Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rogaland Driftsoperatør Forening VAR Abonnenten i fokus Fagtreff Sola 14.-15.mars 2012 Sivilingeniør Christen Ræstad 0047-917 24 855 Strøtvetveien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rogaland Driftsoperatør Forening VAR Abonnenten i fokus Fagtreff Sola 14.-15.mars 2012 Sivilingeniør Christen Ræstad 0047-917 24 855 Strøtvetveien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rogaland Driftsoperatør Forening VAR Abonnenten i fokus Fagtreff Sola 14.-15.mars 2012 Sivilingeniør Christen Ræstad rastad@online.no 0047-917 24 855 Strøtvetveien 2 B, N-3014 Drammen rastad@online.no

2 Vann og avløp har et fantastisk kundeforhold! Vi holder oppe hele døgnet! Det er alltid vann i krana og det er godt å drikke Kloakken forsvinner og vannmiljøet er rent Varen / tjenesten bringes helt hjem til deg, uten begrensninger i mengde Drikkevannet er trygt emballert og godt kontrollert Du er medeier i anlegget Tjenesten er billig!: 2-3 øre pr liter Monopol, men forbud mot utbytte Alle er fornøyde. Ingen har sagt opp abonnementet! Hvem kan konkurrere med dette? 2

3 3 Ordførerens prioritering « Vårt hovedmål må være : Tilfredsstillende VA-tjenester til lavest mulig kostnad.» Nøkkelen er: Effektiv organisering og ledelse God kompetanse God utnyttelse av utstyr og mannskaper Gode tekniske løsninger

4 Kunden i sentrum …… men hvem er kunden? 1.DIREKTE ---- Abonnenten ---- den som kjøper tjenesten: Boligen Fabrikken SykehusetBryggeriet Båtene på havnaBilverkstedet Puben Hotellet Fiskeslakterier Fjøset Tannlege Barnehagen …osv 2.INDIREKTE (bruker¨vann, leverer avløp, uten å være abonnent) Brannvesenet Fontenene Veiene (overvann) 3.OMGIVELSENE Trafikantene som hindres av gravingen Handelsstanden … som også hindrea av gravingen Miljøet som forurenses Grunneierne med klausulerte nedbørfelt 4.MYNDIGHETER og INTERESSEORGANISASJONER Mattilsynet, Fylkesmannen, KLIF Forbrukerrådet --- Huseiernes Landsforbund Naturvernforbundet 4

5 Hvem som er Kunden, er avhengig av hvordan du spør … men det er mange av henne og hun er mangfoldig! Kundene er der hele tiden! Konklusjon: Du må selv ivareta kundens interesser! 5

6 For å være både leverandør og kunde samtidig må du: 1.Levere god tjenester …. Hele tiden! 2.Gi folk trygghet 3.Sikre deg og dine et godt omdømme Dette krever: Kompetanse Effektiv organisasjon Lokalkunnskap og nærhet Dette gir: Tillit Handlekraft, frihet under ansvar Tilstrekkelig god økonomi! 6

7 Tyskland: Hamburg: Alle vannstikkledninger ligger i varerør. Vanntap <3% Innen 2015 skal alle ledninger, også private stikkledninger, være tetthetsprøvet! Deretter tetthetsprøving hvert 20.år Norge: 40-60% lekkasjetap Store inn- og utlekkinger i avløpsnettet 7

8 ADVARSEL! Dette foredraget er ikke for de mange kommuner og VA-selskap som gjør en utmerket jobb med mange glimrende og gode eksempler på kompetanse, innovasjon, effektivitet og stor innsats i ledningsfornyelser! Slapp av – jeg skryter av dere ofte! Dette foredraget er for de mange mellomstore og små kommunene (samt noen store også) som aldri får «hue’ over vann’»: –Kommunalteknisk landhandler: Bygningssjef om morran, renovasjonssjef midt på dagen, vannverkssjef på ettermiddagen, i kommunestyret om kvelden og brannsjef om natta! –Jobber i kommuner som forsøker, men som ikke klare å rekruttere fagfolk –De har ikke tid til å være her!!!! Har problemer, utfordringer og penger Mangler fagfolk og vettug organisering 8

9 En del gledelige konklusjoner 1.Økt standard og sikkerhet i de store vannverkene og i avløpsrenseanleggene. 2.Ledningsfornyelsene øker, -lekkasjetap reduseres -fremmedvann i avløp i fokus 0,5 – 0,8% fornyes årlig. Mange fornyer 1-2% pr år 3.Helhetstankegangen styrkes: - Drikkevannkvaliteten helt fram til forbrukerne - Fjorder og vassdrag forbedres 4.Norsk Vann blitt sterk, profesjonell og slagkraftig

10 10 VA-sektorens virkelighet: Liker vi det vi ser ?

