmel her? Høyskoleforlaget. Kristiansand.  Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no)www.ssb.no


Laste ned ppt "Humanetikk. Foreleser: Petter Hagen Dato: 20.10.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google