11 Alt går jo så bra! Hvorfor mase om vedlikehold? Det er alltid vann i krana og det er godt å drikke Kloakken blir borte Ingen estetiske problemer Badevannet er for kaldt, men ……. Fosfor ……. noe for forskerne EU-krav Ingen andre land har råd til å bry seg! VA-tjeneste er gode, pålitelige og billige! «Ikke plag meg med pirkete detaljer!» Det er skole, helse og omsorg som er utfordringene våre …………… for ikke å forglemme SMØR!!! 11

12 12 Lang levetid på ledningsnettet ! Det tar 300 år å fornye dagens ledninger med dagens takt ! 50% lekkasjetap ! Vannkvaliteten i ledningsnettet

13 13 H Utette og sammenraste avløpsrør Hva med avløpsnettet?

14 14 ? ?

15 15 Krysset Karl Johans gate x Skippergata i Oslo Vi bygger i gatene ! Enorme verdier ! VA er del av en komplisert infrastruktur

16 16 Samlet lengde (km) Andel i eller langs vei (km) Gjenanskaffels es-kostnad (mrd kr) for anlegg i veigrunnen Elektrisitet320 000 60 000 65 Vannforsyning47 000 45 000 (VA i felles grøft) 350 Avløp inkl overvann50 000 Telenor250 000 93 000 20 Annen telekom. (BaneTele, energiselskap mm) 20 0004 0001-2 Fjernvarme8007000,5 Gass500 Totalt Ca.700 000 km Ca. 200 000 km Ca. 430 mrd kr

17 17 Utfordringer og problemer Antall infrastrukturanlegg øker - Gass, fjernvarme, bredbånd, avfallsug osv Hver sektor (…også kommunene?) er ”seg selv nok” - Sektorene foran helheten Ingen ivaretar fellesskapet og samordningen - Hvor er kommunen som samordner? - Ingen departementer ser helheten

18 18 For å opprettholde dagens standard på teknisk infrastruktur i verden trengs det 250 000 milliarder kroner inntil 2030. 250 000 000 000 000 kroner Time Magazine 14.mai 2007

19 19

20 20 Nordisk forskningsseminar: Forfall i ledningsnett 1987 – et 25 års jubileum ! N N S S S DK SF «Dr.ing.VA-forfall» Finland, Markku Salo, VTT «Ledningsnätet i Finland forfallar också ….i alla fall hoppas vi så!»

21 Problemfritt…javel! Hvem sitt problem er dette?: Vannledningsnettet lekker 50% Utette vannledninger ligger tett innpå utette kloakkrør Kommuner med 100% separatsystem mener at kloakken skulle gå i det ene røret og regnvannet overvannet i det andre. Hvorfor kommer det da 3 ganger så mye avløp til renseanlegget når det regner? 6000 smittet av giardia i Bergen 2004 pga utett avløpsrør 27 000 syke i Østersund 2010 pga parasitter i drikkevannet Tarmbakterier i badevannet og ved jordvanning fra elver Hyppigere og mer dramatiske ledningsbrudd 21

22 22 Hovedproblem: Skaffe prosjektledere, ingeniører, dyktige håndverker og spesialister

23 Forfallet fortsetter….. altfor få reagerer! Men krav og forventninger fra «samfunnet» øker Samfunnssikkerheten er mer i fokus Trygghet er en del av en høy levestandard Vann- og avløpstjenester er en selvsagt del av dette Varmere, våtere, villere Forebygging funker ikke – byene og Maldivene drukner 100-årsregnet kommer snart hvert år! Vann i by --- stadig hyppigere Gravingen blir stadig vanskeligere med mer enn 10 rør- og kabelsystemer i undergrunnen Forfallet fortsetter! 23

24 24 Hvis du synes at KVALITET KOSTER, ************ Prøv en EPIDEMI ! Utette VA-ledninger gir risiko for sykdom ! Tar vi sjansen ?

25 Ingen eier problemene Forbrukerne / abonnentene er fornøyde Tjenestene er gode, pålitelige og billige Staten bryr seg ikke Ansvaret spredt på omkring 10 departementer De lovfestede kravene er i hovedsak oppfylt Politikerne kan prioritere andre oppgaver … og det gjør de! Bransjen selv er fraksjonert i 429 kommuner, mer og mer underbemannet De daglige «brannslokkingene» stjeler oppmerksomheten, tiden og kronene Mange dyktige ledere gjør en god jobb, men det trengs mye mer --- av alt! 25

26 26 Problem 1Organiseringen – mange små kommuner Løsning 1:Lag interkommunale VA-selskap med totalansvar helt ut til abonnentene Så å si alle IKS (InterKommunale Selskaper) i norsk VA er kun engrosvirksomheter, som kun selger til eierkommunene sine.

27 27 Myte eller virkelighet: Et VA-selskap er mye bedre enn en kommunal etat. 1.Veldefinert og forutsigbart ansvarsområde / resultatkrav - Eierstyringsdokumenter - Selskapsavtale og øvrige prosedyrer for oppgaver - Rett på sak. Kostnadseffektivt. 3. Klare rammevilkår for øvrig - IKS-lov / Aksjelov osv 4. Godt omdømme - Positive eksponeringer i media - Kommunene har et betydelig imageproblem 5. Mye lettere rekruttering - Kommunene har store problemer. - Selskapene opplever ikke rekruttering som noe stort problem 6.Bedre lønn / større forhandlingsfrihet mht.lønn - Sannsynligvis riktig, men kanskje ikke dramatiske forskjeller - Mange kommuner fristiller seg fra lønnsregulativet Bør all VA-virksomhet organiseres i selskaper, som i Danmark 2009? ”Hva har VA i kommunestyret å gjøre?”

28 Sju kloka kommuner

29 29 Roslagsvatten AB Totalansvar helt ut til abonnentene Dannet 1989. Eies av 6 kommuner nord for Stockholm Totalansvar VA til 70 000 personer i 4 kommuner Kundeservice for 3 kommuner i tillegg Omsetning 125 mill SEK pr år (2008) Kjøper vann fra interkommunale Norrvatten Renser avløp i 19 egne renseanlegg 65 ansatte Datterselskap for eierskap til hver kommunes ledningsnett och anläggningar (ingen ansatte)

30 30 Problem 2Rekruttering av ingeniører og andre VA-fagfolk Oljen stikker av med alle ingeniørene Løsning 2:Fokuser mer på omdømmet Organisering er mye av nøkkelen Lag «VA-skolen» som supplement til ingeniørutdanningen

31 Roslagsvatten 2009: 70-75% av de 63 ansatte har begynt i selskapet etter 2003 Er rekrutteringsproblemet i VA reelt?

32 32 Problem 3Vi har ikke råd til økt fornyelse og vedlikehold Løsning 3:Påstanden er bare tøys VA er i en luksussituasjon med egen «seddelpresse» i de selvkostbaserte VA-gebyrene.

33 33 Problemene er store og erkjente: VA-rørene lekker, fordi de forfaller Vi har penger: Egne selvkostbaserte VA-gebyrer Vi får stort sett det vi ber om fra politikerne

34 34 Ordførerens prioritering « Vårt hovedmål må være : Tilfredsstillende VA-tjenester til lavest mulig kostnad.» Nøkkelen er: Stordrift Redusert bemanning Effektiv ledelse Høyere kompetanse Bedre utnyttelse av utstyr og mannskaper Bedre tekniske løsninger Dagens organisasjon er da en for dårlig løsning !

35 35 VG følger opp med viktig kronikk ”Nye rør og renseanlegg Synes ikke like godt som en ny barnehage. Men gamle rør og dårlige renseanlegg kan plutselig få ubehagelige konsekvenser Det er på tide at vi som velgere begynner å belønne politikere som prioriterer grått og kjedelig arbeid for et friskt og klart vann.”

36 Staten forsinker vedlikeholdet og fornyelsen av det dårlige avløpsnettet! Utfordringene er «uendelige». Vi klarer ikke alt samtidig! Forskning viser at landbrukstiltak er mest kostnadseffektive, men «bønda er freda’»! Forskning viser også at utbedring av ledningsnett er mer effektivt enn utvidet rensing Men EU-krav (Vannforskriften) følges lojalt av staten (eneste i Europa!!) så derfor pålegges utvidet rensing. Dermed må ledningsfornyelsen vente! 1.Heldigvis finnes fylkesmenn med fornuft, som nyanserer dette 2.Staten må inn med statstilskudd for å unngå tredobling av avløpsgebyrene,…. Som likevel må heves! 36

37 Et eksempel: Sørum kommune, sør for Gardermoen 16 000 innbyggere, ca 13 000 har kommunalt avløp til 4 renseanlegg Avløpsgebyret 2011 var 5068 kr inkl mva, 24% høyere enn landsgjennomsnittet Skal sammen med Fet og Gjerdrum investere ca 420 mill kr i nytt renseanlegg, der halvparten er overføringsledninger Har 28 pumpestasjoner og 220 km avløpsnett, gj.snitt alder ca 20 år. UNGT! Hele avløpsnettet er separatsystem, likevel mer enn dobles vannføringen til hovedrenseanlegget når det regner. «Vi måler ikke nøyaktig fordi målerenna oversvømmes ved kraftig regn!» Vil investere 120 mill kr i 41 prosjekter med dårlig private avløpsanlegg som heller bør tilknyttes kommunen Mange andre utfordringer mht fornyelser og vedlikehold Sørum er en STOR kommune, og har en dyktig stab både inne og ute. Hvis alt skal gjennomføres, må avløpsgebyret tredobles de neste 5 årene! 37

38 Noen sentrale nøkkeltall for norsk VA-sektor 1.600 vannverk 47.000 km hovedvannledninger 2.600 avløpsanlegg 50.000 km hovedavløpsledninger og overvannsledninger 225.000 tonn slamprodukt per år Gjenanskaffelsesverdi 500 mrd. kroner Årlig omsetning 10 mrd. kroner 6.000 ansatte 38


Laste ned ppt "Rogaland Driftsoperatør Forening VAR Abonnenten i fokus Fagtreff Sola 14.-15.mars 2012 Sivilingeniør Christen Ræstad 0047-917 24 855 Strøtvetveien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google